maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Revoluční rok 1848 v našich zemích

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         r. 1848 = zlom v dějinách řady evropských zemí -> série revolucí s cílem sjednotit rozdrobené území (Itálie, Německo), osvobodit se od vlád cizích dynastií a zbavit se útisku

-         příčiny:

o       vliv průmyslové revoluce na politiku -> odpor k  přežitkům feudalismu

o       nespokojenost s politickým uspořádáním: většina lidí bez pol. práv

o       odpor k vládnoucím dynastiím -> právo národů na svobodu a samostatnost

REVOLUČNÍ ROK 1848 U NÁS

-         počátek revoluce ovlivněn úspěšnou únorovou revolucí ve Francii = podnět pro radikální demokraty -> 11. březen 1848 veřejná schůze ve Svatováclavských lázních -> petice císaři tzv. 1. pražská petice x odpověď panovníka nejasná -> z iniciativy svatováclavského výboru zpracována petice s jasně formulovanými požadavky:

§         zrovnoprávnění češtiny s němčinou

§         uznání a upevnění jednoty zemí Koruny české -> vytvoření samosprávného celku z Čech, Moravy a Slezska

=>    8. dubna 1848 císařova odpověď tzv. kabinetní list -> slibuje splnění v přijatelné míře všech požadavků, ale odmítá státoprávní spojení českých zemí

-         > nesouhlas Němců žijících na našem území – obava z dominujícího postavení Čechů + přání sjednoceného Německa

-         na jednání do Frankfurtu o sjednocení Německa pozvána i česká delegace v čele s Palackým -> odmítá účast, odůvodněno otevřeným dopisem tzv. „ Psaní do Frankfurtu11. dubna 1848 – vyjadřuje a obhajuje myšlenku austroslavismu: české země by neměly být připojeny k Německu, obava z germanizace Čechů -> záruka národů ve střední Evropě je Rakousko mezi Ruskem a Německem

 

-         červen 1848 Slovanský sjezd v Praze = protiváha frankfurtského sjezdu, myšlenka slovanské vzájemnosti

o        řešení společných problémů Slovanů žijících v Habsburských zemích

o        myšlenky slovanské vzájemnosti

x přerušen Pražským povstáním -> odložen na neurčito, nikdy už se nesešel, jediná schválená, platná listina: Manifest k národům evropským  = boj za práva Slovanů, upozornění dalším národům na přirozené právo na svobodu pro všechny národy na světě

-         červen 1848 Pražské povstání = svatodušní bouře: ozbrojený konflikt v Praze po srážce dělníků, studentů v čele s Fričem x přesila vojsk (chránící Prahu) v čele s generálem Windischgrätzem

->  i přes pomoc z venkova revoluce brutálně potlačen -> 17. června kapitulace Prahy

ð     Palacký a jeho skupina odmítají revoluci -> změny formou reforem a jednání:

o       7. září 1848 zrušeno poddanství = význam revoluce u nás x poddaní by neměli na úhradu škody svého odchodu od vrchnosti -> zůstávají

o       prosinec 1848 změna císaře: po Ferdinandu V. František Josef I. -> posiluje svou absolutistickou moc a vyhlašuje tzv. oktrojanovou ústavou

-         > nesouhlas Čechů – příprava tzv. Májového spiknutí x přípravy prozrazeny = KONEC REVOLUČNÍCH UDÁLOSTÍ

-> řada významných osobností se odmlčuje (Palacký, Rieger atd.) pouze Borovský se brání proti zákazu vydávání novin x nakonec deportován do Brixenu