maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Oficiální česká literatura v 50. až 80. letech 20. století

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

tzv. budovatelský (výrobní) román
- próza je poznamenaná režimem - navazuje na předválečný městský a venkovský román - popis prostředí, schematické postavy (kladní hrdinové - dělníci a funkcionáři, záporní hrdinové - rozkolísaní intelektuálové a špióni)
- třídní srážky a sabotáže, obraz znárodňování, budování, združstevňování vesnice a osídlování pohraničí po odsunu němců


Václav Řezáč

- romány Nástup, Bitva
    - vyprávějí o osídlování pohraničí a vývoji k únorovému převratu


Jan Otčenášek (1924 - 1979)

- prvotina - budovatelský román Plným krokem
- pokus o román s psychologickou tendencí - Občan Brych
    - osobní rozhodování váhajícího intelektuála, zda přijmout či odmítnout poúnorový režim - závěrečný souhlas se socialismem
- v 70. letech román Když v ráji pršelo
    - v popředí kladné lidské hodnoty - hluboký citový vztah mladé dvojice, smysl pro humor, schopnost překonávat překážky
- nedokončení román Pokušení katarina


Jan Procházka (1929 - 1971)
- byl prozaikem a scénáristou

- novela Zelené obzory
    - vytváří obraz zápasu zemědělského odborníka s funkcionáři - vnitřní rozpory společnosti
    - mladý hrdina je nucen řešit problémy a upevňovat si vnitřní jistoty (zlidštění hrdina)
    - rovina společenská, ale i soukromá


historický román
- měl návaznost na předválečný román, ale byl psán na jinou tématiku - počátky dělnického hnutí, dokumentárnost


Antonín Zápotocký (1884 - 1957)

- trilogie Vstanou noví bojovníci, Bouřlivý rok 1905, Rudá záře nad Kladnem
    - popisuje vlastní zážitky a zkušenosti dělnického a komunistického politika i jeho otce Ladislava Zápotockého


Adolf Branald

- Chléb a písně, Géza Včelička


- v 50. a 60. letech - rozsáhlé románové cykly
- v dějinách je hledán klíč k pochopení současnosti


Václav Kaplický (1895 - 1982)

- román Čtveráci (téma selských rebelií)
- román Železná koruna (téma protireformace)
- román Kladivo na čarodějnice (o inkvizičních procesech)


Miloš Václav Kratochvíl (1904 - 1988)

- román Pochodeň (tématika husitství)
- román Mistr Jan (biograficko-psychologický román - moderní postupy - vnitřní monolog, dialog, kázání a dopis)
- v 70. letech román Život Jana Ámose, Lásky královské (o posledních přemyslovcích)
- romány Evropa tančila valčík, Evropa v zákopech (na tématiku 1. světové války)


Oldřich Daněk (1927)

- trilogie o Janu Lucemburském, Václavu II. a Václavu III.
- Král utíká z boje, Král bez přilby, Vražda v Olomouci


Vladimír Neff (1909 - 1983)
- vstoupil do literatury za války (psychologické prózy - Třináctá komnata)

- rodová pentalogie Sňatky s rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj
    - vzestup a pád dvou měšťanských podnikatelských rodů - Nedobylů a Bornů (od 50. let 19. století do 2. světové války)
- v 70. letech - trilogie z období rudolfínské Prahy a třicetileté války - Královny nemají nohy, Prsten Borgiů, Krásná čarodějka
    - osudy rytíře Petra z Kukaně - syna pražského alchymisty a zastánce pravdy a spravedlnosti proti nepřízni mocných


Jiří Šotola

- Tovaryšstvo Ježíšovo (o rekatolizaci v 17. století)


psychologická próza
- odvrat od schematických občanských postojů - pozornost věnována vnitřnímu životu člověka


Edvard Valenta (1901 - 1989)

- Jdi za zeleným světlem
    - psychologické a ideové zrání spisovatele Karla Šimona - za okupace nucen po soukromém životním zklamání odejít z Prahy - pocit samoty a účast na odboji - po skončení války zahynul
    - úvahy o smyslu lidského činu - metoda psychologické analýzy
    - střídání ich-formy s přítomností vypravěče


Jiří Mucha (1915 - 1991)
- byl synem malíře a grafika Alfonse Muchy - za války byl důstojníkem letectva v západním odboji
- po válce byl vězněn - díla s válečnými tématy

- kniha reportáží Oheň proti ohni
- román Válka pokračuje
    - psychologické portréty účastníků válečných událostí
- z 60. let romány z autobiografickými prvky - Pravděpodobná tvář, Studené slunce
    - deník vězně, osudy spolutrpitelů a úvahy o umění
- z 80. let např. próza Podivné lásky
    - jedná se o román v dopisech o vztahu Bohumila Martinů k Vítězslavě KaprálovéPróza 70. a 80. let
- oficiální
- historická, venkovská, vědeckofantastická i ze současnosti a literatura faktu
- nezřetelné generační členění, "vpád techniků" - autorů z praktických povolání
- témata z různých prostředí a z každodenní praxe


Bohumil Hrabal (1914 - 1996)
- byl vynikajícím vypravěčem a prozaikem světové úrovně
- vstoupil do literatury v 50. letech a vydával částečně oficiálně a částečně v samizdatu nebo v cizině
- byl právníkem, ale vykonával různá zaměstnání - dělník, výpravčí, balič starého papíru a kulisák
- navázal na vypravěčské umění Jaroslava Haška - hospodské povídačky
- na jeho tvorbě byl patrný vliv surrealistických postupů
- ve svém díle uplatňoval zážitky z dětství, okupace, života v Praze a Polabí a znalosti prostých lidí
- měl zálibu v groteskních situacích, povahách a šokujících nápadech

