maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Kultura doby románské

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         vznik v západní Evropě, navazuje na antiku -> je jí ovlivněn + germánské a slovanské prvky

=    1. umělecký celistvý sloh, který můžeme charakterizovat ve všech odvětvích => základ 7 svobodných umění: aritmetika, gramatika, rétorika, logika, astronomie, hudba, teologie

§       architektura

-         znaky: půloblouková sdružená okna, křížová a valená klenba, silné zdi, portály

-         materiál: dřevo, kámen -> stavby působí mohutným dojmem

-         2 druhy staveb:

o       církevní:

§       rotunda – stavba s kruhovým půdorysem a půkruh. přístavkem pro oltář

§       basilika (= románský kostel) – stavba s obdélníkovým půdorysem, oltář naproti vchodu

§       klášter – soubor obytných budov v blízkosti baziliky,

o       světské:

§       hrady - jednoduché s věží, sídlo knížete a šlechty, snaha obrany = příkopy, hradby

§       šlechtické a kupecké domy

§       mosty – u nás nejstarší v Písku, Juditin most

§       malířství

-         fresky -> vnitřní výzdoba staveb: náboženské motivy, výjevy z Bible

-         malba na sklo, knižní malba -> barevné iniciály = zdobená počáteční písmena

§       sochařství

-         vnitřní výzdoba + výzdoba portálů: podobizny, bisty, sloupy

§       hudba

-         chorál = jednohlasý zpěv bez doprovodu nástrojů -> duchovní písně: Sv. Václave

§       písemnictví

-         legendy = vyprávění ze života svatých: sv.Václav, Ludmila

-         kroniky -> Kosmova kronika, Kodex vyšehradský (-> korunovace Vratislava II. – doplněná malbou)

 

 

PAMÁTKY:        

-         rotundy: rotunda sv. Víta na Pražském hradě, sv. Martina Vyšehradě, sv. Kateřiny ve Znojmě

-         kostely: kostel Panny Marie na Pražském hradě, basilika sv. Jiří, kostel ve Staré Boleslavi

-         kláštery: Břevnovský klášter, Sázavský klášter