maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Období pozdního feudalismu v našich zemích – vláda Jiřího...

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Období pozdního feudalismu v našich zemích – vláda Jiřího z Poděbrad a doba jagellonská

-         po smrti Zikmunda Lucemburského na trůn zvolen Albrecht II. Habsburský x 1739 zemřel  -> bezvládí v zemi => neklid, rozbroje -> šlechta a královská města vytvořily landfrýdy na ochranu pořádku v čele s hejtmany -> do čela nejmocnější landfrýdy po smrti Hynka Ptáčka zvolen r.1444 jeho přítel Jiří z Poděbrad

-         > 1448 dobývá Prahu, vyhnal katolické panstvo – cíl: obnovit politickou jednotu země a získat krále

-         1452 ustanoven správcem země na 2 roky za nezletilého Ladislava Pohrobka a po dobu jeho vlády je nadále správcem -> 1457 Ladislav umírá =>

2.3. 1458 Jiří z Poděbrad zvolen českým králem = tzv. husitský král => 1. skutečná volba českého panovníka

 

o       vláda Jiřího z Poděbrad (1458 – 1471)

-         cíle: posílení státu doma i v zahraničí, klid v zemi, obrana nezávislosti státu

-         základ politické koncepce = basilejská kompaktáta -> 1462 žádost českého poselstva o jejich potvrzení papežem Piem II. x zrušena – papežství je nikdy neuznalo

o       vnitřní politika:

-         obhajoba zájmů českého státu

-         rozkvět hospodářství

-         boj s nepřáteli x růst nepřátelství s papežem -> roste vnitřní opozice: 1465 se spojilo katolické panstvo -> vznik zelenohorské jednoty = odboj proti králi

-         1466 Jiří prohlášen papežem za kacíře -> 1468 bylo proti vyhlášeno křížové tažení v čele s uherským králem Matyášem Korvínem1469 poražen u Vilémova, slib smíření papeže a Jiřího x slib nedodržen -> nechává se v Olomouci korunovat českým králem x Jiří nabídl trůn polským Jagelloncům -> uznáno nástupnické právo

 

o       Vladislava II. Jagellonského (1471 – 1516)

-         1471 korunován českým králem -> dvojvládí v českých zemích spolu s Matyášem Korvínem => 1478 setkání v Olomouci – uzavření tzv. olomouckých dohod:

·      oba si ponechali titul krále

·      vláda rozdělena:

o     Korvín: Morava, Lužice, Slezsko

o     Vladislav: Čechy

·      dočasné dvojvládí -> po smrti jednoho z nich král opět spojeno

-         1490 -> Korvín umírá -> Vladislav panovníkem na celém území Koruny české + uherský trůn

-         1485 náboženský smír – svoboda obou vyznání

-         1500 nový zemský zákoník tzv. Vladislavské zřízení zemské -> omezení moci krále, posílení pozic šlechty na úkor měst

o       zahraniční politika :

-         zápas s Habsburky o přední postavení v Evropě -> uznána nástupnická práva synovi Ludvíkovi

o       Ludvík Jagellonský (1516 – 1526)

-         korunovaný r. 1509 jako tříletý na českého krále

-         za jeho vlády časté spory mezi stavy

nové turecké expanze -> 1526 porážka v bitvě u Moháče – smrt krále při útěku z bitvy => nástup Habsburků na trůn (Ferdinand I.)