maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Kritický realismus a naturalismus ve světové lit.*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Č.10   KRITICKÝ REALISMUS A NATURALISMUS VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE

- Navazuje na romantismus. Je to doba 1.pol. 19.stol. (rozvoj techniky, přírodních věd, filozofie). Důraz kladen na vzdělanost. Realismus se jako umělecký směr 19.stol.v mnoha literaturách prolíná s romantismem, proto hranice realismu nelze přesně vymezit.

- Romantismus – hl.hrdina je výjimečný, straní se spol., x  realismus – hl.hrdina je součástí spol., autor se s ním neztotožňuje, stojí nad příběhem. Pouze vybírá prostředí, postavy a jejich vlastnosti.

- téma je zpracováváno více objektivně (snaha co nejvěrněji zachytit prostředí)

- začíná se více uplatňovat kritika a myšlenka, že umění by mělo více sloužit spol.

 

FRANCOUZSKÁ LIT. – romant. a realismus se prolínají (nejvíce u Stendhala)

 

Stendhal - velký vlastenec s odporem k monarchii a církvi, působil jako konzul ve Vatikáně, pro své polit. názory byl pronásledován rakouskou policií.

Dílo: Červený a černý = 2dílný román s podtitulem Kronika roku 1830. Hl.p. je Julian Sorel, kvůli kariéře udělá cokoliv. Je soukromým učitelem u pana DeRenal, ale zaplete se s jeho ženou, pak se stane tajemníkem markýze, svede jeho dceru, ta otěhotní. Markýz svolí ke sňatku, paní deRenal žárlí a pošle markýzovi udavačský dopis.Julian Sorel ji chce zastřelit, ale je zajat, odsouzen k smrti a popraven.

Symbolika: červená barva = revoluce, černá = pokrytectví, beznaděj, myšlení církve

              Kartouza Parmská = hl.p. je Fabricio del Dongo, po porážce Napoleona se usazuje v Itálii u své tety. Ta nad ním drží ochrannou ruku. On nešťastnou náhodou někoho zabije, ve vězení svede žalářníkovu dceru, která mu pomáhá utéct.Ona otěhotní a provdá se. Fabricio se vrací, utíká s ní pryč, ale ona umírá při porodu mrtvého dítěte.Fabricio zjišťuje, že peníze a kariéra nemají cenu a odchází do kláštera.

 

Honoré de Balzac - toužil se stát slavným spisovatelem, psal hl. brakovou lit., věnoval se tiskárenské a vydavatelské činnosti. V 50 letech se oženil se šlechtičnou, aby zaplatil dluhy, zemřel zcela osamocen.

Dílo: Lidská komedie = cyklus měl mít 127 románů, ale bylo jich napsáno jen 97. Romány jsou rozděleny do 3 cyklů – studie mravů, studie analytické a studie filozofické. Jádrem Lidské komedie jsou romány: Otec Goriot, Ztracená iluze a Lesk a bída kurtizánů.

          Otec Goriot = hl. p. je podnikatel Goriot, výhodně provdá se dcery a je sám. Žije v penzionu, kde se o něj stará Evžen Rastignac. Ten má původně dobrá předsevzetí, ale když pozná spol. zákonitosti, stane se z něj kariérista. Stane se milencem jedné z Goriotových dcer, protože ta má možnost mu dopomoci ke kariéře.

          Ztracené iluze = román o 2 mladých přátelích. David se ožení s dcerou majitele tiskárny, chce tu zlepšit podmínky, Lucian žije v pochybné spol. Za Davida podepíše falešné směnky a ten se tak dostává do vězení a ztrácí všechen majetek. Lucian svého činu lituje, chce spáchat sebevraždu, ale potká záhadného obchodníka, který mu slibuje úspěch a peníze.

          Lesk a bída kurtizán = o vztazích nejvyšších vrstev s podsvětím

          Eugenie Grandetová = román, kde je hl. hrdinka a její matka terorizována jejich otcem. Matka umírá. Bratranec Karel, kterého Eugenie miluje, si vezme šlechtičnu. Eugenie se provdá za soudce, ten se k ní ale nechová hezky. Po jeho smrti je Eugenie zklamaná z mužů. Román končí připravovanou svatbou s markýzem, ale ten si ji také bere pouze z vypočítavosti.

