maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Klasicismus - osvícenství

Autor: Alena Svačinová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 

KLASICISMUS: umělecký směr, nástup 2. polovina 17. stol.


Atmosféra doby: kolébkou je Francie silná dynastie Ludvíků, po ukončení 30.leté války

nastává panovnický absolutismus.

Ludvík XIV. – Stát-to jsem já, neotřesitelná a nedotknutelná autorita

panovníka, který vše řídí pomocí jasných pravidel), projevuje se nadřazenost

lidského rozumu a rozumové chápání světa.

Umění: vzory v antice, návaznost na Aristotela, na řecké divadlo, literární žánry pevně

rozděleny

a) vyšší – tragédie (epos, óda) – hrdinou urozený člověk, vznešené city, drama dodržuje

zásadu tří jednot (děj se musí odehrávat během 24h.,

v hradbách jednoho sídla, musí mít jednu dějovou linku)

Pierre CorneilleCid – situováno do Španělska, láska Chimeny a Roderiga zvaného Cid

musí ustoupit smyslu pro čest a povinnost, velmi patetické dílo

Jean RacineFaidra – z antické mytologie

b) nižší – komedie (bajka) – hrdinou je člověk neurozený, náměty hlavně ze současnosti

MolièreLakomec – hlavní postavou je Harpagon (ztělesněná lakota)Italská Comedia dell arte – vystupovali v ní ustálené postavy (Pantalone, Harlekýn,

Pierot – Největší z Pierotů, Colombina)

Carlo Gondony – zakladatel italské veselohry


OSVÍCENSTVÍ: ideologie, kritizuje feudální společnost

Francie:

François Voltaire – filosof, právník, osobní přátelství po cleé Evropě, nekompromisní

kritik, jízlivý styl, ironie

Denis Diderotmladší generace osvícenců, nazývali se encyklopedisté, pracovali na

naučném slovníku, který měl shrnout veškeré dosavadní vědění o světě

Pierre de LaclosNebezpečné známosti – intriky šlechtické společnosti

Anglie:

Daniel DefoeRobinson Crusoe – příroda, lidská aktivita

Jonathan SwiftGulliverovy cesty – kapitán Guliver líčí své cesty na 4 fiktivní místa

(obři, liliputáni, učenci, ušlechtilí koně)

H. FieldingTom Jones – nalezenec ve šlechtické rodině


PREROMANTISMUS: reakce na schématický klasicismus a rozumářské osvícenství

Francie:

Jean Jacques Rousseaufilozof, pedagog a spisovatel, žádal návrat člověka k přírodě

Abbé PrévostManon Lescaut – milostný román, zpracován v české literatuře

abbé=kněz bez kaple Vítězslavem NezvalemO 7 obrazech

F.R. de ChateaubriandAtala


Německo:

vývoj umění v Německu komplikovala politická situace (rozdrobení území do více než 300 šlechtických panství). Myšlenky klasicismu a osvícenství se téměř neobjevily.

předchůdci hnutí: G.E. Lessing a J.G. Herder

O to silnější je požadavek tvůrčí svobody v období preromantismu =► přerůstá v silné a revoltující hnutí Sturm und Drang (Bouře a vzdor)

Johann Wolfgang Goethespisovatel (básník, prozaik i dramatik)

Friedrich SchillerGoethův přítel a spolupracovník, básník a dramatik