maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Romantismus (2008)

Autor: Petr Svoboda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

ROMANTISMUS (1.pol.19.stol.)

vznik- období mezi dvěma revolucemi (1789-1848)

naděje na nové společenské uspořádání –volnost,rovnost,

Bratrství, revoluční zvraty, napoleonské války-nespokojenost lidí

Znaky: - důraz na cit a fantazii

ústřední hrdina splývá s autorem je výjimečný, má

neschopnost a nezájem přizpůsobit se – vyvrženec spol.

časté téma nešťastná láska, neúspěšné buřičství

slovenské druhy a formy poezie lyrickoepické básně

(balady), veršované povídky, romány, dramatické básně

Hudba : německá – F. Schubert

italská – G. Rosini

polská – F. Chopin

malíři- Kosárek, Navrátil

Německo: Novalis – sb. Hymny noci – kontrast světla a tmy, života a smrti, nedokončený román: Heinrich von

Ofterdingen

Bratři Grimmové- vztah k lid. tvorbě- vydali pohádky

Anglie: George Byron- moderní epos Childe Heroldova pout , romantické básnické povídky – Korzár, Lara,

dramatické básně – Manfréd, Kain

Percy Shelley- báseň – Odpoutaný Prométheus

Walter Scott – básník, sběratel skotských balad, prozaik

(historické romány), např. Ivanhoe- děj konec 12.stol. v

Anglii- rytířské souboje, hrdinství, vlastenectví

Francie: Victor Hugo- básník, dramatik, prozaik

3dílný bás. cyklus- Legenda věků

próza- román Chrám Matky Boží v Paříži

drama- Ruy Blas

Stendhal- přechod romantismus mezi realismus,

psychologická próza

román- Červený a černý, Kartouza parmská

Itálie: Giacomo Leopardi – Zpěvy

Alessandro Manzoni- Snoubenci

USA: Edgar Allan Poe- básník, prozaik,

báseň- Havran- láska a úzkost ze života

prózy- Vraždy v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo-

základy detektivní prózy

Rusko: Alexander S. Puškin – básník, prozaik,dramatik

román ve verších- Evžen Oněgin hrdina se cítí zbytečný

lyrickoepické skladby- Kavkazský zajatec, Bachčisarajská

fontána, povídky:Kapitánská dcerka, Piková dáma

drama: Boris Godunov

Michail J. Lermontov- básník,dramatik, prozaik, román-

Hrdina naší doby

Maďarsko: Sándor Petofi- vlastenecká poezie, padl v revoluci 1848