maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Literatura doby husitské (2009)

Autor: Veronika Pleskotová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

 

HUSOVI PŘEDCHŮDCI

JAN VIKLEF

KONRÁD WALDHAUSER

JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE

MATĚJ Z JANOVA

TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO


JAN HUS (1371-1415)Husovo pojetí pravdy

Pravda=správné tvrzení

Pravda=právo, spravedlnost (morální hledisko)

Pravda=víra, Ježíš (teolog.hledisko)


DÍLO:

DE ECCLESIA (O církvi)

VÝKLAD VIERY, DEATERA A PÁTEŘE

KNÍŽKY O SVATOKUPECTVÍ

POSTILA

DCERKA

O ŠESTI BLUDIECH (De sex erroribus)

O PRAVOPISE ČESKÉM (De ortographia bohemica)

LISTY Z KOSTNICE

Inspirace Husem:

Význam Husa:


Znaky husitské literatury:

Jazyk:


Duchovní píseň

Shrnuty v JISTEBNICKÉM KANCIONÁLU (kolem r.1450)

Polemika

  1. Žaloba Koruny české

  2. Porok Koruny české

  3. Hádání Prahy s Kutnou Horou

1, 2-proti Zikmundovi, českým pánům=nepřátelům husitů

3- Praha=husité, Kutná Hora=církev


VÁCLAV, HAVEL A TÁBOR (báseň)


Kronika

HUSITSKÁ KRONIKA (nedokončená)


PETR CHELČICKÝ (1390-1460)

O TROJÍM LIDU

O BOJI DUCHOVNÍM (okolo 1420)

POSTILA

SIEŤ VIERY PRAVÉ (okolo 1440)


Vliv na vznik Jednoty bratrské /pol.15.st./ (čerpala z jeho učení)