maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Renesance a humanismus (2009)

Autor: Veronika Pleskotová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

§  1.náznaky humanismu v době Karla IV.

§  Renesanční styl u nás-od 30.let 16.století (zpoždění kvůli husitům)

§  1471.1526Jagellonci, oslabení král.moci

§  1526 Habsburkové

§  1609 Rudolfův majestát (všechna náb.)

§  1618 stavovský odboj proti Habsburkům

§  1620 Bílá hora

§  Belveder,letohrádek Hvězda, Schwanzenberský palác

§  Telč, Pardubice

 

§  Projevy v naukové literatuře (řečnictví, jazykověda, dějepisectví,cestopisy)

§  Úbytek veršované tvorby

§  Latinský (jen nízký okruh učenců), národní (česky)humanismus

LATINSKÝ HUMANISMUS

Nevelký ohlas, jen pro úzký okruh učenců

Vlastenecký ráz

JAN Z RABŠTEJNA (143-73)

DIALOGUS

Rozmluva 3 šlechticů o J. z Poděbrad, různé názory—ztotožnění autora s tím, co hájí zájmy státu, Čechy, odmítá válku

 

BOHUSLAV HASIŠTEJNSKÝ Z LOBKOVIC

V Evropě proslulý, u nás nepříliš známý

ŽALOBA K SV.VÁCLAVU NA MRAVY ČECHŮ  (satira, kritika svých současníků, rozmařilost..)

 

JAN KAMPANUS VODŇANSKÝ

Rektor UK

Jeho život zpracován Z.Winterem (Mistr Kampanus)

 

 

 

 

NÁRODNÍ HUMANISMUS (od 17.let 15.stř-30.léta 17.st.)

§  Česky, nejprve jen překlady antické lit. a světové human.lit.

§  Nauková literatura

VIKTORIN KORNEL ZE VŠEHRD (1460-1514)

·         Právník, spisovatel, překladatel

·         Nejprve psal latinsky, pak přešel k čj

·         Význam: zformování programu českého humanismu

·         KNIHY O NAPRAVENÍ PADLÉHO

·         Překlad této knihy Jana Zlatoústého (z latiny) + předmluva

·         V ní formulace programu národního humanismu

·         1)český vzdělanec má psát česky

·         2)Jazyková dokonalost

·         3)Usilování o stejnou úroveň čj a latiny

·         PRÁVIECH, SUDIECH I DSKÁCH ZEMĚ ČESKÉ KNIHY DEVATERY (Knihy devatery)

KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC A BEZDRUŽIC

·         Popraven 1621

·         Člen Jednoty bratrské

·         Cestopisná literatura

·         PUTOVÁNÍ ANEB CESTA Z KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO DO BENÁTEK, ODTUD DO ZEMĚ SVATÉ, DO ZEMĚ JUDSKÉ

 

Zábavná literatura

HYNEK Z PODĚBRAD

·         Syn Jiřího z Poděbrad

·         Překlad 11 novel z Dekameronu

VÁCLAV VRATISLAV Z MITROVIC

·         PŘÍHODY VÁCLAVA VRATISLAVA Z MITROVIC

 

Dějepisectví

VÁCLAV HÁJEK Z LIBOČAN

·         Původně kališnický kněz, pak přestup ke katolíkům, podpora katolíků

·         KRONIKA ČESKÁ (1541)

·         Od počátku až do nástupu Habsburků

·         Historicky nepřesná ,ale výborně vyprávěná (historický beletrie)

·         V období národního obrození k ní Fr.Palacký napsal kritický komentář-Nová Kronika česká

·         Svěží jazyk, přístupný—oblíbený

·         Psána z pozice šlechty

·         Česky i latinsky

·         Straní katolíkům

Nauková literatura

DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA (1564-99)

·         Konec 16.st.rozmach české lit. (podle obrozenců=zlatý věk české lit.=doba Veleslavínova)

·         Spisovatel, nakladatel, majitel tiskárny, univerzitní profesor

·         Manžel dcery tiskaře Jiřího Melantricha z Aventýna

·         Velmi uznávaný za svého života

·         Společensky významný,ale sympatizace s Jednotou bratrskou

·         Vydávání českých knih, starých děl i reál.současných děl

·         KALENDÁŘ HISTORICKÝ (napsal, vydal, jeho vlastní dílo, význ.události ke každému datu)

·         Péče o jazykovou stránku děl-vysoká úroveň-veleslavínská čeština (16.st.)

JAN BLAHOSLAV (1523-71)

·         Příslušník Jednoty bratrské, biskup JB, jazykovědec

·         Překlad Nového zákona

·         Překlad Bible kralické (Kralická šestidílka-1579-94)

·         Jazyk „bibličtina“-vzor spisovné čj (na Slovensku spisovným jazykem až do pol.19.st.)

·         Jazyk blízký hovorovému jazyku

·         Prameny: řecký Nový zákon i jeho latinský překlad

Teorie hudby:

MUSICA

Archivář, historik:

Sjednocení písní JB-KANCIONÁL ŠAMOTULSKÝ

Dějiny Jednoty bratrské –AKTA JB (18svazků)

FILIPIKA PROTI MUSOMUSŮM (=nepřátelé vzdělání, múz /umění a vědy/)

Jazykovědná práce:

GRAMATIKA ČESKÁ

Navázání na starší gramatiku Gzela, Optáta a Philomatesa

 1603 další gramatika VAVŘINEC BENEDIKT Z NUDOŽER

 Zábavná literatura

Knížky lidového čtení

·         drobné příběhy zábavné prózy, nenáročné texty, zpracování starých předloh(Enšpígl, Faust, Paleček)

Frantova práva

·         Parodické vyjádření stanov pijáckého cechu

·         Kritika společenských nešvarů