          Ztracené iluze = román o 2 přátelích, kteří se vydávají různými životními cestami. David se ožení, věnuje se práci v tiskárně, kdežto Lucian žije v pochybné spol. Za Davida podepíše falešné směnky. Ten přijde o všechen majetek a dostane se do vězení pro dlužníky. Lucian svého činu lituje, chce spáchat sebevraždu, ale těsně předtím potká záhadného obchodníka, který mu slibuje úspěch a peníze. Lucian se s ním vrací do Paříže.

          Bratranec Pons

          Sestřenice Běta

          Šagrénová růže = hl.p. je Rafael de Valenti. Má šagrénovou růži, která mu plní jeho přání. Po čase ale zjišťuje, že s každým přáním se zkracuje jeho život. Proto růži daruje a vše končí šťastně jeho svatbou.

                               

Gustav Flaubert – pocházel z rodiny významného lékaře, přátelil se s významnými literáty tehdejší doby, měl odmítavý postoj k manželství, ale prožil několik bouřlivých vztahů se staršími ženami. Jeho milostný život se odrazil i v jeho tvorbě.

Dílo: Paní Bovaryová = román s podtitulem Mravy francouzského venkova. Podle skutečné události. Hl.p. je Emma, provdána za Karla Bovaryho, lékaře, je zamlklý, straní se spol. Emma touží po něčem výjimečném. Vydržuje si milence, zadluží se kvůli němu. Bojí se to říct manželovi a spáchá sebevraždu. Když její muž zjistí, jak žila, umírá také.

   Citová výchova = román s podtitulem Historie mladého muže. Je to román o lásce a citových konfliktech hrdiny s ženami.

   Salambo

          Pokušení sv.Antonína

 

 

 

Guy de Maupassant - označován jako mistr povídky a novely, byl žákem Flauberta

Dílo: Miláček = hl.p. je bezohledný kariérista Georges Duroy. Za pomoci přítele se stane novinářem, ale protože neumí psát, píše to za něj žena jeho přítele. Po jeho smrti se s ní ožení, ale připraví ji o majetek a rozvede se s ní. Stane se milencem šéfovy manželky, svede jejich dceru, ožení se s ní a stává se členem velkého novinářského koncernu.

          Věno = muž se ožení s dívkou z malého města, vezme ji na výlet a zmizí s celým věnem.

          Kulička = lidé z dostavníku jsou zadrženi vojáky a budou puštěni pod podmínkou, že se vojáci můžou pobavit s Kuličkou (prostitutkou). Ona nechce, ale lidé ji přemluví. Ona je tak zachrání. Místo vděku se dočká jen pohrdání.

 

Emil Zola - * v rodině stavitele průplavů, je ideovým mluvčí a nejvýznamnější představitel naturalismu. Jeho rozsáhlé dílo tvoří cyklus románů o rodině Rougo – Macguartové. Celkem je to 20 svazků. Cyklus má podtitul Přírodní a sociální dějepis jedné rodiny za druhého císařství. 1.román – Tereza Rougnová = předmluva, zároveň manifest naturalismu

Dílo: Břicho Paříže

          Zabiják = hl.p. je Gervaisa s partnerem a 2 dcerami. Partner ji opustí, ona se provdá za klempíře.

Spadne ze střechy, propadne alkoholu. Propije prádelnu své dcery. Zemře jako alkoholik. Alkoholu propadne i Gervaisa a skončí jako žebračka. Dcera Nana se stane prostitutkou. Skutečným zabijákem je zde alkohol.

          Nana = příběh nejmladší dcery, která se stane prostitutkou.

          Germinal

 

ANGLICKÁ LIT.

Rozmach angl.realismu se časově kryje s vládou královny Viktorie (1859 – 1901). Ideálem byl statečný a čestný muž věřící v pokrok a spoléhající se na vlastní síly. Nejdynamičtějším městem Evropy byl Londýn. Skutečné hodnoty byly v lásce a rodinném životě.

 

Rudyard Kipling - * v Bombaji, hájil koloniální politiku, získal NC za literaturu.

Dílo: Kniha džunglí = 2 svazky povídek o zvířatech a chlapci Mauglím, kterého vychovali vlci a který se stal pánem džungle. Kipling čerpal z vyprávění indických vesničanů.

 

Arthur Conan Doyle - * ve Skotsku, vystudoval medicínu, působil jako oční lékař v Londýně, proslavil se jako autor detektivních novel s postavou Sherlocka Holmese a doktora Watsona.

Dílo: Pes Baskervilský

  Studie v šarlatové

 

AMERICKÁ LIT.

K hl.tématům patří hl. kolonizace západu, zlatá horečka v kalifornii a boj za zrušení otroctví afroameričanů. K tomu se vztahuje dílo Harrier Brecher Stoneové – Chaloupka strýčka Toma.

