maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Druhá světová válka, příčiny, průběh, výsledek, důsledky

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

=    konflikt mezi demokratickým a totalitním světem, boj o znovurozdělení světa

-         válku rozpoutal agresivní blok fašistických států: Německo, Japonsko, Itálie

o       příčiny:

§         postoj velmocí - F., VB -> politika usmiřování

§         USA - politika izolacionismu

§         politika SSSR – místo myšlenky kolektivní bezpečnosti sledování vl. zájmů -> snaha o co nejdelší neúčast

 

o       charakter války = totální (bojiště - Evropa, Asie, Afrika a Oceánii)

1) podřízen veškerý hosp. a společenský život ->ovlivnila světový vývoj na desetiletí

2) ve válce postupně cca 70 zemí -> 110 mil.vojáků -> 58 mil. mrtvých

3) využita nejmodernější voj. technika - tanky, letadla = rychlý přesun front, rakety, otravné plyny

4) ze strany agresora = válka rasově motivovaná a antisemitská = s vyhlazovacím charakterem (holocaust) => ze strany protihitlerovského bloku válka obranná

 

o       etapy války:

§         1) září 1939 – červen 1941: od Hitlerova útoku na Polsko, okupace evrop. států, do napadení SSSR

-         > počátek války = 31.8.1939 fingovaný přepad německé vysílačky = záminka pro útok  => 1. září německý útok na Polsko => Francie a VB vyhlašují Německu válku x ozbrojenou pomoc Polsku neposkytly -> tzv. podivná válka: vyhýbají se všem větším střetům, Hitler čelí pouze ekonomické blokádě

+    17. září se k agresi připojuje SSSR -> okupuje východní část Polska, později připojen k SSSR => 28.9. 1939 Varšava kapituluje => uzavřena sovětsko – německá smlouva o přátelství a hranicích = vzájemné rozdělení sfér vlivu v Evropě

-         Finsko odmítá návrh na podstoupení části území -> listopad 1939 sovětsko – finská válka x 1940 poraženo -> březen 1940 obsazena Karelská šíje -> SSSR vyloučeno ze SN + odsouzena jeho agrese -> červen 1940 připojeny k SSSR pobaltské státy jako svazové sovětské republiky

-         duben – červen 1940 Německo napadlo Skandinávii (-> okupace Dánska a Norska – snaha získat nezamrzající přístavy + zisk surovin) + na západě tažení do Holandska, Belgie, Lucemburska v květnu 1940 – blesková válka – porušena neutralita území -> útok na Francii – spojenci zatlačeni do přístavu Dunkerque -> 14.6. 1940 obsazena Paříž -> 22.6.kapitulace vlády -> dohoda o příměří v Compiégne 

-         červenec 1940 tažení Itálie proti britským územím do Afriky x neúspěch – ztráta všech držav – pomoc r. 1941 Německa -> Britové odraženi k Egyptu

-         srpen – říjen 1940 letecká bitva o Anglii – při odrážení Němců pomoc Britům z Belgie, Československa, Francie i Polska => porážka Němců = 1. velký neúspěch

-         září 1940 podepsán Pakt tří mezi Německem, Japonskem a Itálií = vymezení sféry vlivu 

-         říjen 1940 tažení Německa na Balkán -> neúspěch Itálie v Řecku, útok i na Jugoslávii – napadení bez vyhlášení války -> poraženy, osamostatnění Chorvatska – spojenec Německa

 

 

§         2) červen 1941 – leden 1943: do stalingradské bitvy + boje v Tichomoří; protihitlerovská koalice

-         22. června 1941 Němci napaden SSSR bez vyhlášení války na území (plán Barbarossa) => porušen pakt o neútočení = rozhodující moment celé války; Hitlerův cíl: likvidace protivníka, ovládnutí země, využit moment překvapení - podpora Finska, Itálie, Slovenska, Maďarska, Chorvatska a Španělska => blesková válka, obsazena Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí, Moldavsko x vojenská pomoc USA a VB – německý postup zastaven v prosinci 1941 v bitvě pod Moskvou

-         napadení SSSR => změna mezinárodní situace -> vznik protihitler. koalice:          14. 8. 1941 podepsána Atlantická charta (= ideový základ budoucí OSN) Churchillem a Rooseveltem: zničení fašismu, obnova práv národů, obnovení míru, hosp. spolupráce na základě rovnosti -> ztotožnění SSSR + dalších zemí

-         úsilí Japonska o nadvládu v Pacifiku -> 7.12. 1941 napadena bez vyhlášení války největší vojenská základna USA v Pearl Harboru na Havajských ostrovech => 7. 12. USA a VB vyhlašují válku = vstup USA do války: 1. fáze = úspěch Japonců x 1942 růst síly spojenců => 4.června 1942 u Midwayských ostrovů porážka Japonců = definitivní konec tichomořské války

