maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Světová hospodářská krize v letech 1929 – 1933

Autor: Autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Poválečný vývoj

-         > obnova hospodářství zničeného válkou

-         nedostatek potravin, chaos ve výrobě a obchodu

=>1921-1922 poválečná krize x překonána v polovině 20. let: => konjunktura = období hosp. vzestupu (1924-1929):

§         technický pokrok, racionalizace výroby

§         vliv amerických kapitálových investic  Þ růst produktivity

§         rozvoj telekomunikací

§         revoluce v dopravě, těžba ropy

-         1924 Dawesův plán = plán hospodářské obnovy Německa a stabilizace

X

-         hospodářský vzestup kapitalistického světa přerušila krize v letech 1929 - 1933 :

§         začala krachem na newyorské burze  24. října 1929 = tzv. černý čtvrtek

-         > nejdříve se projevila v automobilovém průmyslu a postupně zasáhla ostatní průmyslová odvětví

-         > z USA se šíří do dalších zemí, především těch, jejichž hospodářství bylo nejvíce závislé na USA => postupně zasáhla všechny země (v Evropě se nejdříve projevila v Německu a Rakousku) = světová krize

-          > provází ji hluboké finanční a agrární krize = má všeobecný charakter => největší krize, která kdy postihla svět x nenásledoval po ní obvyklý vzestup

-         > krize z nadvýroby = 100% nabídka x lidé nemají peníze -> zboží leží na skladech -> vyplatí se víc zboží ničit než platit za sklad

-         charakteristické rysy:

§         hluboký pokles v průmyslové výrobě (hl. USA, Německo) o 40%

§         finanční krize -> zhroucení německých a rakouských bank -> rozpadl se světový  měnový systém

§         zemědělství – hospodářská krize se projevuje prudkým poklesem cen zemědělských produktů

§         rozvrácení zahraničního obchodu

§         zavádění ochranných cel, krize demokracie, upadá vliv SN

-         snaha o vyřešení krize  nucenou kartelizací a monopolizací (v průběhu krize došlo asi k 50 mezinárodních kartelových dohod)

+    pokusy o hospodářské plánování

-         > krize urychlila proces centralizace a koncentrace kapitálu = snaha sehnat větší obnos a investovat ho do nejvýznamnějšího odvětví, které by zemi vyneslo z krize

-         => v USA se výroba aut zkoncentrovala do tří nejvýznamnějších monopolů (Chrysler, Ford, General Motors)

-         vede k obrovské nezaměstnanosti (asi 40 miliónů nezaměstnaných):

§         USA  12-14 miliónů, Německo 7 miliónů

§         Československo 1 milión

+ skrytá nezaměstnanost (podpory nezaměstnaných nestačily) 

 

 

 

 

Východiska z krize:

-         v USA převzal Roosevelt funkci prezidenta v době vrcholu krize => ozdravění národního hospodářství jen rozhodným zásahem státu:

§         bankovní zákon – zákaz vývozu zlata všech plateb ve zlatě

§         zákon o hospodářství – snížení mezd a důchodů stát. zaměstnanců + program pro pomoc nezaměstnaným

= sto dní reforem = New Deal (nový úděl)

                  +

§         zákon o regulaci zemědělství

§         zákon o obnově průmyslu -> zakazuje dětskou práci, stanovena pracovní doba 35 – 48 hodin týdně + minimální mzdu

=> pozitivní výsledky x kritizován -> nakonec soudem prohlášen za neústavní => vypracován druhý New Deal

-         1936 při volbách před Roosevelta postaveny opozicí dva protikandidáti x zvítězil

 

 

Nástup fašismu:

-         zrod v Itálii – příčiny: oslabení a zklamání z výsledků 1. SV války ->  nespokojenost, silné dělnické a rolnické hnutí

-         1919 vznik ozbrojených bojových svazů -> fašistická strana (v čele Musollini) – teror: pronásledování, vraždy, vydírání apod. -> 1922 pochod na Řím -> kapitulace Viktora Emanuela III. -> zisk státní moci bez boje, zákaz nefašistických stran

-         > 1925 neomezená fašistická diktatura = konec demokratického zřízení, kult vůdce -> vůdcovský stát

-         > ohlas italského fašismu např. ve Španělsku, Portugalsku, Polsku (Piludsky), Rumunsku, Japonsku, Německu:

-         1921 založena Národně socialistická německá dělnická strana Hitlerem – v době krize nejsilnější strana, extrémní nacionalismus + touha po odplatě: ovládnout Evropu a zničit SSSR => 1932 vzrůst voleb. zisků -> leden 1933 říšským kancléřem Hitler -> likvidace demokracie -> totalitní diktatura, zatýkání, zákaz činnosti pol. stran kromě NSDAP , zapálen říšský sněm, aby se mohli vypořádat s opozicí -> srpen 1934 Hitler hlava státu (Führer) + Rudolf Hess, H. Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring

-         září 1935 - sjezd v Norimberku => vydány norimberské zákony = Židé zbaveni lidských práv, zákaz vykonávat řadu povolání, vyřazeni ze škol a společenského života = počátek vyhlazování Židů

-         1936 - smlouva s Itálií Osa Berlín-Řím

-         opora totalitní nacistické moci tzv. třetí říše:

o       ozbrojené oddíly SA a SS, GESTAPO = státní tajná policie

o       systém koncentračních táborů a ghett -> izolace + likvidace odpůrců nacismu (Dachau, Osvětim, Terezín atd.) atd.

-         nejextrémnější forma fašismu = nacismus – zákl. rysy:

o       rasová teorie (panský národ právo vládnout celému světu)

o       vůdcovský princip = funkcionáři nesou odpovědnost pouze vůči vědci

o       vysoká organizovanost mas (Gestapo, Hitlerova mládež, SS, SA atd.)

o       pol. protivník použit jako levná prac. síla, nepotřební lidé likvidováni