maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Objevné plavby a počátky kolonialismu

Autor: Jana Kučerová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Příčiny zámořských objevů

Dobu od počátku 15. st. do pol. 16. st. můžeme označit jako období zlomu v dějinách. Přispěl k tomu opětovný růst populace v celé Evropě, rozvoj řemesel a obchodu.
Již existuje KUPECKÝ KAPITÁL a objevuje se hledání nových odbytišť, surovin a nových prostředků.
Roste poptávka po luxusním zboží a koření z Orientu. Představa o bohatství východu slibovala hojnost zlata a stříbra, kterých měla Evropa nedostatek.
Spojení s Indií po souši bylo bržděno Turky. Proto se hledaly nové možnosti cest do této oblasti.
Vývoj vědy a techniky to umožňoval. Lodě byly dokonalejší - s hlubokým kýlem na který navazovalo kormidlo. Došlo ke zlepšení plachtového systému.
Od 16. st. se v Evropě používal kompas a využíval se tzv. ASTROLÁB - stanovoval zeměpisnou polohu
podle hvězd.
Vznikaly různé astronomické tabulky.
Od 14. st. vznikaly domněnky, že Země je kulatá ( a ne placatá ).
Byl sestrojen 1. GLÓBUS - sestrojil ho MARTIN BEHAIM.

Portugalsko

Je to první země, která vybudovala ZÁMOŘSKOU KOLONIÁLNÍ ŘÍŠI. Významnou roli zde hrál portugalský princ JINDŘICH MOŘEPLAVEC ( 1394 - 1460 ) - osobně cesty nepodnikal, pouze je organizoval.

JOAO DA SANTARA a PERO DE ESCOLAR - objev zlata na pobřeží Guineje.

R. 1444 - založena obchodní společnost pro obchod s otroky.

1. kolonií Portugalska - byl marocký přístav Shelti.

BARTOLOMEO DIAZ
- 1. velká cesta - r.1487 doplul k mysu Dobré naděje.
( R. 1500 zemřel u mysu při bouři.)

VASCO DA GAMA
- obeplul Afriku a r. 1499 doplul do indického Kalikatu.

PEDRO CABBAL
- R. 1500 založil kolonie v oblasti Brazílie.

FERDINANDO DE MAGALHAES
- v letech 1519 - 1522 jako 1. OBEPLUL ZEMĚKOULI.

Španělsko

Existují tu samostatná království. Ke sjednocujícímu procesu došlo při svatbě FERDINANDA ARAGONSKÉHO a ISABELY KASTILSKÉ r. 1469. Ovšem k vlastnímu sloučení došlo až po smrti otce Ferdinanda r. 1479.

Španělská města spravoval rychtář. Měla své stavy a ozbrojená bratrstva - SANTA HERMANDA - pomáhají udržovat ve městech pořádek a vždy stojí na straně krále.

CORTEZZA - sněmy, kde zasedali zástupci měst a rozhodovali ve prospěch krále.

Kardinál MENDOZA - arcibiskup v Toledu a současně nejvyšší kastilský admirál. Měl na vládu velký vliv = 3. KRÁL ŠPANĚLSKA.
V době jeho působení došlo k pronásledování židů a ke vzniku INKVIZICE r. 1483, která se ještě více prohloubila za působení TORQUEMADA a na autodafé bylo upáleno mnoho lidí.

Došlo k vyrovnání sporu s Maury ( dostali se do Z Evropy ), vytvořili zde CORDÓBSKÝ CHALÍFÁT. Vznikl boj = REKONQISTA ( a následné vyhnání ze Španělska ).
R. 1492 - poslední zásah proti GRANADSKÉMU EMÍRÁTU a 2. 1. 1492 došlo při dobývání Granady k definitivní porážce Maurů.( Poslední emír - BOABDUL odešl do Afriky.)

R. 1495 zemřel Mendoza a na jeho místo nastoupil XIMÉNES. Od r. 1499 stál v čele tzv. očišťovací akce v Grenadě - pronásledování.
R. 1502 - prohlášení - všichni Maurové, kteří nepřijali křesťanství ( muži od 14 let a ženy od 12 let ) museli odejít ze země, ale nesměli odejít do Afriky. Tím se Španělsko zbavilo asi 200 000 obyvatel, kteří byli na vyšší úrovni.

Nepokřtění Maurové = MORISKOVÉ. I tito však byli pronásledováni.

Ferdinand a Isabela měli několik dětí :

ISABELA - nejstarší dcera si vzala portugalského prince ALFONSE a po čase EMANUELA; bez dětí.

Don JUAN - oženil se s MARKÉTOU - dcera MAXMILIÁNA.

JOHANA ( ŠÍLENÁ ) - vzala si FILIPA SLIČNÉHO.

KAREL - narodil se r. 1500; budoucí KAREL V.

KATEŘINA - vzala si prince ARTURA = syn JINDŘICH VII. TUDOR

FERDINAND

KRYŠTOF KOLUMBUS ( Christoforo Colombo, Cristobal Colom )
Pocházel pravděpodobně z Janova. Snažil se najít novou cestu do Indie a to Z směrem. Na tuto myšlenku přišel díky astrologovi TOSKANINIM.

Nejdříve navštívil portugalského krále s prosbou o povolení k cestě. Ten ho odmítl kvůli nevěrohodnosti a špatné finanční situaci.

Ve stejnou dobu navštívil jeho bratr Anglii a žádal zde o podporu. Anglie byla také oslabena, ale cestu povolila. Kryštof ji však odmítl.

