maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Rozpad koloniální soustavy v jednotlivých etapách...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Rozpad koloniální soustavy v jednotlivých etapách, dnešní postavení rozvojových zemí

 

o       definice kolonie

= osídlení vytvořené jedním národem v etnicky zcela odlišné oblasti -> vytvářeny už ve starověkém Řecku

-         > koloniální systém = období, kdy evropské mocnosti ovládly země Afriky, Asie, Ameriky a Tichomoří -> tyto země jejich „majetkem“

o       vznik koloniálního systému

-         16. stol. vytváří první koloniální systém ŠpanělskoJižní a Střední Amerika, jižní části severní Ameriky + další kolonie v Tichomoří a Nizozemí

x    30. léta 19. stol. = úpadek Španělska -> ze španěl. kolonií v Americe vznik samostatných států: Mexiko, Peru, Argentina, Chile, Bolívie atd.

-         koloniální říše Portugalska

-         významná koloniální velmoc – Nizozemí -> známé kolonie Nizozemská východní Indie = dnešní Indonésie

-         pozdější koloniální výboje Francie -> koloniální panství v severní Africe: Maroko, Alžír, Tunis; a v Asii: dnešní Vietnam, Kambodža a Laos

-         nejvýznamnější koloniální mocnost všech dob= Velká Británie -> zisk kolonií na úkor tehdejších kolonizátorů: Kanada, Nový Zéland, Severní Amerika (1776 se odtrhla a vyhlásila samostatnost jako USA) a Indie

-         konec 19.stol. -> Belgie zisk dnešní Konžské republiky (Zair)

x díky pozdnímu sjednocení se nestihly na koloniálním dělení účastnit Německo, japonsko a Itálie

o       koloniální války

-         kolonie = předmět závisti států, které kolonie nevlastnily => cílem válek (první v průběhu 19.stol.):

§       USA zisk po španělsko-americké válce Kuby, Portorika a ostrovů v Tichomoří

§       VB buduje v Africe svou jihoafrickou říši + zisk holandských osad v j. Africe

§       další koloniální mocnosti v Africe: Francie – Tunis, Itálie x neúspěch

=> oslabení Turecka – zisk Tripolska, Libye a bliku balkánských států (Bulharsko, Řecko, Srbsko a Černá Hora)

§       rusko-japonská válka -> boj o nadvládu nad Dálným východem, hl. Korejí a Čínou

o       koloniální systém před 1. světovou válkou

-         před 1.SV nejsilnější kol. mocnosti Evropy Francie, Velká Británie

-         snaha o přístup ke koloniím Itálie, Německo a Japonsko => snaha o přerozdělení kolonií = hlavní důvod k 1.SV

o       koloniální systém v meziválečném období

-         vítězné státy 1.SV = Itálie a Japonsko x neúspěch v získání kolonií

-         do bývalých tureckých oblastí vstup Velké Británie: Irák, Palestina; Francie: Sýrie, Libanon; + rozdělují si mezi sebe německé kolonie ve střední Africe = Togo a Kamerun

-         > křivda těchto států = expanze v období 2. SV

 

 

 

o       rozpad koloniálního systému po druhé světové válce

-         2. SV = rozvrat koloniálního systému – během ní Japonsko okupovalo mnoho evrop. kolonií -> po jejich odchodu místní odmítají bývalé koloniální pány

-         > vyhlašují nezávislost: Indonésie, Vietnam, Laos, Malajsko, Kambodža, Barma, Indie

-         význam v boji z nezávislost místní inteligence díky studiím v koloniálních metropolích

-         rozdíl kolonial. mocností v přístupu v národně osvobozeneckém boji:

§       Francie + Nizozemí snaha udržet si kolonie za každou cenu => nechuť bývalých kolonií na další spolupráci

x uvědomění dost pozdě = Francie zakládá Francouzské společenství národů x ne tak známé jako Britové

- částečně si udrželi kolonie ve stř. Africe: Čad, Kamerun; a ve východní Africe: Džibutsko

§       Británie chápe nemožnost udržet si kolonie -> nabízí jim samostatnost + vytvořili Britské společenství národů  - spolupráce s bývalými koloniemi => udrželi si trhy (např. Egypt, Indie)

o       pozůstatky koloniálního systému

-         > patrná ještě dodnes: Francii zůstali ostrovy v Tichomoří: Tahiti a Nová Kaledonie; a jižní Africe: Francouzská Guayana; = jediný stát s územím na třech kontinentech

-         Britové do r. 1997 Hongkong – předán Číně

-         > tyto území dnes nazývány tzv. zámořskými zeměmi

§       důsledky koloniálního systému:

·      vnitřní problémy osamostatnivších se států -> nepřátelské vztahy mezi zde žijících národů a kmenů

·      nízká produktivita práce -> vysoká nezaměstnanost

·      vysoká negramotnost

·      nedostatečná výživa obyvatelstva

nedostatek pitné vody