 

§         3) 1943 (přelom): upevnění protihitler. koalice, definitivní protiofenziva

-         od porážky v bitvě u Moskvy – nedostatek sil německého vojska -> léto 1942 Rusové získávají Kavkaz –> v listopadu 1942 zahájena bitva o Stalingrad -> únor 1943 porážka Němců = rozhodující a nejkrvavější bitva v 2.SV = obrat ve válce – oslabení něm. sil na východě -> zahájení sovětské ofenzivy – Hitlerovy plány na dobytí SSSR skončily

-         leden 1943 konference v Casablance = jednání Churchilla a Roosevelta o dalším postupu záp. mocností -> rozhodnuto o vylodění na Sicílii -> červenec 1943 svržena fašistická diktatura Mussoliniho (uvězněn) => přechod Itálie k protihitler. koalici x sev. a stř. Itálie obsazena Hitlerem, Mussolini osvobozen -> vytvořena Republica de Salo až do r. 1944

-         v Africe porážka německo-italských sil v Tunisu => válka prakticky ukončena

-         červenec – srpen 1943 bitva u Kurska – poslední velká ofenziva Němců – odveta za Stalingrad x poraženi sovětským vojskem -> zahnáni až za Dněpr

-         28. listopad – 1. prosinec konference tzv. Velké trojky: Churchilla, Roosevelta a Stalina v Teheránu -> dohoda o otevření druhé fronty

 

§         4) 1944 – poč.1945: otevření 2. fronty a osvobozování zemí a okupantů

-         boje o Filipíny u ostrova Leyte = největší námořní bitva 2.SV -> zdrcující porážka Japonska -> přestalo existovat jako námořní velmoc

-         6. červen 1944 vylodění spojenců v Normandii – překvapení, nadvláda spojeneckého letectva => 25. srpna 1944 osvobozena Paříž

-         září 1944 sovětská vojska pronikají na Balkán -> září – prosinec Němci vytlačeni z většiny jihovýchodní Evropy

-         16. prosinec 1944 pokus o poslední něm. protiofenzivu v Ardenách -> únor 1945 protiútok spojenců => Němci zastaveni

-         únor 1945 Jaltská konference na Krymu – podruhé velká trojka – dohoda o společném postupu závěrečné fázi války -> cíl: zničení fašismu, nutnost potrestání válečných zločinců + rozdělení Německa na 4 okupační pásma po skončení války + závazek SSSR, že vyhlásí do 3 měsíců válku Japonsku

 

§         5) závěrečná fáze 1945: konečná porážka fašismu

-         východní fronta na poč. r. 1945: únor - osvobození Polska, duben – Rakouska -> postup na Berlín

-         západní fronta: po porážce v Ardenách  pokračování spojenců do nitra Německa -> 25. dubna setkání s americkými vojsky u Torgau, s britskými u Schwerinu a Rostocku => společně likvidace německého odporu

-         > 30. dubna spáchal sebevraždu Adolf Hitler + Goebels, Himmler atd. => 8. května Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci v Remeši = konec 2. SV v Evropě

-         17.7-2.8. 1945 postupimská konference = poslední jednání Velké trojky (Truman, Churchill, Stalin) -> dohoda  o poraženém Německu: 4 okupační zóny: sovětská, americká, britská, francouzská => program čtyř D:

§         demilitarizace – omezení vojenských sil

§         denacifikace – odstranění nacistů z vedoucích míst

§         dekartelizace – zrušení hosp. monopolních organizací

§         demokratizace – uplatnění dem. zásad

-         po porážce Německa snaha dokončit válku v Tichomoří x  Japonsko odmítlo výzvu k bezpodmínečné kapitulaci => americké řízení vydalo rozkaz shodit atomové bomby na přístavní města Hirošimu a Nagasaki = demonstrace síly USA + do války se zapojilo i SSSR => 2. září 1945 konečná kapitulace Japonska podepsaná na křižníku Missouri = definitivní konec války

 

§         výsledky:

o       velké materiálové škody a lidské oběti

o       změna politické mapy -> v popředí 2 velmoci: USA a SSSR -> vzestup prestiže komunistických stran, poválečná radikalizace => posila levicových sil v Evropě

o       vznik OSN – ustanovena na konferenci v San Francisku -> schválena charta  OSN

o       v popředí nejsilnější USA => prvenství ve svět. hospodářství + v popředí svět. politiky

o       rozpad koloniálního systému

o       potrestání válečných zločinců = 3 druhy zločinů: proti míru, válečné zločiny a proti lidskosti => Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku (1945 - 1946)