maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Romantismus ve světové literatuře*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Č.6 ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

- umělecký směr, který se v evropském umění objevuje koncem 18. a v 1.pol.19.stol.

- autoři vystupují jako géniové, kteří hledají a nalézají pravdu a tvoří vyjímečné hodnoty. Bouří se jako silní, nepochopení a osamocení. Společnost vidí jako pokryteckou, svět považují za nespravedlivý.

- kolébkou Anglie a Francie, velké centrum také Něměcko.

- základní romantický rozpor je dán napětím mezi snem, fantazií a osudově a historicky danou skutečností. Romantické prvky jsou např.:postava vyděděnce, středověké téma, láska k přírodě, záliba ve všem necivilizovaném...Čistý romantismus se moc nevyskytuje, spíše se prolíná s ostatními styly.V tomto období vzniká také historický román (zakladatel - W.Scott, hlavní hrdina je idealistický snílek, končí tragicky).

- základní rysy: romantický hrdina = často splývá s autorem, je to člověk vyjímečný, neschopný přizpůsobit se.

láska = bývá cílem hrdina, ale většinou nešťastně miluje svůj ideál.

silná subjektivnost díla = autor vyjadřuje svůj názor a často sám vstupuje do děje.

dělení romant. = a) revoluční - autor neutíká před skutečností, jeho hrdinové se bouří

b) konzervativní - autor se snaží skutečnosti uniknout do minulosti nebo nábo- ženských představ, hrdinové nenacházejí řešení.

ANGLIE

George Gordon Byron - nejznámější angl.romant.básník, pocházel z Londýna, mládí prožil s hysterickou matkou, studoval Cambridge, byl členem sněmovny, hodně cestoval, pobuřoval společnost svými výstřednostmi a názory. Zemřel na následky malárie v Řecku, kde bojoval proti Turkům.

Dílo:Childe Haroldova pouť = epos o 4 zpěvech, obsahuje všechny romant. prvky, hlavní hrdina zhnusený životem putuje do různých zemí, kde se odehrávají různé bitvy, končí na pustém pobřeží.

Don Juan = označováno jako literární kuriozita.Hlavní hrdina vypráví své životní zážitky, ale je tu i řada úvah o světě a zábavných anekdot.

Džaur = hl.hrdinou je neznámý muž, který v mládí zabil svého soka v lásce. Aby uprchl před výčitkami, jde do kláštera. Po čase tam přijde jiný muž, kterému se Džaur vyzpovídá, ale neví, že neznámý muž je synem muže, kterého Džaur zabil. Džaur se i na smrtelné posteli trápí.

Beppo = povídka o italských sexuálních mravech

Percy Bysshe Shelley - pocházel ze šlechtické rodiny ale brzy se vzepřel konvencím, studoval Oxford, ale byl vyloučen, od 1818 žil v Itálii. Zahynul v mořské bouři při plavbě na vlastní plachetnici. Jeho manželka Mary Shalley je autorkou Frankensteina. Měl svobodomyslné myšlenky, cit pro sociální spravedlnost a vztah k přírodě.

Dílo: Odpoutaný Prométheus = veršované lyrické drama. Jupiter utlačuje Prométhea, který za pomoci démona sídlícího v hlubinách Země (symbol věčnosti) Jupitera svrhne a sám je odpoután, čímž končí útlak Bohů a nastává čas lidské svobody, lásky a radosti.

Cenci = tragédie podle skutečné události. Bohatý šlechtic Cenci týrá celou rodinu. Zabije manželku, dva syny a zbije dceru. Zbytek rodiny se spikne a zabije ho. (Vraždy se účastní i papežský legát.) Když se vražda vyšetřuje, řekne papežský legát, že to spáchala Cenciho rodina a ta je odsouzena. Majetek připadá církvi.(!)

John Keats - domníval se, že básnické dílo má krásnou formou vyjadřovat pravdivý obsah. Psal sonety, balady a ódy.

Dílo: Óda na řeckou urnu

Proč jsem se zasmál v noci = sonet, staví proti sobě 2 motivy - smích a jistotu smrti. Ta má větší moc. Noc a sen v něm vyvolávají pocit nicoty.

Walter Scott - zakladatel hist. románu, narozen ve Skotsku, vystudoval práva a působil jako advokát, od dětství sbíral a zapisoval lidové balady a vyprávění, byl okouzlen starobylými příběhy ze skotských dějin. Začal psát básnické povídky a pak historické pomány.Zemřel na svém zámku.

Dílo: Wawerly = 1.hist. román o jednom skotském rodu.

