maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Téma války a okupace v české poválečné próze

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

1. vlna
- beletrie i dokument, faktografičnost, reportážní prvky - očité svědectví


Jan Drda (1915 - 1970)

- vstoupil do literatury za vláky - Městečko na dlani
- po válce vydal soubor povídek Němá barikáda
    - obraz boje s fašismem - hrdinství obyčejných lidí nebo dětí v mezních situacích


Jiří Marek (1914)

- Muži jdou tmou
    - 5 parašutistů se probíjí z fašistického obklíčení - zkouška charakterů v mezních situacích (strach i statečnost)


Adolf Branald (1910)

- romány Severní nádraží, Lazaretní vlak
    - jsou napsány na základě vlastní zkušenosti železničáře za války a z Pražského květnového povstání
    - mají reportážní prvky


Marie Pujmanová

- 2. a 3. díl trilogie Hra s ohněm, Život proti smrti


Téma koncentračních táborů a vězení


Julius Fučík (1903 - 1943)

- Reportáž psaná na oprátce
    - dílo komunistického spisovatele - literárního teoretika
    - podle svědectví G. Fučíkové byly texty napsány ve vězení - záznam prožitků i retrospektivní vzpomínky
    - je dokumentem o nelidskosti fašistů


Milan Jariš

- povídkový soubor Oni přijdou


E. F. Burian

- povídkový soubor Osm odtamtud a jiné


Źidovská tématika


Jiří Weil

- autobiografický román Život s hvězdou
    - odmítnutí nastoupit do transportu - pásmo vzpomínek
- romány Žalozpěv na 77 297 obětí, Na střeše je Mendelssohn


2. vlna
- přelom 50. a 60. let - větší míra psychologické analýzy - v popředí subjekt člověka ve vztahu k době, ne k události v širších souvislostech


Arnošt Lustig (1926)
- je autorem próz se židovskou tématikou - vlastní zážitky z Terezína, Osvětimy a Buchenwaldu
- uprchl z transportu smrti a účastnil se Pražského květnového povstání

- povídkové soubory Noc a naděje, Démanty noci
    - obyčejní hrdinové - mravní podstata člověka v krajních situacích
    - přesvědčivost okamžiku a dramatičnost detailu
- novela Dita Saxová
    - je o návratu židovské dívky z války - zklamání a nesplněná očekávání
- novela Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou
    - vypráví v vzpouře mladé polské židovky - zastřelí v umývárně před plynovou komorou německého důstojníka - pasivita ostatních vězňů
    - tato novela vyšla v exilu v 70. letech
- novela Nemilovaná
    - pojednává o prostitutce v terezínském ghettu


Norbert Frýd (1913 - 1976)
- byl autorem židovského původu - za války byl vězněn v Terezíně, Osvětimi a Dachau

- autobiografický román Krabice živých
    - odehrává se v koncentračním táboře Gigling - stavba továrny na zbraně - nelidské podmínky a formování odboje
    - filmový režisér Zdeněk Roubíček - pomocný písař, který vede kartotéku vězňů, mnohé zachraňuje před smrtí
- trilogie Vzorek bez ceny a Pan biskup, Hedvábné starosti, Lahvová pošta
    - jedná se o tzv. memoárovou literaturu - dokumentárnost, osudy vlastní rodiny - hromadné vraždění a psychologie vězňů
    - autor zde vystupuje v úloze vypravěče a komentátora


Ladislav Fuks (1923 - 1994)
- byl prozaikem a autorem válečných a psychologických próz

- román Pan Theodor Mundstock
    - popisuje osud pražského žida za války - degradován na metaře a čeká na transport do koncentračního tábora
    - plánovitě a detailně se připravuje a promýšlí všechny situace
    - nový způsob zpracování konfliktu lidské bezbrannosti s brutálním násilím
- cyklus povídek Mí černovlasí bratři
    - o vztazích 5 chlapců z gymnazijní třídy (3 z nich jsou židé)
- román Variace na temnou strunu
    - iluzivní svět přecitlivělého Michala - představy nejsou odlišeny od skutečnosti

- později autorův obrat od sond do lidských niter k hororu (vystupují zde postavy zrůdné a plodící zlo)
- román Spalovač mrtvol
    - příběh pana Kopfrkingla - psychopata z krematoria, který se stává udavačem a vrahem ve službách fašismu
- povídky Smrt morčete
    - jsou na různá témata - např. židovská tématika
- román Myši Natálie Mooshabrové
    - horor a pohádka splýván s prvky sci-fi - s obrazem středověkého způsobu života
- v 80. letech román Obraz Martina Blaskowitze
    - problematika viny a trestu


Karel Ptáčník (1921)
- je prozaikem skupiny Květen

- román Ročník jedenadvacet
    - je napsán podle deníkových záznamů - téma nucených prací v německu
    - příběh lásky českého chlapce Honzíka k Němce Käthe
    - reportážní prvky i lyrické pasáže - stále ohrožení života - zkouška povah
- tytéž postavy vystupují i v románech Město na hranici, Noc odchází ráno, Šestapadesátý
    - romány z poválečného moravského pohraničí
- psychologický román Chlapák
- po odmlčení v 80. letech romány Dům na předměstí, Fasáda


Jan Otčenášek (1924 - 1979)

- novela Romeno, Julie a tma
    - z období heydrichiády - shakespearovský námět tragické lásky - student Pavel a židovská dívka Ester - obžaloba fašismu a rasismu
- román Kulhavý Orfeus
    - popisuje osudy 5 přátel nasazených do pražské továrny - ilegální organizace Orfeus - neúspěšná odbojová činnost (pokračují osudy Pavla z předchozí novely)


Ladislav Mňačko (1919 - 1994)
- byl "československým" spisovatelem, prozaikem a autorem reportáží
- narodil se na Moravě a většinu života strávil v emigraci

- román Smrt si říká Engelchen
- problematika partyzánského hnutí (moravsko-slezské pomezí a střední Slovesko)
- odvážné svědectví doby a psychologická kresba postav


Bohumil Hrabal

- Ostře sledované vlaky
    - povídka s výjimečně souvislým dějem - v popředí je motiv hrdinského činu
    - železniční elév (nováček) Miloš Hrma zneškodní válečně důležitý vlak výbušninou - vzájemně se ale postřelí s dozírajícím německým vojákem a společně umírají


Josef Škovercký

- román Zbabělci
    - popisuje poslední dny války v Náchodě pohledem z druhé strany Danny Smiřický je antihrdina (polemika s ideologickým pojetím doby)


3. vlna
- v 70. letech - válka ze zorného úhlu odstupu času


Ota Pavel

- povídky Smrt krásných srnců


Zdeněk Pluhař

- román Jeden stříbrný
- děj tohoto románu se odehrává v období SNP