maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Humanismus a renesance ve světě a u nás

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

RENESANCE

(renesance = znovuzrození; 14.- 16. stol.)

=    jedna z nejvýznamnějších epoch společenského a duchovního vývoje  evropských zemí -> kulturní, ekonomický a politický vzestup v 14. – 16. stol.

-    vznik v Itálii na přelomu 13. a 14. století ->  odtud se šíří do Evropy

-         předpoklady k vzniku:

o       úspěchy ve velkých námořních plavbách

o       prudký rozvoj poznání -> stoupá úroveň obecné vzdělanosti

o       rozvoj věd

o       podmíněno bohatstvím měst -> hl. šiřitel měšťanstvo

-         období mezi gotikou a barokem:

o       nový způsob života a myšlení

o       obrat k člověku -> pokles víry k pozemským radostem

o       inspirace a vzory v antické kultuře a návrat k ní -> zájem o latinu a řečtinu

 

HUMANISMUS

= myšlenkový proud renesanční doby

-         touha po pravdivém poznání člověka -> důraz na přirozené lidské schopnosti a vlastnosti -> snaha stát se dokonalejším

-         mládež vychovávána světsky – v duchu kalokagathie

-         základ humanistické učenosti = dokonalé jazykové vzdělání -> hl. klasické jazyky: řečtina, latina + hebrejština

-         r. 1450Jan Gutenberg - vynález knihtisku => možnost šíření humanistických myšlenek = kulturní přelom

 

 

 

renesanční věda:

-> rozvoj přírodních věd:

-         matematika - zavedeny imaginární veličiny

-         mechanika - objev zákona volného pádu

-         astronomie:

o       Mikuláš Koperník – polský astronom, zdůvodnil heliocentrický obraz světa: Slunce e středem Vesmíru a obíhají kolem něj planety + předpoklad rotace Země kolem své osy    

o       Jan Kepler – německý hvězdář, žil na dvoře Rudolfa II., sestrojil dalekohled

o       Galileo Galilei – pronásledován inkvizicí, donucen odvolat své učení o kulatosti Země, aby se zachránil před upálením a mohl tak dokončit své vědecké dílo

o       Tycho de Brahe – dánský astronom, Keplerův spolupracovník v Praze 

 

renesanční architektura:

= první umělecký sloh konce středověku a počátku novověku

-         znaky:

o       kamenné kvádry nebo cihly

o       vodorovné římsy, svislé sloupy – hl. jónský

o       půlkruhový nebo oválný oblouk; místo žebrové klenby oblouková klenba

o       základní tvary: čtverec, obdélník, krychle

o       arkády = oblouková podloubí

o       stavba často spojena se zahradou – oživená jezírky, fontánami

o       fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami) nebo sgrafity

     typické stavby:

            zámek – sídlo šlechty, přepych a pohodlí

            palác – sezónní sídlo + kašny, míčovny, letohrádky atd.

            vily, chrámy, mosty, měšťanské domy

-         stavitelé:Fillipo Bruneleschi (dóm ve Florencii), Donato Barmate (nádvoří Vatikánu), Benedikt Ried (Ludvíkovo křídlo paláce na Hradě)

-         renesanční stavby: letohrádek Hvězda, Lobkovický palác na Hradčanském náměstí, letohrádek královny Anny = Belveder, zámky na Loiře ve Francii atd.

výtvarné umění:

-         sochařství – antické vzory, snaha zobrazit co nejvěrněji krásy lidského těla

o       Donatello: David, Máří Magdaléna

-         malířství – znovuobjevení přirozenosti a půvabu nahoty člověka -> akt

     - technika: fresky, desková malba, knižní malba, olejomalba

o       Sandro Boticelli – obraz  Zrození Venuše

o       Tizian Venušina toaleta, Mariina cesta do chrámu

-         další všestranné osobnosti

o       Leonardo da Vinci – sochař, malíř, architekt: Mona Lisa, Dáma s hranostajem, Poslední večeře Páně

o       Rafael Santi – portréty -> hl. Sixtinská madona

o       Michelangelo Buonarroti – malíř, sochař, architekt: sochy – Mojžíš, David, Pieta + výzdoba Sixtinské kaple – fresky Poslední soud a Stvoření světa

 

 

-          HUMANISMUS V ČECHÁCH     

 

è  převážně naukový ráz literatury:

§        latinští humanisté

o      Jan z Rabštejna

§        národní humanisté

o      Viktorín Kornel ze Všehrd

§       cestopisy:

o     Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

§       kroniky:

o     Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav