maturitní otázky, seminárky a referáty


Čtenářský deník - CHODERLOS DE LACLOS- Nebezpečné známosti

Autor: Pavla Bartoszová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Romanopisec, důstojník francouzské armády a politik. Narodil se v Amiens, v rodině, která začala povyšovat mezi šlechtou. Byl přijat na školu dělostřelectva. Neschopen uspokojit své vojenské ambice začal psát. Zkoušel uspět s několika básněmi a librety k opeře a vydal Nebezpečné známosti čili souhrn dopisů jedné společnosti a veřejnosti pro poučení společnosti jiné (1782). Je to novela psaná formou dopisů mezi francouzskou smetánkou, jejíž zápletkou je svádění, láska a její následky. Román založený na psychologické analýze, psán svižným slohem, odhalující osobnost postav a křivost jejich dopisů. Unikátní věrohodnost děje z něj činí největší dílo svého druhu. Román byl několikrát uveden do kin v několika podobách: jako Nebezpečné známosti od Rogera Vadima a Stephena Frearse a jako Valmont od Miloše Formana. Stal sekretářem vévody z Orleáns a v roce 1789 s ním odjel do Londýna. V roce 1793 byl uvězněn a v prosinci 1794 osvobozen, jen tak tak unikl smrti na gilotině. Později byl proslulým šéfem Napoleonova dělostřelectva a umřel na následky horečky během obléhání Tarenta.

 

Nebezpečné známosti

Hlavními postavami jsou bývalí milenci vikomt de Valmont a markýza de Merteuil, kteří intrikami naruší všechny milostné vztahy. Zatímco markýza má ve společnosti pozici čestné vdovy a ženy vysokých morálních kvalit, Valmont je vyhlášený tím, jak ženám ničí životy. Ve skutečnosti je to žena zbavená citu představující moc a on muž obdařený mužským ideálem představující nástroj.

Markýza se chce pomstít muži který ji opustil – Gercourtovi. Ten si má brát Cecílii de Volanges, která právě vyšla z kláštera. Přeje si, aby jeho nastávající byla panna a právě proto si markýza usmyslí, že ji o panenství připraví. Požádá o to vikomta, který zprvu odmítne, neboť by to pro něj bylo příliš snadné a sám si dá těžší úkol, za jehož splnění ho čeká noc s markýzou, dostat vdanou a velice zbožnou prezidentovou de Tourvel. Zatímco Valmont odjíždí za svou tetou paní de Rosemonde aby uskutečnil hon na prezidentovou, markýza rozdmýchá oheň lásky mezi Cecílií a rytířem Dancenym, který ji učí hře na harfu. Pro lepší podmínky hry se markýza stane Cecíliinou důvěrnicí a vikomt důvěrníkem Dancenyho. Jelikož se Danceny k ničemu nemá, rozhodne se mu markýza přidělat problémy, aby si lásky více vážil, a tak vyzradí paní de Volanges vztah její dcery s ním. Cecílie je okamžitě poslána k paní de Rosemonde. Vikomt tam pod záminkou návštěvy tety jede taktéž, aby jí mohl předávat Dancenyho dopisy a mohl přesvědčovat prezidentovou o své „lásce“. Protože ale před ním paní de Volanges prezidentovou neustále varuje, rozzlobí se a připraví Cecílii o panenství tak, že od ní vyloudí klíč od jejího pokoje s tím, aby jí mohl lépe doručovat Dancenyho dopisy. Nešťastná Cecílie si promluví se svou důvěrnicí markýzou, která jí poradí ať s vikomtem spí dál a ať skrývá před matkou že stále myslí na Dancenyho. Tak Cecílie obcuje s vikomtem až otěhotní a musí jít tajně na potrat. Markýza se dá dohromady s Dancenym a vikomt konečně dosáhne prezidentové, do níž se dokonce zamiluje. Markýza se mu kvůli tomu posmívá, a tak se Valmont z ješitnosti  s prezidentovou rozejde ošklivým dopisem. Když po markýze za splnění úkolu požaduje svou výhru – noc s ní a ona odmítne, vyhlásí si válku. Vikomt přetáhne Dancenyho zpět k Cecílii, markýza se rozzuří a vyzradí Dancenymu že Valmont byl Cecíliiným milencem. Danceny vyzve vikomta na souboj, který je při něm zraněn. Stihne se ještě udobřit s Dancenym a shodnout se na tom, že oba byli jen loutkami markýzy. Nakonec mu předá dopisy jež si s markýzou psali a zemře. Zanedlouho zemře i prezidentová de Tourvel, která se po přečtení Valmontova dopisu uchýlila do kláštera a zdrcena jeho zradou zešílela. Danceny zveřejní dopisy a markýza je vyhnána ze společnosti. K jejímu strašnému konci přispějí i neštovice, které ji zohyzdí.