Obrátil se do Španělska. Po 1. jednání byl odmítnut. Po přímluvách ho královna Isabela vyslyšela.

Kolumbus požadoval titul guvernéra a místokrále a 1/10 zisku.

R. 1492 vyjely z přístavu Pálos 3 lodě - Santa Maria, Pinta a Nina. Po 3 měsících plavby přistály lodě v říjnu 1492 u ostrova San Salvador.
Kolumbus byl přesvědčen, že přistál v Indii - INDIÁNI.

Postupně se seznamovali s tamním obyvatelstvem. Zlata získali poměrně malé množství a tak španělské království ani církev nepovažovali cestu za úspěšnou. Přesto byl Kolumbus po návratu přivítán se slávou.

Postupně podnikl do Ameriky ještě 3 cesty :
1493 - 2. cesta - vyjelo 17 lodí
3. cesta
1502 - 4. cesta - není přesně doložená

Část posádky v Americe zůstala. Vybudovali si tam základnu a začali utiskovat domorodé obyvatelstvo.
Při 3. cestě požádal Kolumbus královnu, aby propustila španělské vězně a nechala je vybudovat v Americe osadu. Tento tah dopadl katastrofálně.

Kryštof Kolumbus umírá ve Španělsku v bídě a v domnění, že objevil nový kontinent.

AMERIGO VESPUCCI
- Ital
Po r. 1501 několikrát navštívil Ameriku a tamější krajinu popsal. Dal podnět k tomu, že od r. 1507 se jedná o nový kontinent, který je nazván ZEMĚ AMERIGOVA.

Máyové

Počátkem 16. st. se španělé setkali s nejvyspělejšími americkými kulturami.

R. 1517 se setkali s kulturou MÁJŮ - ovládali astronomii, používali kalendář,
3
zhotovili mapy celé říše, používali obrázkové písmo a využívali vodovod.
Stavěli domy a chrámy podobné egyptským pyramidám.

Aztékové

Navázali na Mayskou kulturu.

Aztécká společnost byla založena na síle zbraní.
Jejich hlavní bůh - MEXITLY.

Nejvýznamnějším aztéckým panovníkem byl král MONTEZUMA, který žil v krásném městě pojmenovaném AMERICKÉ BENÁTKY.

R.1521 říši Aztéků španělský dobyvatel HERNANDO CORTÉZ. Stal se zde místodržitelem a zemi nazval NOVÉ ŠPAŇELSKO.

R. 1535 objevil KALIFORNII.

Inkové

Jejich říše se rozkládala u jezera TITICACA na území dnešního Peru.
Jde o kulturu starší než aztéckou.

Inkové vlastnili hodně zlata. ( Z plodin znali i brambory. )

R. 1438 - největší rozkvět říše. Poté následoval úpadek.
R.1532 využili Španělé hádky dvou předních Inků. Obelhali oba.

Posledního Inku přelstil r. 1535 dobyvatel FRANCISCO PIZZARO. Zajal ho a slíbil ho pustit, když mu Inka ukáže jejich bájný poklad. Inka mu ho ukázal a F. Pizzaro ho na místě zabil.
R. 1535 položil základ městu - LIMA.


Důsledky zámořských objevů

R. 1494 byl uzavřen MÍR V TORDESILLAS.
Byl rozhodnut pod papežovou patronací. Protože docházelo k velkým rozporům při soupeření o zámořská území mezi Portugalskem a Španělskem, byla stanovena hranice probíhající Atlantským oceánem ( asi 2000 km ). Základnou byly KAPVERDSKÉ OSTROVY.

Na VÝCHOD od této linie - území Portugalska.
Na ZÁPAD - území Španělska.

Během dalšího vývoje dochází ke krizi koloniální moci. V 1. pol. 16. st. = vrchol, ale od 2. pol. 16. st. = příznaky krize. Portugalsko se dostávalo do područí Španělska.

Od r. 1580do r. 1640 existovala PERSONÁLNÍ UNIE - Španělsko + Portugalsko. Toto volné spojení uskutečnil FILIP II.
Po osamocení Portugalska získalo Španělsko některé jeho kolonie. Portugalsko již nikdy nebylo tak silné jako před vytvořením UNIE.

DŮSLEDKY :
- budování velkých koloniálních říší
- likvidace původního obyvatelstva
- rozvoj otroctví - předpoklad hospodářství a světového trhu
- dálkový obchod - nové suroviny
- zdokonalení obchodní organizace a bankovního styku
- cenová revoluce - znehodnocení měny v důsledku dovozu drahých kovů
- vývoj Z Evropy a s tím související EVROCENTRICKÉ PŘEDSTAVY

Došlo k nástupu nových koloniálních mocností.

NIZOZEMÍ
Od 80. let 16. st.
Proniklo do Tichomoří a do Indonésie. Hlavním opěrným bodem byl ostrov JÁVA.

ANGLIE
Koncem 16. st.
U zrodu koloniálního panství stály PIRÁTSKÉ PLAVBY, jejichž úkolem bylo dostat zboží převážně španělských lodí z Ameriky do Evropy.
Tyto pirátské plavby se měnily v kolonizační a objevitelské.

FRANCIS DRAKE - pirát, později povýšen do šlechtického rodu.

SIR WALTER RALEIGH - přistál v S Americe na přelomu 1584 - 1585 a založil 1. Anglickou kolonii - VIRGINII.

Poté následovaly další územní zisky. R. 1588 porazili ŠPANĚLSKOU NEPORAZITELNOU ARMÁDU.

Postupně si Anglie vybudovala největší kolonizační panství.

FRANCIE
V 1. pol. 16. st. Obsadila část Kanady