maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Věda, kultura a umění v českých zemích v 19. století

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

         rozvoj školství Þ většina lidí gramotná - snaha vytlačit ze škol vliv církve

=    nejvýznamnější rozlišovací znak národa

-         spory o směr kultury:

o       škola národní ´ kosmopolitní

-         otázka pravosti Rukopisů -> skupina kolem Masaryka

VĚDA:

-         rozvoj vědy, jednotlivé vědní obory si vymezují vlastní předmět zkoumání – vlastní metody, ústup filosofie z vědy

-         František Křižík, Emil Kolben

 

 

UMĚLECKÉ SMĚRY 19. STOL.:

-         1. pol. 19. stol: romantismus  - charakteristika:

o       důraz na cit, obdiv k venkovu a prostému lidu

o       pohled do minulosti, příklon k víře

o       důraz na národní hnutí, rozpor snu a skutečnosti

§         literatura:

-         hl. představitel = Karel Hynek Mácha: lyricko – epická báj MÁJ

§         hudba

-         využití prvků lidových písní a tanců, snaha zachytit dojmy zvuky z přírody

-         sběratelé lidových písní: např. F. Škroup

-         Bedřich Smetana, Antonín Dvořák

§         architektura

-         napodobování dřívějších směrů: např. gotika, renesance, baroko = historismus

-         nedotkl se církevních staveb -> úprava hradů a zámků + přestavby

-         zakládány parky přírodně krajinného rázu tzv. anglické => např. park v Lednici, Stromovka, Klamovka

o       2 styly:

·        anglická novogotika

§         střílny ve věžičkách

§         Lednice, Hluboká

·        francouzská novogotika

§         válcovité věže, hradby, strmost

§         Bouzov, zámek Sychrov

·        1844 - 1929 dokončena stavba chrámu sv. Víta (Josef Mocker)

§         malířství

-         důraz na citovou a barvenou stránku

-         náměty z minulosti a v přírodě

·        Antonín Mánes - profesor malířství na AVU: KŘIVOKLÁT

·        Josef Mánes (syn): HROBNÍK, ORLOJ

-         biedermeier (z něm. bieder = bodrý; posměšné označení pro německého maloměšťáka) = protiklad romantismu -> pokračování empíru:

 

o       typické pro měšťanstvo, láska k vlasti, odevzdanost do boží vůle

§         Magdalena Dobromila RettigováDOMÁCÍ KUCHAŘKA

-         2. pol. 19. století: realismus

o       úsilí zachytit skutečnost pravdivě , bez idealizace

§         architektura - vychází z tzv. historizujících slohů: novorománský, novogotický, novorenesanční sloh

-         nové stavební materiály (sklo, železno) -> kovové konstrukce mostů nádraží, výstavních paláců, tržnic, budov parlamentů, divadel, muzeí

§         literatura - realistický obraz doby, kritika společenských nedostatků a mezilidských vztahů => forma kritického realismu

-         viz čeština

-         moderní umělecké směry: impresionismus

o       především výtvarné umění – podstata zachytit ne skutečnost, ale dojem, který skutečnost vyvolala

o       Antonín Slavíček, František Kupka = malíři; Fráňa Šrámek, Karel Hlaváček

-         naturalismus – důraz na biologickou stránku člověka pudy, podmíněnost (prostředím, genetikou) -> vychází z realismu - K. M. Č. Chod

-         symbolismus = vyjádření pomocí náznaků, konkrétní vyjádření přenecháno vědě

-         dekadence = zalíbení ve smutku, skepsi, nudě – Karel Hlaváček, Petr Bezruč

-         secese = odloučení (L’art nouveau)

o       poslední univerzální sloh (ve všech oblastech)

§         architektura

-         nové materiály, rostlinné motivy (vavřínové, lipové větvičky,  kaštanové listy)

·        Obecní dům v Praze, Hlavní nádraží, rozhledna na Petříně

§         sochařství - pomníky, rostlinné vzory

·        Jan Hus na Star. náměstí

§         malířství - ornamentika, vlnící se křivky, přírodní motivy = listy, květy

·        Alfons Mucha -> plakátová tvorba, žil v Paříži:

o       Slovanská Epopej = soubor obrazů z historie Slovanů

·        Luděk Marold - Bitva u Lipan

§         hudba - kabarety, šantány

§         literatura - Otokar Březina + avantgarda 20. století

-         expresionismus

o       zachycen vnitřní prožitek

§         malířství

-         důraz na psychické momenty: Oskar KokoschkaPOHLED NA KARLŮV MOST

§         hudba - dramatický projev, pocit hluboké tragiky a zkázy

-         futurismus = směr obrácený do budoucna, zakladatel Marinetti -> 1909 Manifest futurismu

-         kubismus - jednoduché geometrické tvary, mnohopohledovost

§         architektura – potlačena výzdoba -> krásu ukazuje stavba sama

·        Josef Gočár – dům U černé matky boží

·        Josef Chochol - domy pod Vyšehradem

Národní divadlo

-         architekti Zítek a Schulz (po požáru)

-         výzdoba Mikuláš Aleš, Josef Ženíšek, Vojtěch Hynais, Josef Václav Myslbek

-         autoři her: Smetana, Mrštíkové, Zeyer, Preisová