maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Odboj Čechů a Slováků za 2. světové války

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         od počátku války domácí odboj spjat s nadějí na obnovu samostatného Československa => 1. vlna vyvrcholila masovými demonstracemi 28. 10. 1939 -> pohřeb Jana Opletala = podnět k dalšímu odporu – reakce nacistů: represe proti studentům => 17. 11. 1939 poprava studentů + transport do koncentráků, uzavření vysokých škol

=    potvrzení o nemožnosti otevřených střetů s okupanty => občanský odboj vytváří síť ilegálních organizací

 

-         jaro 1940 vytvoření Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD) -> občanský odboj v aktivním odporu: sabotáže, stávky atd. +  zpravodajská činnost – skupina Balabána, Mašína, Morávka

 

-         do 22. června 1941 KSČ působí mimo odbojovou organizaci, Kominterna se měla připravit na budoucího socialistickou revoluci  x přepadení SSSR Německem = změna vnitřní situace československého odboje => vznik jednotné protihitlerovské koalice (USA, VB, SSSR)  => červenec 1941 uzavřena čsl.- sovětská smlouva o spojenectví => nová orientace Kominterny na boj proti fašismu:

-         léto 1941 jednání II. ilegálního výboru KSČ s představiteli ÚVOD => sjednocení komunistů a nekomunistů v Ústřední národně revoluční výbor Československa

 

-         září 1941 zastupující říšský protektor specialista na boj proti hnutí odporu Reinhard Heydrich v Praze –  politika „cukru a biče“drobné zlepšení pracovních a životních podmínek x zavedeno 1. stanné právo = popravy představitelů odboje, masové zatýkání, rozbití odbojových organizací => hlavní cíl = atentát na Heydricha -> spáchán 27. 5. 1942 skupinou Antropoid (Kubiš, Gabčík) – smrt Heydricha  => období heydrichiády (květen – červenec 1942) => vlna teroru, 2. stanné právo, vyvrcholení nacistického teroru: 10. června 1942 vyhlazeny Lidice a 24. června 1942 Ležáky => vyvolání strachu – uklidnění veškerého odboje

 

-         zahraniční odboj od léta 1939 – snaha o uznání neplatnosti Mnichova – 2 proudy:

-         londýnský, demokratický (Beneš) x moskevský, komunistický (Gottwald) => společný cíl: osvobození českého národa a obnova samostatnosti x neshoda na formy a metody odboje i na charakteru budoucího obnovení státu:

-         1943 podepsána Vánoční dohoda – vyslovení se pro obnovu Československa a přípravu ozbrojeného povstání s cílem převzít moc Národní radou x nepodpora Londýna x pozice Londýna oslabemy -> v březnu jednání Moskvy o sestavení vlády: KSČ otevřeně počítala se sovětským vlivem -> potvrdil i postoj SSSR k osvobození Prahy

 
povstání Praze začalo 5.5. 1945 na jeho udržení proti lépe vyzbrojeným Němcům se podílely i ruské oddíly => 8. května uzavřena dohoda s Němci o odchodu poslední německé armády z Prahy, odpor posledních skupinek ukončil příchod sovětských vojsk z Berlína 9. 5. 1945