maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Události let 1938 – 1939 u nás v rámci...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Události let 1938 – 1939 u nás v rámci evropského dějinného dějinného vývoje, jejich důsledky

 

-         1933 – nástup Hitlera k moci v Německu => růst ohrožení ČSR – úsilí oslabit demokracii a stabilitu ČSR:

-         komunisti

-         fašisté

-         nacionalističtí extrémisté -> v německých oblastech – aktivizace obyvatelstva proti republice =>  1935 vznik Sudetoněmecké strany – v čele Konrád Henlein a K.H. Frank – program autonomie

-         > nutnost obrany demokracie – posílení spojenectví v Malé Dohodě + spojenecké smlouvy s Francií + květen 1935 smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci se SSSR

-         květen 1935 - parlamentní volby nejvíce hlasů SdP (Henlein) -> nejsilnější politická strana v ČSR

+     prezidentské volby 1935 po abdikaci TGM -> zvolen prezident Dr. Edvard Beneš + Hodžova vláda

-         složitá mezinárodní situace: 1937 mezinárodní izolace ČSR: SN – jasný požadavek zrovnoprávnění sud. Němců + strach z možného válečného konfliktu (příprava Německa k expanzi na východ) x proti Hitlerovým  akcím pouze verbální protesty západních mocností -> snaha o přátelství s Německem x nezájem  = politika appeasementu

-         > příprava ČSR k obraně

-         1938 zhoršení situace -> násilné obsazení Rakouska = tzv. Anschluss => duben 1938 formulován plán na rozbití ČSR Fall Grün ; sjezd Sudetoněmecké strany v KV – vydány tzv. karlovarské požadavky:

-         úplná autonomie (ve skutečnosti odtržení) -> vznik uzavřeného území s německou samosprávou

-         volnost pro nacistickou propagandu

-         tlak na zrušení spojeneckých smluv ČSR

-         >  nepřijatelné + kolem čsl. hranic německá vojska => 20. 5. částečná mobilizace 

-         obava z válečného konfliktu -> Británie prostředníkem a smiřovatelem mezi Německem a ČSR => v srpnu do ČSR tzv. mise lorda Rucinmana x není nezávislý - podpora požadavků sudetských Němců -> nedokázal situaci zachránit

-         12. září sjezd fašistů v Norimberku – otevřený projev Hitlera proti ČSR => 13.září fašistický puč – bráno jako podpora x poražen

-         15. září VB (Chamberlain) + Německo jednání v Berchtesgartenu -> požadavek podstoupení území ČSR Německu -> VB + F nátlak na ČSR -> vláda přijímá -> nespokojenost -> Hodžova vláda musí odstoupit -> Syrového vláda => 23. září všeobecná mobilizace

-         29. – 30. září 1938 narychlo svolána konference zástupců 4 velmocí v Mnichově (Mussolini, Hitler, Chamberlain, Daladier) = ČSR nepřizvána -> zrazena spojenci; přijaté požadavky:   vyklizení požadovaného území

-          > obsazeno pohraničí, připojeno k Německu + Těšínsko Polsku a jih Slovenska a Podkarpatská Rus Maďarsku = PORÁŽKA BEZ BOJE

 

důsledky Mnichova:

-         zánik 1. republiky,

-          ztráta 1/3 území, pohraničního opěvnění a přirozených hranic = narušen obranný systém

-          hospodářské ztráty

 

30. září 1938 – 15. březen 1939 = období 2. republiky

=   přechodné období -> plán Německa na úplné obsazení a  zničení ČSR

- prezidentem Emil Hácha + vláda Rudolfa Berana

-         konec samostatné zahraniční politiky

-         5. říjen abdikace a odjezd Beneše do exilu (-> Hácha) + Slovensko (sílí fašismus, v čele vlády Tiso -> zákaz soc.dem., komunistů a odborů -> sjednocení menších stran do Ludové strany) a Zakarpatská Rus zisk autonomie

-         zklámání lidu, pronásledování demokraticky smýšlejících osobností (např. Čapek, umlčeno Osvobozené divadlo)

-          březen 1939 vrchol sporů mezi českou a slovenskou vládou -> 14. 3. samostatný Slovenský štát + Hácha pozván na jednání do Berlína a donucen požádat o ochranu Německem  => 15. 3. 1939 počátek okupace Čech a Moravy => 16.3. 1939 protektorát Čechy a Morava -> protest mocností x pasivní protest

=   ztáta státní suverenity -> odzbrojení, rozpuštění armády, zrušeno zahraniční zastupitelství,    likvidace politické svobody, dosazování vlastníchlidí od úřadů, cenzura tisku a rozhlas

-         > protektor Neurath x nebyl silný -> Heydrich

-         zatýkání odpůrců režimu

-         využití našeho průmyslu

politický a národnostní útisk