maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Počátky realismu v české lit. (IV.období NO)*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Č. 9 POČÁTKY REALISMU V ČESKÉ LITERATUŘE (IV.období NO)

- Spisovatelé se začínají obracet k životu prostého lidu

- Literatura má být určena nižším lidovým vrstvám

- Věnují se problematice venkovské, sociálním rozdílům

- Zájem o městskou chudinu a rozpory ve městech (Němcová - ovlivněna Nebeským)

- U nás se česká realistická literatura začíná objevovat v období 40.let 19.století (ve světě jsou to 30.léta 19.století). Celá česká společnost se upevňuje a přes veškerou zaostalost státního a politického zřízení se rozvíjí průmyslové podnikání, spoje a doprava. Společnost na tomto stupni vývoje má zájem nejen o dobré či špatné příklady, ale i o skutečnou analýzu společenského stavu.

- Ve světové literatuře se ve 30.letech začíná prolínat romantismus s realismem. V české literatuře takový stav dosud nenastal. Ale literární kritika ve 40.letech požadavek realismu již signalizovala. V roce 1844 vystupuje romantický básník Václav Bolemír Nebeský s požadavkem zkoumání a realistického zachycení života venkovského lidu. O rok později pak přichází Karel Havlíček Borovský se svou kritikou Tylova Posledního Čecha. Havlíček v ní sice výslovně nežádal realismus v literárním díle, ale požadoval ho v národním životě.

Karel Havlíček BOROVSKÝ - * v Borové u Přibyslavi, gympl, FF a kněžský seminář. Byl vyloučen, jako vychovatel do Ruska. Jeho počáteční nadšení bylo vystřídáno rozčarováním a ztrátou všech iluzí. Po návratu jako novinář, 1848 zakládá Národní noviny. Názor: noviny mají i vychovávat. Jeho noviny zakázány ---- začal vydávat Revue Slovan. 1851 byl nedobrovolně dvezen do Brixenu v Tyrolsku. (Tam vznikly jeho nejznámější básnické skladby.) 1855 se s podlomeným zdravím vrací do Čech a o rok později umírá. Jeho pohřeb se stal tichou manifestací. B.Němcová mu na hrob položila trnovou korunu jako symbol mučednictví.

- dílo: Obrazy z Rus

Epigramy = začal psát za svého pobytu v Rusku (5 oddílů věnovaných Církvi, Králi, Vlasti, Múzám a Světu.)

Král Lávra = král si každý rok nechává ostříhat vlasy, holiče dá vždy popravit. Jednou na řadu přijde mladík. Matka za něj u krále prosí, on svolí, ale za podmínky, že mladík nikomu neprozradí, co o králi zjistí. (Má oslí uši.) Holič to nevydrží, pošeptá to vrbě, z proutku vrby si králův hudebník udělá kolíček do basy. Když hraje na plese, všichni se to tak dozví. Nejdříve se smějí, ale pak si uvědomí, že mu uši sluší a že mu neubírají nic na jeho moudrosti.

Křest svatého Vladimíra = Děj se zdánlivě odehrává v dávných dobách - pro oklamání cenzury. Ve skutečnosti jde o kritiku rakouské vlády, církve, výsměch a ironii

Tyrolské elegie = Nejvíce ceněné, ale nedokončené dílo. Básnický popis jeho zatčení a cesty přes zimní Alpy do Brixenu. Své zážitky líčí proto, aby mohl vyjádřit hluboké opovržení rakouskou vládou i panovníkem. Pranýřuje pokrytectví vlády.Vyjadřuje tragédii vlastního života i národa.

Obrazy z Rus

Božena NĚMCOVÁ (1820 - 1862) - * ve Vídni (Jan Pankl + Terezie Novotná), dostala jméno Barbora Panklová. Dětství a mládí prožila v Ratibořicích u České Skalice. V 17 letech byla provdána za úředníka Jana Němce. Často se pak stěhovali. Za svého pobytu v Praze se Němcová seznámila s předními českými spisovateli. Velký význam měl pro ni pobyt na Chodsku (Poznala život venkovského lidu.) Několikrát pobývala i na Slovensku. V 50.letech vyvrcholila krize manželství. Odjela do Litomyšle, aby dohlédla na vydání svých spisů. (Nakladatel ale zbankrotoval.) Těžce nemocná se Němcová vrací do Prahy a umírá.

Dílo: V zámku a podzámčí = hl.p. je kluk Franta, stará se o psa zámecké paní. (Pes se má lépe než on.) Paní onemocní cholerou, to změní její žebříček hodnot, na chudé je teď milejší.

Pohorská vesnice

Divá Bára = Pojednává o dceři obecního pastýře Jakuba, kterou vesničané označují za divou - Bára totiž vyrůstala ve volné přírodě, odlišovala se od ostatních, pomohla přítelkyni Elišce, které měla být násilím provdána za doktora Slámu. Vesničané se však rozhodli ji potrestat a zahnali ji do márnice odkud ji vysvobodil až zamilovaný myslivec. Vše končí smířlivě - sňatkem Elišky a jejího pravého milého a Báry a myslivce.

Babička = vyšla 1855. Němcová ji začala psát, když ji zemřel syn. Je to idealizovaná vzpomínka na vlastní dětství.

Babička měla jednoho syna a dvě dcery. Žila si pokojným životem v pohorské vesničce na slezských hranicích. Všichni lidé ve vesnici ji měli rádi a ona je také. Jednoho dne přišel babičce dopis z Vídně od její nejstarší dcery. Dcera babičce píše, že její manžel přijal službu u jedné kněžny, která má panství v Čechách nedaleko babiččiny vesnice. Též nabízí babičce, ať se přestěhuje k nim na panství za svými vnoučaty. Babička se nakonec rozhodne opustit malou vesničku a odejít k dceři.

Kniha popisuje život na vesnici v průběhu celého roku. Zmiňuje se o různých zvyklostech a tradicích. Například o pouštění lodiček či rozkrajování jablíček o vánocích nebo o různých poutích do kostelů ve vzdálenějších vesnicích či městech. Popisuje ovšem nejen sváteční události, ale i všední záležitosti. Na jaře při oblevě se lidé museli vyrovnávat s povodněmi. Na podzim byly zase dožínky. Děti chodily do školy pouze od jara do podzimu. Zajímavé je, že do školy nechodily v neděli a ve čtvrtek.

Babička žila u své dcery šťastně. Časem vnoučata vyrostla a odstěhovala se. babička postupně slábla až jednoho dne zemřela. Před její smrtí se všichni známí přijeli s babičkou rozloučit.

Božena Němcová v knize Babička popisuje svoje dětství. V knize vystupuje jako nejstarší babiččino vnouče, Barunka. V knize ale svoje dětství idealizovala. Vztah kněžny k poddaným jistě nebyl ve skutečnosti tolik přívětivý. V knize se například babička zmíní o veliké chudobě jedné rodiny a kněžna jim hned finančně přispěje.

Pan učitel

Chudí lidé

Chýše pod horami

František Matouš KLÁCEL

- básník a žurnalista, člen augistiniánského řádu. Rozešel se s církví, emigroval do USA.(Tam zemřel). Přátelil se s Němcovou, pro kterou publikoval Listy přítele přítelkyni o původu socialismu a komunismu.

Josef Václav FRIČ = revolucionář hlásící se k odkazu K.H.Máchy. Byl stoupencem české samostatnosti. Po porážce roku 1848 žil v exilu různě po Evropě.

Další autoři: Václav Nebeský, Alois Šembera