- prvotina - Perlička na dně (soubor povídek)
- povídky Pábitelé
    - o lidech zvláštním způsobem milujících život - vnitřně čistí, opravdoví a navenek obhroublí
    - pábení - zvláštní způsob rozprávky z prvky poetismu, surrealismu a naturalismu
- novela Taneční hodiny pro starší a pokročilé
    - tvarová experimentálnost a dějová složka je na okraji zájmu
- próza Ostře sledované vlaky
    - naopak pevná dějová linie - okupační tématika

- po r. 1968 měl dočasně zákaz vydávat
- v zahraničí otiskl knihu Městečko, ve kterém se zastavil čas (nymburský pivovar, hl. postavy - autorův otec, správce pivovaru a jeho bratr Francin)
- podobná tématika i v trilogii Městečko u vody (Postřižiny, Krasosmutnění, Harlekýnovy miliony)
- román Postřižiny
    - spojení groteskní hyperboly a jemné kritiky maloměstského způsobu života
    - postavy - krásná a romantická Hrabalova maminka a fanfaronský strýc Pepin - nekonvenční vitalita obou
    - obdiv k novému, radost ze života bez předsudků
- Kluby poezie (původně Příliš hlučná samota a Něžný barbar - upravená veze)
- v zahraničí vyšel i román Obsluhoval jsem anglického krále a trilogie Svatby v domě, Vita nuova, Proluky (vypravěčem je autorova žena Eliška)


Vladimír Páral (1932)
- inženýr chemik, prozaik a novátor a autor sci-fi

- pětidílný cyklus (3 novely a 2 romány)
- tzv. černá pentalogie - kritika zmechanizovaného moderního života v konzumní společnosti
- satirický nadhled autora, kritika promarněného života (honba za majetkem, kariérou a mocí)

- Veletrh splněných přání
    - vypravuje o vedoucím chemické laboratoře (Milan Renč) - vrostl do jednotvárného života a vyhovuje mu (hlášení, zbytečné porady, neúčelná činnost a mechanické plnění úkolů bez iniciativy)
    - nový styl - opakování slov, vět a odstavců = opakování životních úkonů - zhušťování výrazu (heslovistost, náznakovost), substantivní vyjadřování - prvek odborného stylu
- Soukromá vichřice
    - je to pohled na skupinu 8 pracovníků chemického závodu - měšťáctví a zautomatizovaný život - láska je degradována na sex
- Katapult
    - vzpoura proti nudě manželského života - 7 milostných vztahů, ale nespokojenost
- Milenci a vrazi
    - život jako bezvýsledný kruh - boj o moc a vliv
- Profesionální žena
    - parodie na seriály o nezdolných ženách - maloměšťácký konzumní život


- tzv. bílá pentalogie - vyšly zatím 4 knihy
- Mladý muž a bílá velryba
    - odsouzení životní lhostejnosti, kalkulování, vypočítavosti a prospěchářství (Edita) - neschopnost plně žít (Viktor), ale i touha něco dokázat (ulovit "bílou velrybu") - umocnit život láskou a prací (Břéťa) - životní oběť
- Radost až do rána
    - spokojenost s průměrností, prospěchářství - tzv. socialistický životní ideál
- Generální zázrak
    - sice "román naděje", ale i marnost vytrhnout se z jednotvárnosti v životě a prospěchářství
- Muka obraznosti
    - autobiografické prvky - ironie místo kritiky
    - inženýr chemik ztroskotává na pracovišti - touží stát se spisovatelem


- žánrová oblast sci-fi

- varovný román Pokušení A-ZZ
    - lidstvo v 21. století - luxusní život za cenu zrady nabízený mimozemskou civilizací
- Romeo a Julie 2300, Válka s mnohozvířetem, Země žen
    - politickoideologická alegorie o násilí totalitní společnosti

- romány Playgirls I, II
    - erotická tématika - otevřenost výpovědi a degradace lásky


Ota Pavel (1930 - 1973)
- byl autorem autobiografické prózy a dále pak přírodní a sportovní (novinář a sportovní reportér) - Dukla mezi mrakodrapy

- povídkové soubory Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
    - vzpomínky na otce a členy rodiny, přátele
    - přírodní obrazy - les, ryby, řeka
    - vynikající vypravěč - citlivý a laskavý pohled na člověka


Václav Dušek (1944)
- je prozaikem, dramatikem a scénáristou

- prózy z prostředí mladých lidí na okraji společnosti
- např. Druhý dech, Tuláci, Lovec Štěstí
    - život narušené mládeže - recidivisté


Josef Nesvadba (1926)
- je autorem vědeckofantastických próz

- např. Tarzanova smrt, Einsteinův mozek, Výprava opačným směrem (povídky)
- román Tajná zpráva z Prahy


Radek John (1954)
- je prozaikem, filmovým scénáristou a televizním reportérem
- zpracovává společensky ožehavé náměty - chorobné projevy soudobého života (alkoholismus, brutalita, drogy), sociologicko-dokumentárním způsobem

- prvotina Džínový svět
    - obraz mentality mladých lidí 70. a 80. let
- varovný román Memento
    - zachycuje 10 let života Michala Otavy, bývalého studenta gymnázia, a jeho marné úsilí zbavit se drogové závislosti
    - proces rozkladu osobnosti - prostředí narkomanů
    - líčení subjektivních pocitů hlavního hrdiny (vnitřní výpověď) se střídá s odbornými výklady lékařů - informovanost a dokumentárnost