maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Boj severoamerických osad za nezávislost

Autor: Jana Traplová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-         původní obyvatelé severoamerického kontinentu Indiáni, po Kolumbově výpravě v r. 1492   -> kolonizace Španělů, Nizozemců,  Francouzů a hlavně Angličanů -> nejvýznamnější 13 anglických kolonií :

o       národně různorodé obyvatelstvo, převážně emigranti z kontinentu

o       ve většině osad větší náboženská tolerantnost, demokratičtější poměry než v mateřských zemích -> myšlenka jednoty poprvé vyslovena r. 1754 Benjaminem Franklinem

=  zdrojem surovin a odbytiště anglických výrobků atd. => zákaz přímého obchodního spojení s Evropou  + kolkový zákon (nutnost zvláštních kolků na noviny a právní listiny z kolonií) + výslovný zákon (schvalování anglického parlamentu všeho bez zastoupení kolonií) atd. -> odpor, protesty ->  vznik korespondenční výborů pro organizování společného odporu, požadavek stejných práv jako mají Britové

-> 1773 tzv. bostonské pití čaje = protest proti poplatkům -> náklad čaje ze 3 lodí hozen do moře -> tvrdá opatření krále Jiřího III. -> vlna odporu =>

o       1774 I. kontinentální kongres v Philadelphii (Adams, Washington, Lee aj.) -> myšlenka úplného rozchodu s Anglií -> Deklarace práv a stížností osad, vznik ozbrojených oddílů -> požadavek plných práv britských občanů, samosprávy, bojkot anglického zboží

-         vyvrcholení konfliktu – střet milic s britskými jednotkami u  Lexingtonu a Concordu = začátek války -> r. 1775 - II. kontinentální kongres -  nutnost boje za nezávislost a práva Američanů   -> vznik americké kontinentální armády v čele s Georgem Washingtonem

-         1776 přijato  Prohlášení o nezávislosti vypracované Jeffersonem – spočívá na 2 základních principech demokracie:

o       všichni lidé mají přirozené právo na život, svobodu, rovnost před zákonem

o       všechna moc vychází z lidu

-         1777 schváleny tzv. články konfederace = 1. ústava USA + nejvyšší zákonodárný orgán Kongres

-         vznik Unie (USA) – odmítnuto anglickým králem, vylodění anglického vojska v Americe => střet:

o       britská armáda ( nejlepší námořnictvo) x osadníci + dobrovolníci z

§       2 fáze revoluce:

1)     zpočátku neúspěch osad, převaha britských jednotek

2)     obrat zásluhou Benjamina Franklina -> spojenectví s Francií, Španělskem a Nizozemím -> vítězná bitva u Yorktownu -> Britové se vzdali = konec britské nadvlády nad Konfederací 13 osad, konec války => 1782 uznána nezávislost Spojených států amerických1783 versailleský mír

-         po ukončení války nutnost změnit ústavu -> 1789 vyhlášena nová ústava, státy Unie si zachovávají své ústavy, posílena ústřední moc – tvořena 3 nezávislými složkami:

§       kongres = nejvyšší zákonodárný orgán

§       výkonná moc v rukách prezidenta G. Washingtona

§       nevyšší soudní moc – Nejvyšší soudní dvůr