maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - První buržoazní revoluce (nizozemská, anglická)...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

anglická buržoazní revoluce (1640 – 1688)

-         po smrti královny Alžběty nástup dynastie Stuartovců:

o       Jakub I. (1603 – 1625)

-         snaha vládnout bez parlamentu -> potřeba peněz; větší výdaje než zisky -> zadlužování se

 

o       Karel I. (1625 – 1649)

-         náboženské rozpory:  anglikánská církev x puritáni -> nesouhlas + kritika politické, hospodářské a náboženské situace -> jsou za to pronásledováni -> stěhují se do Ameriky

-         snaha o neomezenou (absolutistickou) moc -> snaha vyřadit parlament -> vyvrcholení rozporu r. 1628 – petice parlamentu – žádost o právo : král by neměl vybírat daně bez svolení parlamentu a měl by respektovat rozhodnutí soudu -> r. 1629 parlament rozpuštěn x nemůže vybírat daně

-         >  v důsledku finančních obtíží po neúspěšném tažení proti skotským presbyteriánům nucen r. 1640 svolat tzv. dlouhý parlament – snaha zatknout proti němu stojící vůdce parlamentu -> občanská válka (1642 – 1648)

o       král x parlament -> armáda nového typu Olivera Cromwella: vojáci dobrovolníci, kázeň, možnost odměny za úspěch -> r. 1645 v bitvě u Naseby král poražen a zatčen -> rozpor mezi presbyteriány (kompromis  králem) a independenty (pro popravu)  + levelleři – nová ústava: Dohoda lidu

-         1648 z parlamentu vyhnáni presbyteriáni -> vznik kusého parlamentu

-         > r. 1649 král popraven -> království zrušeno -> květen 1649 ANGLIE REPUBLIKOU = období republiky (1649 – 1653):

o       odstraněn starý absolutismus

o       1651 navigační akta, zákon o plavbě: povolen dovoz zboží do Anglie jen na anglických lodích = boj o suverenitu v evropském a zámořském obchodu -> 3 anglo - nizozemské války -> Anglie námořní velmocí

-         x vnitropol. krize -> 1653 Cromwell rozhání kusý parlament  -> Cromwellův protektorát (1653 – 1658):

o       prohlášen lordem protektorem – osobní diktatura x nespokojenost lidí -> z původních slibů dodržena pouze náboženská svoboda ->

 

o       syn Richard x brzo odstupuje

 

-         > 1659 obnovená monarchie = RESTAURACE STUARTOVCŮ ->

o       Karel II. (1660 – 1685)

-         král podřízen parlamentu -> tzv. bredská deklarace

-         1673 Test Act = zastávat funkce v úřadech můžou pouze příslušníci anglikánské církve

-         1679 Habeas Corpus Act = zákon o osobní svobodě: nikdo nesmí být uvězněn bez soudního rozsudku

-         podpora rozštěpení parlamentu na Court – Party -> 2 politické strany:

§       toryové a whigové

o       Jakub II. -> absolutistické a rekatolizační snahy -> slavná revoluce = nekrvavé svržení krále z trůnu: na trůn dcera Marie manželka Viléma III. Oranžského – spoluvladař

vyhlášena konstituční monarchie + r. 1689 přijetí Listiny práv: potvrzena práva parlamentu: bez souhlasu nebude rušit a vyhlašovat zákony, vybírat daně = cesta k oddělení zákonodárné moci (parlament) od výkonné (král a ministři)