maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Nejvýraznější osobnosti exilové a samizdatové literatury

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- jedná se o literaturu, která vzniká a je vydávána bez souhlasu totalitního režimu buď v zahraničí nebo doma formou samizdatu (strojopisný opis)


Milan Kundera (1929)
- je prozaikem, básníkem a dramatikem, který žije od roku 1975 ve Francii
- do literatury vstoupil v 50. letech

- povídky Směšné lásky
    - jsou to povídky o různých podobách lásky
- román Žert
    - v tomto románu autor vytváří obraz tragických deziluzí kolem nás, kde nevinna je trestána jako vinna


Díla vytvořená v emigraci
- román Život je jinde
    - vypráví o vývoji člověka od revolucionářství k udavačství
- román Valčík na rozloučenou
    - jedná se o tzv. "lázeňský román"
    - složitá zápletka slouží k vyjádření úvah o ušlechtilosti a vandalství - vypočítavosti a sobectví
- román Kniha smíchu a zapomnění
    - jedná se o několik variací příběhů o mravní devastaci českých lidí doma i v cizině
- román Nesnesitelná lehkost bytí
    - je to filozofická próza o problémech vnitřní a vnější svobody a možnostech seberealizace
- román Nesmrtelnost
    - tento román je založen na prolínání oblasti skutečnosti a fikce
    - je to příběh dvou povahově rozdílných sester - Agnes a Laury - jímž se prolínají fiktivní setkání a rozhovory významných osobností světové kultury (Hemingway atd.) a úvahy autora


Josef Škvorecký (1924)
- je prozaikem a nakladatelem
- od r. 1969 působí jako profesor na univerzitě v Torontu v Kanadě
- v r. 1971 založil nakladatelství českých knih Sixty (s manželkou a spisovatelkou Zdenou Salivarovou)

- generační román Zbabělci
    - tento román vypráví o posledních válečných dnech v Náchodě
    - vypravěčem je Danny Smiřický a jeho přátelé z džezové kapely
    - dílo je o střetu jejich statečného chování proti předstíranému vlastenectví místní smetánky s touhou po moci

- postava Dannyho se objevuje i v dalších jeho dílech

- novela Konec nylonového věku
    - popisuje období po únoru 1948 - Danny je zde zastoupen jednak v postavě profesora angličtiny, tak i v postavě Sama
- román Tankový prapor
    - náplní je popis vojenské služby v 50. letech - o omezenosti důstojníků, ale jejich absolutní moci nad prostými vojáky
    - svým žánrem se řadí do humorného satirického románu
- soubor příběhů Prima sezóna
    - děj se odehrává v období války
    - vypráví o septimánu Dannym a jeho láskách
- román Mirákl
    - popisuje události 50. let - čihošťský zázrak - a 60. let - Pražské jaro a srpnová okupace v r. 1968
    - Danny je zde jako účastník událostí
- Příběh inženýra lidských duší
    - Danny tady vystupuje jako profesor na Torontské univerzitě - svět posrpnové emigrace a Dannyho vzpomínky na léta okupace doma

- jedná se o volnou pentalogii


- prózy s židovskou tématikou

- povídkový soubor Sedmiramenný svícen, Babylonský příběh a jiné povídky
    - z období 60. let


- detektivní prózy

- kriminální román Lvíče
- cyklus Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Návrat poručíka Borůvky


Pavel Kohout (1928)
- je básníkem, dramatikem a prozaikem
- v 50. letech vyvíjel určitou politickou činnost
- od roku 1968 měl zákaz vydávat a od roku 1978 žije v emigraci

- prózy Z deníku kontrarevolucionáře
    - je v nich konfrontace sovětských osvoboditelů v r. 1945 a okupantů v r. 1968
- román Katyně
    - tento román pojednává o absolventce odborné školy pro katy
    - jedná se o satiru na mocenské praktiky StB - odhaluje mechanismy moci
- román Kde je zakopán pes
    - popisuje atmosféru 70. let a události kolem Charty 77
- román Hodina tance a lásky
    - je to román z prostředí terezínské Malé pevnosti
    - je to v podstatě konfrontace nacistické a stalinské totality
- román Sněžím
    - vytváří obraz polistopadových poměrů v Čechách


Alexandr Kliment (1929)
- je autorem psychologických próz

- Marie
    - toto dílo je autorovou prvotinou
    - je to vlastně sonda do rodinného prostředí - jistá metoda psychologického rozboru pocitů postav

- román Nuda v Čechách
    - toto dílo vzniklo v zahraničí
    - pojednává o rozhodování architekta mezi komfortním způsobem života nebo emigrací a možností seberealizace


Karel Pecka (1928)
- je autorem prózy z vězeňského prostředí (političtí vězni v 50. letech)

- román Horečka
- román Velký slunovrat
- román Motáky nezvěstnému


Ludvík Vaculík (1926)
- je prozaikem, fejetonistou a autorem textu Dva tisíce slov
- dále je organizátorem edice Petlice - samizdat

- román Morčata
    - obsahuje kritiku součastnosti
    - jedná se o modelový román o absurditě a odcizení
- román Český snář
    - jedná se o otevřenou dokumentární výpověď o životě hlavních představitelů neoficiální literatury 70. let
    - je napsán formou deníkových záznamů
- román Jak se dělá chlapec
    - tímto románem autor reaguje na Smolnou knihu Lenky Procházkové - motiv nevěry a žárlivosti


Další autoři

Eva Kantůrková - Přítelkyně z domu smutku
Ivan Klíma - Milostné léto
Zdena Salivarová - Nebe, peklo, ráj