Ivanhoe = román ze středověkých angl. dějin. Mladý rytíř Ivanhoe se zamiluje do Lady Roweny, o kterou se uchází také normandský křižák. Ivanhoe se zúčastní křížové výpravy , proslaví se a stane se oblíbencem krále. Stejně jako Rowena se ale dostane do zajetí Normanů, je raněn a ošetřuje ho krásná Rebeka, která se do něj zamiluje.Chystá se spiknutí, ale král Richard tomu zabrání, ujme se znovu vlády, Ivanhoe se ožení s Rowenou a Rebeka je obžalována z čarodějnictví.Ivanhoe ji zachrání a ona uteče z Anglie.

Jezerní panna = básnická povídka o skotském panovníkovi, který se dostane do divoké krajiny, přijme pohostinství krásné dívky, zamiluje se do ní, dvoří se jí, ale neví že je dcerou znepřáteleného rodu Daglesů. Idylu naruší příjezd ozbrojených povstalců proti králi, ale vše končí dobře. (Král jim daruje milost.)

 

 

Jane Austenová - antiromantička. V době, kdy žila, budila spíše posměch.

Dílo: Pýcha a předsudek = román o rodině Bennetových, matka hledá dceři nejlepšího manžela, tím si dost zahrává s rozhodnutím dcery.Pohled na svět je realistický.

FRANCIE

- autoři se stavěli kriticky k domácí klasicistní tragédii (vyzvedávali jen Shakespeara), zdůrazńovali citovost a motiv návratu k přírodě, hlásili se k dílu J.J.Rousseaua. Romantismus se občas prolíná s realismem (př.Stendhal - patří spíš k realistům)

Viktor Hugo - básník, dramatik a prozaik, narozen v rodině republikánského důstojníka, studoval vojenskou školu, pak se plně věnoval literatuře. Byl stoupencem Napoleona. Žil 18 let v exilu (odpůrce Napoleona III.), po návratu do FR se stal poslancem a senátorem. Zemřel v Paříži.

Dílo:Legenda věků = cyklus epické poezie, vyzdvihuje středověk (katolictví), inspirace pro řadu českých autorů (Vrchlický, Machar, Neruda )

Ódy a balady

Muž který se směje = když byl tento muže ještě malý, v dětském souboji mu soupeř rozřízl ústa (vypadal, že se pořád směje.) Pán jeho rodičů si ho oblíbil a ukazoval ho jako atrakci. Když muž dospěl, stal se revolucionářem a všechny, kdo se mu smáli, poslal na gilotinu.

Chrám Matky boží v Paříži

Bídníci (Ubožáci)

Alfred de Musset - důvěrný vzath s romantičkou George Sandovou.

Dílo: Zpověď dítěte svého věku = osudy šlechtice Octavia, který má nemoc století = beznaděj a zklamání. Prožije milostné zklamání a začne žít zhýrale.Seznám se se starší vdovou Brigitou, trápí ji žárlivými scénami, čímž nakonec vztah rozbije. Odchází a vyléčí ho jen Bůh. Román má autobiograf.rysy, M.ho psal pod dojmem rozchodu se Sandovou.

George Sandová - feministka, milenka Musseta a Chopina, ovlivnila B.Němcovou či K.Světlou

Dílo:Historie mého života = román, autobiograf.rysy

Gerard de Nerval - vl.jménem Labranie, trpěl duševní chorobou, spáchal sebevraždu. Je považován za předchůdce surrealistů.

Dílo:Aurélie.Sen a život = autobiog. román, vypráví o šílené lásce ke krásné herečce, která se vdala za jiného. Text kolísá mezi sněním a pravdou, nejistotou, jestli Aurelie je mrtvá nebo jen ztracená

Alexandre Dumas st. - jeden z nejoblíbenějších autorů své doby. Psal úspěšné divadelní historické hry, ve kterých vyjadřoval romantické pocity své generace. Nebyla pro něj důležitá hist.věrnost, ale šlo mu pouze o dobrodružnost a napínavost děje.

Dílo: Černý tulipán

Hrabě Monte Christo

Tři mušketýři

Jindřich III. a jeho dvůr

Královna Margot

 

NĚMECKO

Novalis

Dílo: Heinrich von Ofterdingen = Modrý květ - román

Bratři Grimmové (Jacob a Wilhelm) - zakladatelé moderní germanistiky

Dílo: Pohádky pro děti a celou rodinu = podobné pohádkové typy jako u Němcové a Erbena.

