maturitní otázky, seminárky a referáty


Čtenářský deník - Honoré de BALZAC - Otec Goriot

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Bývalý bohatý podnikatel Goriot žije v pařížském penzionu vdovy Vanguerové. Jeho tragedie spočívá ve velké lásce ke svým dcerám. Dcery, jakmile dostanou věno, se od otce odtrhnou a navštěvují ho pouze, potřebují-li peníze. Tak se postupem času stává z Goriota ubožák, který nakonec umírá chudý. Spolu s Goriotem žijí v penzionu další dvě důležité postavy: Rastignak a Vautrin. Vautrin je člověk s neznámou minulostí, patrně uprchlý žalářník. Je tvrdý a přímý, zná chod společnosti, a proto se s ní dokáže vypořádat. Rastignak je šlechtického původu a v Paříži je na studiích. Ze začátku je to člověk plný vznešených ideálů. Postupem času však poznává život společnosti, kde jeden pomlouvá za zády druhého a lidé se smějí neštěstí druhého. Dochází k závěru, že je důležité být přemýšlivý a pokrytecký, aby byl člověk v životě úspěšný. Velký vliv k utváření jeho charakteru měl Vautrin, který ho přiměl k používání způsobů společnosti.