maturitní otázky, seminárky a referáty


Čtenářský deník - Vítězslav Nezval - Manon Lescaut

Autor: Autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Geneze: Vítězslav Nezval byl představitel poetismu a surrealismu, básník, prozaik a dramatik. Inspiroval se zážitky z dětství, četbou a vlastním malířským a hudebním nadáním.Pocházel z Biskoupek u Třebíče, kde byl jeho otec učitelem. Vystudoval gymnázium v Třebíči a poté se zapsal na Právnickou fakultu v Brně, ale již po prvním semestru přestoupil na filozofii do Prahy.Zde na něj velmi působilo přátelství s Nejedlým a Wolkerem. Od roku 1924 se stal členem KSČ. Většinu svého života prožil jako spisovatel z povolání v Praze, zajížděl však o prázdninách pravidelně na rodnou Moravu a od počátku třicátých let do Brna. Za těchto zájezdů vznikla velká část jeho děl. Pozoruhodná byla Nezvalova organizační činnost v Devětsilu (surrealistická skupina, která propagovala poetismus). Poetismus je český specifický směr. Podstatou poetismu bylo umět žít a užívat života. Usiloval o „ maximum emocí za vteřinu “. Zavrhoval popis a pomalé rozvíjení tématu. Oproti starší proletářské poezii nalézal zálibu v ulicích a zábavách všedního velkoměsta.

 

Recepce: Zapůsobil na mě spíše bohatý zajímavý děj, nežli způsob jeho podání (ve verších).

Některé scény mi připadaly zdlouhavé, protože v nich například Manon a Des Grieux stále dokola mluví o své lásce. Autor v tomto díle staví v protiklad obrovskou lásku a chamtivost po penězích. Des Grieux je ztělesněním hluboce milujícího člověka, ovšem Manon nedokáže žít bez peněz. Její touha po penězích ji nakonec zabije. Kritizuje církev (Tiberge) za nečestnost a zrady, velebí lásku k bližnímu.

 

Interpretace:

Tematika postav:

Manon Lescaut – mladá, šestnáctiletá, krásná a všemi obdivovaná dívka

-přestože miluje Des Grieuxe, nechce se vzdát šperků a přepychu, který jí nabízí Duval.          -nepomýšlí na budoucnost, je lehkomyslná, zdá se být nevinná a  roztomilá

Rytíř Des Grieux- mladý, naivní šlechtic, který předtím, než poznal Manon, chtěl zasvětit svůj život církvi. Manon neskutečně miluje a je schopen pro ni udělat cokoliv.

-natolik zaslepený láskou, že si o Manon myslí, jak je nevinná…
Tiberge- rozporuplná osobnost.

 -kněz
- má Des Grieuxe rád, vidí v něm svého nejlepšího žáka, chce, aby se též stal knězem
-škodí jim a zároveň pomáhá

Marcela – služka Manon, mladá,. jednoduchá hloupá, naivní, jedná pouze ve svůj prospěch

- prozradí des Grieuxovi jakékoli informace, když jí pohrozí, ze kvůli lhaní bude ošklivá
Vedlejší postavy- Pan Duval, muž toužící po Manon,obklopuje ji šperky

Duvalův syn a  slepý žebrák, zpívající o řece Mississippi.

 

Tematika prostředí: liší podle jednotlivých obrazů,  I.obraz – před zájezdní hospodou v Amiensu, II. obraz - v pařížském byt mamon a rytíře des Grieux, III. obraz  -před sakristií blízko vetešníka, IV. obraz -v Duvalově bytě, V. obraz - v jiném bytě Manom a rytíře de Grieux, VI. obraz - v bytě Duvalova syna, VII. obraz - v přístavní krčmě v Havru

 

Kompozice: chronologická, prostup časový

 

Jazyk a styl: napsáno podle francouzského spisovatele Prévose

-divadelní hra o 7 obrazech, 

- prózou i ve verších (milostné pasáže)

-spisovnost,archaičnost

-chybí vypravěč

-básnické prostředky: přirovnání, hyperbola, anafora, epizeuxis, epanastrofa, metafora

Manon je můj osud.
Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první i poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže, vhozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě, Manon je plavovláska.
Manon je prví i poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon a Arrasu!
Manon je moje umřít pro krásu…


 Děj: Studenti se rozjíždějí na prázdniny. Mezi nimi jsou i dva přátelé des Grieux a Tiberga. Oba se chtějí stát biskupy. Cestou si jde des Grieux vyzvednout šperk k hodináři, u kterého si ho nechal opravit a staví se v hostinci. Zde se seznámí s krásnou a něžnou Manon, která sem přijela z Arrasu, aby se stala proti své vůli jeptiškou. On se do ní zamiluje a slíbí ji, že ji osvobodí a utečou spolu do Paříže. Těsně před odjezdem se seznámí s Duvalem, hostem, který přijel do hostince. Duval  jí skládá poklony a přitom jí půjčí vzácný náhrdelník. Po příjezdu do Paříže se des Grieux ubytuje s Manon v jednom bytě a napíše svému otci dopis, že se již nechce stát knězem a chce se s ním smířit. Prosí ho, aby mu dovolil oženit se s Manon. V Paříži navštíví Manon pan Duval. Znovu jí skládá poklony a prosí ji, aby mu šperk nadále opatrovala. Mezitím se Tiberga snaží svého přítele zachránit. Navštíví ho v jeho bytě a tvrdí, že Manon ho už nemiluje, ale že miluje Duvala. Des Grieux je velice zklamán a vstoupí k radosti Tiburgově do kláštera, aby se stal knězem. Manon vyhledá v semináři des Grieuxe a podaří se jí, aby se k ní vrátil zpátky. Duval slíbil Manon, že jí dá šperky a pravidelně od něj bude dostávat peníze na živobytí pro sebe a „jejího bratra“ (des Grieuxe). Pozval oba k sobě domů na večeři. U večeře se tam ale objevil Tiberge a des Grieux byl odhalen. Duval jim za tuto urážku slíbil pomstu. Tiberge se snažil spor urovnat, a proto domluvil Manon a des Grieuxovi schůzku s Duvalovým synem. Ten pozval Manon do opery, ale nakonec zůstali oba u Duvala na večeři. Manon poslala des Grieuxovi po Duvalově snoubence dopis, aby se s ní ten večer poveselil místo Manon. Rozzlobený des Grieux přijel do Duvalova domu, na radu Tiberga se domluvil se služebnou, aby nějak pozdržela Duvala mladšího, aby mohl mít Manon jen pro sebe. Přátelé služebné Duvala zmlátili a ukryli. Do Duvalova bytu vtrhl jeho otec a našel tam Manon s des Grieuxem. Oba je nechal zatknout. Manon byla převážena jako vězeň do kolonií v Mississippi a des Grieux ji na cestě provázel. Na lodi se také tajně plavil Tiberge. Podplatil velitele lodi, aby mohl být pár spolu. Manon měla být po příjezdu provdána za syna velitele lodi Syneleta. K tomu ale nedošlo, protože Manon po cestě zemřela.