Heinrich Heine - německý básník a publicista.

dílo: Kniha písní = lyrická sbírka, neštastná láska, nejznámější báseň - Lorelei

Německo.Zimní pohádka = lyrický cestopis o Německu, popisuje návrat domů z FR, ironizuje i kritizuje a vše srovnává se svobodným životem ve FR. Putuje v zimě, je nostalgický.

 

 

 

 

RUSKO

Alexandr Sergejevič Puškin - narozen v Moskvě, jazykově a literárně nadaný, pracoval na ministerstvu zahraničí v Petrohradě, vedl bohémský život, přátelil se s děkabristy.Zemřel na následky zranění v souboji.

Dílo: Evžen Oněgin - román ve verších. Hl.hrdina je mladý znuděný Oněgin, odjede na venkov, kde po smrti strýce zdědí velký majetek. Spřátelí se s romantikem Lenským a dcerami Larinů Olgou, snoubenkou Lenského, a Taťánou, která se do Oněgina zamiluje. Napíše mu dopis, ale on ji odmítne a z nudy se dvoří Olze. Vzbudí žárlivost Lenského a v souboji ho zabije. Cestuje a po návratu je znovu oslněn Taťánou, která se už ale vdala a ikdyž ho miluje, odmítne ho.

Kapitánská dcerka = historická povídka, šlechtic se zamiluje do kapitánské dcery Marie, seznámí se s budoucím povstalcem Pugačevem a za tuto známost je odsouzen. Nakonec mu je ale udělena milost. (Marie o to žádá carevnu.)

Piková dáma = novela o karetním hráči inženýru Heřmanovi, který jde do domu hraběnky zjistit tajemství 3 karet, které vyhrávají. Na schodech potká hraběnku, ta se ho lekne, upadne a před smrtí mu ještě tajemství prozradí. Jde hrát, 2x vyhraje velké množství peněz, když však vsadí na 3.kartu, ta se ukáže jako piková dáma, on prohrává a zešílí.

Boris Godunov = hist.drama ze skutečnosti. Po smrti cara Fjodora se vlády ujímá Boris Godunov, vládne krutě a při tažení umírá, carem se etává Lžidimitrij. Lid mu ale neprovolá slávu, protože popravil Godunovu ženu a děti.

Michail Jurijevič Lermontov - ze šlechtické rodiny, vychováván babičkou, studoval v Moskvě, vyloučen, pak vystudoval důstojnickou školu, vedl bohémský život, měl proticarské názory. Zabit v souboji.

Dílo: Démon = existuje asi 8 verzí této poémy. Démon je vyhnán z ráje, nechce působit zlo, okouzlí ho kněžna Tamara, vyzná jí lásku, ale ona odejde do kláštera. Démon nakonec Tamaru přesvědčí o své lásce, ale jeho polibek znamená smrt. Tamara zemře a zlo je poraženo.

Hrdina naší doby = 5 novel, které spojuje postava G.A.Pečorina, líčí tragickou lásku, pak formou deníků celý Pečorinův život, souboj s přítelem...

Maškaráda = div.hra. Arbeninova žena ztratí na plese náramek, najde ho jiná žena a jako příslib lásky ho dá svému muži. Arbenin ho spatří, žárlí a nakonec svou ženu Ninu otráví. Dílo bylo zakázáno a proto Lermontov přidal konec, kde Arbenin zešílí, když se dozví o ženině nevině. Do děje vstupuje neznámý muž s maskou, proto Maškaráda.

POLSKO

Adam Mickiewicz - po univerzitě se věnoval pouze literatuře, přátelil se s Puškinem, stýkal se s děkabristy, většinu života působil v zájmu Polska v cizině, zemřel při epidemii cholery.

Dílo: Gražina = veršovaná povídka, Gražina (= krásná kněžna) chce zabránit rytířům v ovládnutí Litvy a proto se postaví přestrojená za muže do čela vojska, ale v boji padne. Zasáhne černý rytíř, Gražinin manžel a boj vyhraje.Při jejím pohřbu se odhalí svou její totožnost, její manžel se probodne a zemře. Smyslem povídky je odsouzení jakéhokoli kompromisu s nepřítelem.

Konrád Wallenrod = hist.romant.povídka. Hl.p. je Konrád, velký vliv má na něj starý mnich, který mu vštěpuje lásku k vlasti a nenávist k vetřelcům. Konrád přijde s křižáky na Litvu, tady se ožení s knížecí dcerou. Po čase dojde k bojům, on se staví do čela vojsk a vzdá se rodinného štěstí. Jeho žena se nechá zazdít.

Pan Tadeáš = polský národní epos o smíření 2 znepřátelených rodů díky svatbě hrdinů.