maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Lumírovci (2011)

Autor: Alena Svačinová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Literární školy:

Ruchovci (škola národní) – návaznost na NO, zájem o historii národa, vlastenectví,

český venkov, znovu myšlenka slovanské vzájemnosti, „almanach Ruch


Lumírovci (škola kosmopolitní) – úsilí o světovost, modernost, takže navazují spíše na

Májovce, často překlady světových děl, oceňovali hlavně formální mistrovství


Vztah obou škol – přes občasné rozpory spíše vzájemné obohacování, doplňování

Autoři:

Jaroslav Vrchlický – profesor latiny na KU, miloval antiku, rozsáhlá literární tvorba

Josef Václav Sládek – studoval přírodní vědy, 3 roky pobyt v Americe

Julius Zeyer – řazen k lumírovcům

Svatopluk Čech – typický ruchovec, tvoří politickou- společenskou lyriku Písně Otroka