maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Rusko – japonská válka, revoluce 1905 v Rusku...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Rusko – japonská válka, revoluce 1905 v Rusku, rok 1917, občanská válka a intervence, vznik SSSR a jeho vývoj do 2.světové války

 

o       rusko – japonská válka (1904 – 1905)

-         příčina: územní spor o kontrolu nad oblastí Mandžuska = bohaté na nerostné zdroje

-         Japonsko porazilo Čínu x vkládá se přátelská rada mocností (= Francie, Rusko, Německo) -> vyzývá Japonsko, aby se vzdalo přístavu Port Arturu ( přístav v Tichomoří, který nezamrzá)

x VB podpořila Japonsko -> únor 1904 bez varování potopili ruskou flotilu a po 3 měsících obléhání se přístavu zmocňují

-         březen 1905 porážka Ruska u Mukdenu -> série porážek -> válku rozhodla bitva u Cušimykvětnu 1905  => potopeny lodě ruské flotily = konec boje toto problémové území => Japonsko zisk Sachalinu, nadvláda v Koreji jako protektorát, využití jižní železnice v Mandžusku, pronajmutí Port Arturu => zisk postavení

-         tento neúspěch =>

o       revoluce 1905 v Rusku (1905 – 1907)

-         > zaměřena proti samoděržaví (= ruský absolutismus) -> požadavky demokratických reforem (neproběhl feudalismus -> nelze přeskočit 1. hist. článek)

-         leden 1905 pokojná demonstrace v Petrohradě brutálně rozehnána armádou => 1000 mrtvých = tzv. krvavá neděle = podnět k revoluci 

-         > další vlna protestů po celém Rusku – vrchol = v září stávka v Moskvě + vzpoura námořníků na křižníku Potěmkin a další revoluce

-         liberálové pro konstituci, eseři pro demokratický režim, sociální demokraté rozděleni na menševiky -> dem. požadavky a bolševiky (Lenin) – pro generální stávku, ozbrojené povstání -> vláda dělníků

-         > pro uklidnění lidu car Mikuláš I. nucen vydat Manifest 17. října 1905 – slibuje politickou svobodu, svolání parlamentu a konstituční monarchii -> 1906 revoluční vlna ustává – vytvořena státní duma s 2 komorami (= celoruský zákonodárný orgán)

-         1907 2. zasedání státní dumy x rozpuštěna – podezření z velezrady -> politici ve vyhnanství

o       rok 1917 – 2 revoluce:

·        únorová demokratická revoluce (25. – 26. 2. 1917)

-         > odpor proti carovi a samoděržaví + válečné neúspěchy, hospodářské potíže => car svržen, vznik dvojvládí:

§         státní duma (Prozatimní vláda)

§         sověty (rady dělníků)  

-         > snaha pokračovat ve válce x protestní demonstrace v Petrohradu + agitace (=hromadné veřejné přesvědčování lidí pro určitý program) bolševiků – příprava převratu (Lenin, Trockij) -> program revoluce: Dubnové teze = zastavení války

·        neúspěšný pokus Kornilova  o vojenskou diktaturu -> říjnová socialistická revoluce (komunistický převrat):

o       6. listopad revoluce v Petrohradě – útok bolševiků na Zimní palác -> zatčeni členové Prozatímní vlády (povstání začalo signálem z křižníku Aurora)

-          > Všeruský sjezd sovětů: přijata Deklarace o míru, Deklarace o půdě a Deklarace práv národů Ruska na sebeurčení => nástup bolševické moci v čele s Leninem – požadavek okamžitého míru za jakýchkoliv podmínek  s Německem -> 3.3. 1918 uzavření míru

o       občanská válka (1918 – 1921)

-         nepřátelé bolševismu = aristokraté, liberálové, menševici atd. x Rudá armáda – všeobecná branná povinnost – tzv. válečný komunismus = vojenské metody řízení, revoluční teror

-         v čele revoluce Lenin -> masakry zajatců a civilního obyvatelstva, odpůrci moci v koncentrácích => snaha ovládnout společnost

-> 16.6. 1918 bolševici brutálně vyvraždili celou carskou rodinu

o        intervence (konec 1921)

= úsilí demokratických velmocí omezit vliv a šíření bolševismu -> podpora kontrarevolucionářů zbraněmi, penězi + vojenské operace x bolševikům se podařilo obnovit kontrolu nad celým ruským územím => izolovaní, pocit vnějšího ohrožení

o       vznik SSSR a jeho vývoj do 2. světové války

-         prosinec 1922 vznik SSSR (Svaz sovětských socialistických republik) – formálně federativní stát x ve skutečnosti diktatura; 1. ústava r. 1924

> Ruská federace + Ukrajinská a Běloruská republika + Zakavkazská federace + po odchodu Japonců Republika Dálného východu => rozdílný vývoj, negramotnost