maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - První světová válka, příčiny, rozložení sil, průběh, výslede

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

=  střetnutí dvou mocenských bloků:

Dohoda (VB, Rusko, Francie, Srbsko, Černá Hora, Řecko, Rumunsko, později USA a Japonsko)

                 x

            Ústřední mocnosti (Německo, Rakousko – Uhersko, později Turecko a Bulharsko)

-         ze začátku evropský konflikt -> později se přidává Japonsko a USA

-         příčiny:

o       události posledních předválečných let

o       vojensko – politické události 70. let 19. stol.

o       snaha získat území a nadvládu

o       rozpory a soutěžení mezi mocenskými bloky

o       bezprostřední záminka = atentát spáchaný na rak. následníka trůnu Ferdinanda d’Este a jeho ženu při návštěvě Sarajeva 28.6.1914

-         cíle:

o       Německo – snaha o nové dělení světa

o       Rakousko – Uhersko

o       Francie – navrácení Alsaska a Lotrinska + obrana proti německé agresi

o       Velká Británie – vyřazení Německa ze světového obchodu

o       USA – ochrana demokracie ve světě a mírového uspořádání v Evropě a světě

-         proti válce:

o       potlačované a nerovnoprávné národy = Češi, Slováci, Poláci v Rusku a jihoslovanské národy v habsburské monarchii

o       katolická církev v Itálii

-         neutrální: Dánsko, Švédsko, Finsko, Nizozemí, Švýcarsko, Albánie, Španělsko a zpočátku USA

-         > ostatní čekají od války prospěch, obranu ohrožených oblastí, hrdinství

-         4 fáze války:

o       srpen – prosinec 1914 -> vojenské operace

o       1915 – 1916 přechod od pohyblivé válku k zákopové

o       1917 – 1918 období celkové vyčerpanosti, krize válčících států

o       1918 převaha Dohody díky vstupu USA do války -> kapitulace ÚM

-         průběh války:

-         po atentátu Rakousko – Uhersko vyhlašuje Srbsku ultimátum na nátlak Německa = poslední varování -> žádají o prošetření celé záležitosti, ale chtějí mermomocí bojovat -> 28.7. 1914 vyhlášena válka, RU vstupuje do války spolu s dalšími evropskými státy:

o       Francie, Velká Británie, Rusko, Srbsko, Černá Hora x Německo, Rakousko - Uhersko

-         4 fronty:

o       západní fronta: RU x Francie, Británie, zaměření na Rusko

-         Němci předpokládali tzv. bleskovou válku – ze začátku úspěch: rychlé napadení Francie obchvatem přes Belgii x zastaveni dohodovými vojsky na řece Marně -> blesková válka nevyšla => nová operace tzv. „běh k moři“ – dobyty Antverpy x dále už německý neúspěch + později dohodový neúspěch -> bezvýsledné boje – vyvrcholení bojů 1916 na řece Sommě – Němci zastaveni

 

o       balkánská fronta: Rakousko – Uhersko, Bulharsko x Srbsko, Černá Hora

-         po vstupu RU do války x Srbsko -> rakouské ztráty

-         1915vstup Bulharska do války k ÚM -> spojenectví od západu (Německo) na východ (Turecko) x galipollská operace = snaha Dohody získat průliv Dardanelli -> 1916 Bulharsko poraženo a balkánská fronta uzavřena uzavřením smíru v Soluni

 

o       východní fronta: Německo, Rakousko Uhersko x Rusko ( ne moc vyzbrojena armáda x početná)

-         Rusko x Rakousko – Uhersko -> ruské vítězství

-         Rusko x Německo -> bitva u Tannenbregu – Rusové poraženi

-         1914 vstup Turecka do války k ÚM => vznik 3 front: mezopotámská, kavkazská, syrsko-palestinská x 1918 Turecko donuceno kapitulovat -> přerušeny diplom. vztahy s ÚM

-         > Německo se snažilo dostat Rusko z války -> 1915 prolomení ruských pozic -> ruský ústup – 1916 reorganizace armády x neúspěch -> zahájen tzv. Brusilova ofenziva => úspěch až do r. 1917 – ruské revoluce

-         1916 vstup Rumunska do války k Dohodě x nepřipravená armáda -> porážka, muselo přijmout nevýhodné mírové podmínky – v rukách Němců

o       italská fronta: Itálie x Rakousko – Uhersko, Německo

-         Itálie se nepřidala ke spojencům v Trojspolku -> vyhlásila válku RU a Německu x nevalný úspěch, silně něm. a rak. pozice x pomoc Francouzů a Britů -> vyrovnání pozic -> Rakousko – Uhersko 3.11. 1918 kapituluje

 

-         přelom 1916 – 1917 ÚM nabídlo mírové podmínky x Dohoda odmítla – snaha vést válku do úplné porážky Německa -> na výzvu amerického prezidenta – tzv. Wilsonova nóta: výzva všem válčícím státům k ukončení války x Německo odmítlo (+ při ponorkové válce odstřeleno několik nezávislých lodí) => 1917 USA vstupuje do války = konečná etapa 1. SV

 

-         > po vstupu USA do války = posílení Dohody = překonání mrtvého bodu v operacích tzv. Siegfriedově linii -> 1918 Němci podruhé zastaveni na řece Marně, nuceno žádat o příměří => 11.11. 1918 Německo přijímá smlouvu o příměří ve francouzském Compiégne

 

-         výsledky:

 

o       rozpad Rakouska – Uherska na tzv. nástupnické státy: Československo, Polsko, Maďarsko a Jugoslávii

o       Německo přichází o Lotrinsko, Alsasko a Sársko v prospěch Francie

o       od Ruska se oddělují Finsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko

o       otřeseny humanistické ideály demokratického uspořádání společnosti

o       změna mapy Evropy