maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Naše národy za 1. světové války, vznik ČSR

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         válečná situace mění poměry v Čechách -> nechuť bojovat za Rakousko proti Slovanům, poruchy v hospodářském životě => strádání, růst politického a národnostního útlaku, zesílení germanizace, cenzura knih, učebnic -> význam českého tisku a kultury (na rozdíl od české politiky, která se odmlčela) – obrací se k národu a vyjadřuje své naděje

-         zahraniční odboj proti RU za samostatnost a nezávislost -> jediný, kdo se dokázal rozejít s RU = Tomáš Garrigue Masaryk (od r. 1914 v emigraci ve Švýcarsku, Francii a VB):

o       z domova podporován jen tajnou organizací Mafie v čele s Edvardem Benešem + ve Francii navázán kontakt s astrofyzikem a letcem Milanem Rastislavem Štefánikem – zprostředkování styků s francouzskými politiky + pomoc 2 mil. českých a slovenských vystěhovalců -> dohoda mezi organizacemi amerických Čechů a Slováků v říjnu 1916 v Clevelandu v USA  -> úkol sjednotit zahraniční odboj

-         >  během roku 1916 sestavil Masaryk, Beneš a Štefánik Československou národní radu (= hlavní orgán protirakouského odboje) -> snaha získat podporu Dohody, propagace československé samostatnosti + vytvoření legií:

§       vznik z předválečných českých a slovenských emigrantů , vojenských zajatců a přeběhlíků

§       dobře organizované, vyzbrojené

-> boj za nezávislost  zisk respektu spojenců díky prvnímu samostatnému vystoupení českých legií v Rusku v bitvě u Zborova r. 1917

-         v čele domácí politické scény mladočech Karel Kramář (představitel protirakouského odboje) x zatčen spolu s Aloisem Rašínem -> orientace českých politiků na podporu Rakouska = rána pro zahraniční odboj, za odměnu přihlíží k českým zájmům -> vytvořen Český svaz = nejvyšší národní orgán doma

-         změna situace po únorové revoluci v Rusku -> radikalizace -> lidé jsou pro přestavbu Rakouska nebo pro jeho rozbití + růst odporu proti válce -> různé vzpoury, povstání => Manifest českých spisovatelů = žádost českých vědců a spisovatelů na  české poslance, aby obhajovali národní zájem a demokracii Evropy + Tříkrálová deklarace = požadavek sebeurčení národů + spojení českých zemí se Slovenskem

-         od července v čele domácího odboje Národní výbor -> přerušení styku s Vídní a Budapeští, vytvořena vlastní ekonomická základna, uznána Socialistická národní rada

-         mezitím v průběhu července až září diplomaticky uznána Národní rada československá -> 14. 10. 1918 rozhodnutí o ustanovení prozatimní československé vlády v čele s prezidentem Masarykem

-         18. 10. 1918 vydána Washingtonská deklarace = prohlášení československé samostatnosti  + současně ministr zahraničí RU hrabě Andrássy zasílá prezidentovi USA nótu = souhlas s podmínkami z 18. 10 1918 = konec monarchie

-         28. 10. 1918 vyhlášena na Václavském náměstí Československá republika

-         > současně spojení zahraničního a domácího odboje -> projednávání v Ženevě konkrétního postupu ustanovení státu -> prezidentem Masaryk, předsedou vlády Kramář
13.11. 1918 přijata prozatimní ústava státu, přijato usnesení o demokratické republice,  jednohlasně Masaryk zvolen 1. prezidentem, ustanovena 1. československá vláda