maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Revoluční rok 1848 v Evropě

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         v letech 1815 – 1848 -> panovníci strach z revolučních hnutí –> francouzská revoluce dala podnět k revolučním hnutím = boj jednotlivých národů za svou svébytnost, občanská a politická práva

-         20. – 30. léta: v Evropě postihly hlavně Itálii a Německo => snaha o sjednocení ;fáze dekolonizace, národní osvobozenecké hnutí střední a jižní Ameriky

-         30. léta: Řecko nezávislé, revoluce ve Francii, Itálii a Německo potlačeny = neúspěšné

-          revoluční rok 1848 = zlom v dějinách řady evropských zemí -> série revolucí s cílem sjednotit rozdrobené území (Itálie, Německo), osvobodit se od vlád cizích dynastií a zbavit se útisku

-         příčiny:

o       vliv průmyslové revoluce na politiku -> odpor k  přežitkům feudalismu

o       nespokojenost s politickým uspořádáním: většina lidí bez pol. práv

o       odpor k vládnoucím dynastiím -> právo národů na svobodu a samostatnost

o        

Itálie

-         1848:  nejednotná, hospodářsky rozdrobená, různé životní úrovně, problém vlády cizích dynastií

-         hl. úkol = sjednotit se, boj proti feudalismu, svrhnout cizí nadvládu

-         snaha sjednotit se zdola – hnutí Mladá Itálie v čeleMazzinim a Garibaldim

-         únor 1849 vyhlášena Římská republika, předtím vyhlášena v Benátkách Republika sv. Marka

-         rakouský sever: březen 1849 sardinského krále proti Rakousku x král Albrecht znovu poražen v bitvě u Novary –> odstupuje-> nástupce Viktor Emanuel II. – uzavírá mír s Rakouskem                                        

= zlom v italských revolučních snaženích, kapitulace Římské republiky a Benátské republiky před rakouskou přesilou => sjednocení Itálie opět nedokončeno

-> srpen 1849 obnoveny předrevoluční poměry

 

 

Francie

1830 červencová revoluce ® červencová republika (Ludvík Filip)

                        × do popředí opozice, nespokojeny také chudé vrstvy => bankety = lidé, kteří preferují reformy před revolucí x vůči státu nepřijatelné požadavky -> rozehnány –> zakázána činnost   ® abdikace Ludvíka Filipa ® utíká do Anglie

24. 2. 1848 – dav přepadl královský palác -> odnesen trůn a spálen

-         vláda odhlasovala zákon o zachování monarchie x národní garda vpadla do sněmovny – požadavek republiky

-         > 25. 2. 1848 Francie oficiálně republikou

-         prezident: Ludvík Bonaparte

o       zvolen na 4 roky

-         synovec Napoleona -> vypracoval program bonapartismu

-         zrušena cenzura tisku, svoboda tisku, zkrácení pracovní doby, zákaz práce dětí a žen

-         zřízeny národní dílny = stát garantuje práci x neúčinné, denně výdaj 170 milionů franků -> znovu zrušeny

=>  1851 se prohlásil prezidentem s neomezenou pravomoci na 10 let

- 1852 prohlásil se císařem = Napoleon III.® Druhé císařství