maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - První průmyslová revoluce v evropských zemích i v českých ze

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

=               hromadné zavádění strojů do výroby, manufaktury nahrazovány továrnami -> vznik průmyslových států

-         umožněna technickým pokrokem -> začala v 18. stol. v Anglii (později do dalších zemí):

o       nejdříve v textilním průmyslu:

§         využití pracovních strojů:

·        1763 tkalcovský stav s létajícím člunkem Johna Kaye = zdvojnásoben výkon => ručně poháněný spřádací stroj tzv. Jenny -> pak zdokonalení – pohon vodním kolem => 1785 první model mechanického tkalcovského stavu => levné výrobky, dobrý dobyt

·        vynálezy i v soukenictví, hedvábnictví

o       zdroje energie:

§         původně stroje na ruční pohon, pak vodním kolem -> James Watt zdokonaluje parní stroj =  nový zdroj pohonné síly, univerzální motor

o       růst nároků na základní suroviny -> rozvoj těžkého průmyslu:

§         rozvoj hutnictví a železářství – zlepšení technologického postupu při tavení železa:vysoké pece, místo dřevěného uhlí koks

§         bessemerování = výroba oceli ze surového železa vháněním vzduchu do konvertoru -> spalování dusíku z rozžhaveného železa

o       revoluce v dopravě:

§         zdokonalování dopravních cest, zpevňování silnic -> použití asfaltu

§         kolejnicová železniční doprava -> vagóny nejprve taženy koňmi, pak parní pohon – využití parního stroje -> 1814 George Stephenson sestavil lokomotivu => 1825 pravidelná doprava

§         vynález 1. parníkuRobert Fulton -> 1807 plul proti proudu řeky New York – Albana -> 1818 parník přeplul Atlantik

o       revoluce v zemědělství:

§         využití technického pokroku na velkých plochách :

·        zemědělské stroje a nářadí (ruchadlo, parní pluh, žací a secí stroje atd.) -> dokonalejší obdělávání půdy

o       důsledky:

§         přesun mnoha venkovských obyvatel do měst => vznik velkoměst, modernizace středověkých měst => vznik průmyslových center: např. Londýn, Essen, Manchester, Hamburk, Marseille, Kolín nad Rýnem, Paříž, Berlín, Petrohrad atd.

§         růst počtu obyvatel ve světě, přesuny obyvatel i v rámci zemí

§         ničení krajiny a přírody, nízké mzdy x dlouhá pracovní doba, zaváděním strojů -> propuštění dělníků -> růst nezaměstnanosti -> rozbíjení strojů

§         změna životního stylu – přístup ke vzdělání, kultuře

§         vznik moderní průmyslové společnosti

§         vznik moderní kapitalistické průmyslové společnosti -> Anglie v čele světového hosp. rozvoje