maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Poválečná dramatická tvorba

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Drama v letech 1945 - 1968

a) po válce
- v tomto období doznívá okupační tendence s jinotaji


Jan Drda

- pohádkové hry Dalskabáty, hříšná ves


- je obnoveno D46, ale je zde patrný vliv totalitní ideologie


b) 50. léta
- je zaznamenán zánik satirické tvorby a divadla - nástup komedie (oficiální optimismus) - výsměch "třídnímu nepříteli"

- téma vesnice za války a po ní


Miloslav Stehlík (1916)

- Mordová rokle
    - tématika okupace
- Jarní hromobití
    - vypráví o združstevňování na vesnici


- téma historie


Vojtěch Cach (1914)

- Duchcovský viadukt
- Mostecká stávka


Milan Jariš (1913)

- Boleslav I.


- budovatelská tématika


Vašek Káňa

- Parta brusiče Karhana


c) 2. pol. 50. let
- v tomto období se tvoří hlavně tzv. generační hry (jedná se o dialog 2 až 3 generací o smyslu života) - úsilí o pozitivního hrdinu


Pavel Kohout (1928)

- Taková láska
    - je to forma inscenovaného soudního procesu - sebevražda studentky z nešťastné lásky


Josef Topol (1935)
- je básníkem a dramatikem skupiny Tvář
- tvoří hry o současných mladých lidech

- Jejich den
    - je o střetnutí životních koncepcí
    - ideály proti výhodnému a výnosnému zaměstnání
- Konec masopustu
    - hledání jistot na venkově proti světu civilizace
    - jedná se o metaforické drama s poetickými prvky


d) 60. léta
- objevuje se tzv. absurdní drama - obraz člověka, který ztratil smysl života - varování


Václav Havel (1936)

- hra Zahradní slavnosti
    - jsou v ní vyobrazeny banální životní situace v detailech
    - obraz života a světa jako nedohraná šachová partie (metafora)
- hra Vyrozumění
    - tato hra je zaměřena proti komunistické byrokracii
- hra Ztížená schopnost dorozumění
    - o neschopnosti člověka uskutečnit záměr a rozhodnout se

- další hry nesměly být hrány

- jednoaktovky Audience
    - spisovatel Vaněk, disident pracující v pivovaře, vede rozhovor s nadřízeným sládkem
    - střetává se zde intelektuální kultivovanost s pseudolidskou bodrostí
- Vernisáž
- Protest
- hra Largo desolato
    - je o strachu člověka před pronásledováním a vydíráním tajnou policií
    - péče přátel, ale omezování jeho individuality


- rozkvět divadel malých forem (od. r. 1955) - obzvláště pak v Praze

Reduta - text-appely Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila (pořady povídek, komentářů a písniček)
Divadlo na zábradlí - činohra i pantomima (Ladislav Fialka), Ivan Vyskočil a Ljuba Herrmannová
Semafor (Sedm malých forem) - vzniklo v r. 1959
    - hudebně zábavné dvojice Jiří Suchý - Jiří Šlitr
    - hry Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Jonáš a tingl - tangl
    - od 60. let dvojice Miroslav Šimek a Jiří Grossmann
pražský revuální soubor Rokoko
satirické divadlo Večerní Brno
brněnský soubor Husa na provázku


Drama v 70. a 80. letech

oficiální - poznamenáno "normalizací"


Oldřich Daněk (1927)

- Válka vypukne po přestávce
    - řeší se zde otázka umělcovy morálky
- Vévodkyně valdštejnských vojsk
    - drama o postojích lidí k válce - retrospektiva Valdštejnova osudu
- Zpráva o chirurgii města N.
    - o etice lékařské práce


Karel Steigerwald (1945)

- hra Neapolská choroba
    - hra s prvky humoresky a absurdního divadla - tragikomedie o nebezpečí totality


Jiří Hubač (1929)

- Stará dobrá kapela
    - jedná se o televizní inscenaci Nezralé maliny
    - vypráví o setkání dávných kamarádů, hledání cesty k sobě a zklamání z nesplněných ideálů
- Ikarův pád


Daniela Fischerová (1948)

- Hodina noci mezi psem a vlkem
    - je zde zobrazen Villon jako undergroundový básník


- vliv Československé televize v oblasti dramatické tvorby
- množství seriálů


Jaroslav Dietl (1929 - 1985)
- tvořil mnohodílné seriály s aktuální společenskou problematikou a obrazem mezilidských vztahů v různých prostředích

- Tři chlapi v chalupě
- Nejmladší z rodu Hamrů
- Nemocnice na kraji města


- nová divadla malých forem - neprofesionální divadla
- Studio Ypsilon, HA-divadlo, Divadlo na provázku, Divadlo Járy Cimrmana
- autorskými osobnostmi zde byli např. - Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak, Bolek Polívka, Miroslav Horníček, Jiří Suchý, Miroslav Šimek, Jiří Krampol, Ivan Vyskočil a jiní


samizdatové - většina her zůstala v čtené podobě nebo byla hrána v zahraničí
- domácí divadlo Vlasty Chramostové, soukromé inscenace na Havlově Hrádečku

- autoři - Pavel Kohout, Václav Havel, Josef Topol, Ivan Klíma, Milan Uhde, Karol Sidon, Pavel Landovský, Milan Kundera a další