maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Světová meziválečná próza - obraz 1. světové války

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

1) Francie

Romain Roland
- představitel humanistické tradice - Nobelova cena
- prozaik, hudební vědec a autor životopisů významných osobností

- Petr a Lucie (novela)
    - založena na kontrastu: hrůzy války versus vysněný svět dvojice milenců - problémy války versus rozvíjející se cit lásky
    - lyrické, poetické ladění příběhu, shakespearovský motiv
    - dějiště - válečná Paříž, od ledna do března 1918
    - tragický konec - společná smrt v kostele při náletu Ţ obžaloba nesmyslnosti války
- Okouzlená duše (román)
- Dobrý člověk ještě žije (román)
    - tentýž protiválečný postoj


Henri Barbusse

- Oheň (román)
    - otřesný deník vojenské čety (pohled "zdola"), vlastní zážitky z fronty
   - netradiční román - pásmo scén, úvah, příběhů bez ústředního hrdiny


2) Německo

Erich Maria Remarque

- Na západní frontě klid (generační román - ironický název)
    - o osudech studentů (hl. postava Pavel Bämer), kteří prožili válku na západní frontě
    - ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít
    - drsné obrazy z bojiště, vzpomínky hlavního hrdiny i svérázný lidový humor
    - tragický konec nenaplněného života
- Cesta zpátky (volné pokračování - román)
    - osudy lidí zničeny válkou
    - návrat domů a konce frontových přátelství
    - zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti
- Tři kamarádi (román)
    - podobná tématika jako předchozí romány

3) Rakousko

Arnold Zweig

- Spor o seržanta Gríšu (román)
    - obraz 1. světové války


4) Rusko

Isaak Babel

- Rudá jízda (povídkový soubor)
    - vlastní zkušenosti, tažní s kozáky r. 1920 - obraz drsného života, složitých konfliktů, dramatičnost


Michail Šolochov
- získal Nobelovu cenu

- Tichý Don (4-dílný román)
    - o životě kozáků v 1. světové válce a po ní


5) Amerika

Ernest Hemingway
- představitel prózy tzv. "ztracené generace" Ţ američtí spisovatelé, kteří odešli do války jako studenti - dobrovolníci s představou boje za svobodu a demokracii
- brzy pochopili svůj omyl Ţ vystřízlivěli, válka jako první velký zážitek je natrvalo poznamenala - pocit vykořeněnosti

- Sbohem armádo (román)
    - vlastní zážitky a vzpomínky z fronty
    - ideová dezorientace hrdinů - upínají se proto k základním hodnotám individuálního lidského života (láska, přátelství, odvaha a čest)
    - hlavní hrdina opouští frontu a odchází do neutrálního Švýcarska