maturitní otázky, seminárky a referáty


Dějepis - Baroko

Autor: Alena Svačinová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 

Atmosféra doby:Znaky barokního umění:Architektura:
Sochařství:Malířství:


Hudba: především varhaní hra, fuga a opera. Např. Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel a předchůdci Mozarta – Jan Jakub Ryba a F. X. BrixiEvropští autoři:

Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen – německý autor

Dobrodružný Simplicius Simplicissismus – 6ti svazkový tzv. vývojový román zachycující obraz Německa v době 30. leté války

Pedro Calderón de la Barca představitel Španělska

Život je sen – veršovaná filozofická divadelní hra řešící smysl pozemského života


Torquato Tasso – představitel Itálie

Osvobozený Jeruzalém – veršovaný epos s náboženským tématem (dobytí a obléhání Jeruzaléma křesťanským vojskem)

v čele vojska rytíř Godfrid (Č1 str. 85)

všichni jsou okouzleni krásnou Armidou, která stojí na straně nepřátel, ale nakonec přestupuje na křesťanskou víru

Toto dílo připomíná Homéra: tím, že oba autoři píší o dobytí města. Homér psal o Trojské válce, o dobytí Tróji v díle Ilias a Odysea a Tasso o dobytí Jeruzaléma


Další představitelé: Německo – Andreas Gryphius

Anglie – John Milton - Ztracený Ráj – duchovní epos s biblickými tématy


Baroko v české literatuře:


 1. Tvorba exulantská: Jan Ámos Komenský (1592-1670) – byl posledním biskupem JB, jazykovědec, vlastenec, spisovatel, kněz, propagátor ekumenických (smíření všech církví) myšlenek

  • věřil v PANSOFII = víra v to, že vzdělání odstraní zlořády světa

  • narozen v okolí Uherského Hradiště, záhy osiřel, studoval v Přerově a Fulneku

  • nazýván učitelem národů

  • r. 1628 doživotní exil pro J. A. K., odešel do polského Lešna, dále do Londýna (zde založil akademii věd)

  • po vypálení Lešna odešel do Amsterodamu, pohřben v Naardenu

Význam práce J. A. K. :

motiv poutníka hledajícího smysl života

poutník vchází do města branou a dostává od osudu povolení (zpytuj!)

jeho průvodci se stávají Všezvěd, Všudybud a Mámení

dostává růžové brýle mámení, brýle jsou nasazeny jaksi nakřivo a poutník vidí vše vlastníma očima

poutník postupně prochází všechny ulice a všude nachází zlořády (závist, faleš, povrchnost)

v díle se poukazuje na: úplatkářství, nesmyslnost válek, neomezenou moc vrchnosti

nakonec navštíví i hrad, kde sídlí královna Moudrost přestrojená Marnost

poutník chce ze světa: 1000x umřít bolí, než tu býti!

hlas boží mu říká: Navrať se odkud jsi vyšel, do domu srdce svého a zavři! nebo-li Východisko ve víře = Ráj srdce

 1. Tvorba domácí: OFICIÁLNÍDUCHOVNÍ: Fridrich Bedřich Bridelřídil tiskárnu v praž. Klementinu, člen Jezuit. řádu, zemřel ve V. Čechách při misijní cestě, nakazil se morem při ošetřování nemocných

Co Bůh? Člověk? – náboženská lyrika, obsahuje nicotnost, pomíjivost lidského života

Adam Michna z Otradovic – jindřichohradecký varhaník, šlechtic, učitel hudby

tvorba zlidověla v duchu lidové slovesnosti

3 sbírky duchovních písní: Česká mariánská muzika, Loutna česká, Svatonoční muzika – používá zdrobněliny, vřelý vztah k Paně Marii a důvěrně ji oslovuje


SVĚTSKÁ: Bohuslav BalbínRozprava na obranu jazyka – zahájil řadu obran v době útlaku Čj, vyšla až v době NO (1775), příslušník jezuit. řádu, jako jeden z 1. vystoupil na obranu češtiny

Puristé – komolí slova, čistí Čj od slov cizího původu (čistonosoplena)


POLOLIDOVÁ: Kramářské písně, Písmácké kroniky, knížky lidového čtení,

Interludia (divadelní hry s jednoduchou zápletkou)


LIDOVÁ: Pohádky (Hloupý Honza), Pověsti (Blatenští rytíři), Písně epické, lyrické (Vojna, Robota, Práve, Láska)
Praha 2001 – Sláva barokní Čechie – velkolepá výstava, která měla poopravit vědomosti české veřejnosti o baroku

Pro období baroka se vžil název temno, chápáno jednostranně, ani meziválečné či poválečné období nevěnovalo baroku pozornost