maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Kultura doby gotické

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

GOTIKA

(13. – 15. stol.)

=  umělecký sloh a ucelený umělecký styl v Evropě

-         vznik v pol. 12. stol. ve stř. Francii -> šiří do ostatní Evropy; vrchol ve 14. stol.

-         název zaveden renesančními humanisty, mylně spojován s Góty (jejich umění považováno za barbarské)

 

§       architektura

o       znaky: 

·      křížová klenba zdobená složitými ornamenty

·      lomený oblouk

·      slabé zdi – snaha o max. odhmotnění staveb -> složitý opěrný systém pilířů a oblouků

·      chrliče (odvod děšťové vody), omítnuté vnější zdi

o     materiál: kámen, cihly, dřevo

o     stavby: světské – měšťanské domy, radnice, hrady

   církevní – kostely, kláštery           

-         typická gotická stavba = katedrála = vysoká stavba, vysoká úzká zdobená okna

-  půdorys kříže, bohatě zdobený portál

 - vícelodní: trojlodní, pětilodní, sedmilodní

o       stavitelé: Matyáš z Arrasu, Petr Parléř

o       památky: světové: katedrála v Remeši, Benátkách, Florencii, Milánu, Mont – Saint – Michel (Francie), katedrála Notre – Dame v Paříži

     české (doba Karla IV.): katedrála sv. Víta, Karlštejn, Karlův most, Týnský chrám, kostel sv. Barbory, Anežský klášter, Mostecká věž

 

§       sochařství

-         sochy a plastické ozdoby součást výzdoby mnoha katedrál

-         uvolnění sochy od zdi -> vznik samostatného uměleckého předmětu

o       znaky:

·      odraz psychického stavu

·      splývavý, řasený oděv

·      náboženské náměty: Panna Maria s malým Ježiskem = madona

x Panna Maria s tělem Krista sejmutým z kříže = pieta

o     materiál: dřevo, opuka, vápenec

 

§       malířství

o       malba na sklo - okna

o       knižní malba ručně psaných knih (iniciály, miniatury)

-         >  náboženská tématika - ze života svatých; přírodní motivy ´rostliny, motýli, ptáci atd.

o       tzv. tabulové obrazy – na vyhlazené dřevěné desce (olejová malba) – výzdoba oltářů

o       malíři: Mistr Theodorik, Mistr třeboňský, Mistr vyšehradský

§       hudba

-         nejen bohoslužby x i pro světské účely: hudba vagantů a žáků (pro šlechtice), jarmareční písně, lidové písně