 

Mark Twain - vl.jm. Samuel Langhorn Clemens.Dětství prožil v městečku Hanibal na břehu Mississippi. Psal cestopisy.

Dílo: Dobrodružství Toma Sawyera

  Přátelství Toma a Huckelberryho Finna

  Dobrodružství Huckelberyho Finna = v těchto knihách autor vypráví zážitky z dětství, kritizuje

maloměstský život a využívá hovorového jazyka.

   Miliónová bankovka = 2 bratři se vsadí o to, že pokud dají tulákovi miliónovou bankovku,

Rozmění ji a bude si něco kupovat nebo ji nerozmění a bude ji u sebe schovávat. Tulák si bankovku schová. To dokazuje, že všichni lidé nejsou špatní.

          Princ a chuďas

 

Charles Dickens – narodil se v početné rodině chudého účetníka, od 12 let pracoval v továrně na výrobu leštidel na obuv. Po večerech se vzdělával. Novinářské činnosti se věnoval většinu života. Psal sociálně kritické romány.

Dílo: Kronika Pickwikova klubu = Dickensův jediný humoristický román. Zakladatelem klubu je starý mládenec Samuel Pickwik, další 3 muži a jeho sluha. Na svých cestách , kdy chtějí poznat život na venkově, prožívají řadu komických příhod. Jsou zde také zachyceny podvody a vyděračství i kritika britského soudnictví. Na poseldní cestě do Londýna se klub rozchází, ostatní pánové se ožení, pan Pickwik se usadí v novém domově a vše končí k obecné spokojenosti. Tento román je srovnáván s Cervantesovým Donem Quijotem.

          Oliver Twist = podtitul Sirotkova cesta. Děj vypráví příběh chlapce, syna neznámých rodičů, který je vychováván v chudobinci, kde snáší různé ústrky, krutost a hlad. Podaří se mu utéct do Londýna, kde se nevědomky dostane do zločinecké bandy. Při jedné nezdařené akci je omylem zadržen Oliver jako pachatel. Toho před soudem zachrání jeden ušlechtilý muž, ale Olivera unesou někdejší kumpáni. Román končí pro Olivera dobře – banda je odhalena, její šéf popraven. Oliver najde rodinu, která se o něj láskyplně stará a nakonec se stane jejich adoptivním synem a dědicem.

            David Copperfield = hl.hrdina se narodí krátce po smrti svého otce a matka se znovu provdá, ale její nový manžel ji brzy utrápí k smrti. David se dostane do internátní školy, která je však krutá. Uteče a nový domov najde u své výstřední tety. Studuje práva, ožení se s nepraktickou Dorou a stane se z něj spisovatel. Dora po několika letech umírá. David si vezme Agnes – ta je vzorem všech manželských ctností.

            Nadějné vyhlídky = vypravěčem románu a hl.p. je PIP. Je to vyprávění o cestě hrdiny za snem panského života. PIP navštěvuje starou paní. Je mu dáno jmění záhadného původu a on si myslí, že jej obdarovala tato paní. Dělá si nadějné vyhlídky, že je mu souzena její adoptivní dcera Estella. Po mnoha letech se v Londýně setkává s jeho skutečným dobrodincem (bývalý trestanec, kterému pomohl jako dítě. Pip si uvědomí, v jakém klamu žil a vrací se domů. Estella odmítá jeho nabídku k sňatku, protože je vychovávána jako nástroj pomsty staré paní proti mužům. Dům staré ženy vyhoří a v něm uhoří i ona ve svých starých svatebních šatech. Pip se dostane do zámoří, kde pracuje. Po 11 letech se vrací a na pozemcích ,,mrtvého domu,, se setkává s Estellou.

 

Herman Melville - v dílech uplatňoval své zkušenosti z plaveb na lodích, ze zajetí domorodci apod.

Dílo: Ráj kanibalů

  Tulák na ostrovech

  Bílá velryba = vypravěčem je Izmail, působí na velrybářské lodi. Kapitán Achat chce ulovit vzácnou bílou velrybu – Moby Dicka, který jej na poslední výpravě připravil o nohu. Kapitán ho pronásleduje po celém světě. Když ho dostihnou, potopí loď i s posádkou a kapitán je stažen lanem harpuny. Zachrání se jedině Izmail.

 

RUSKÁ LIT.

 

Nikolaj Vasilijevič Gogol - herec, stýkal se s řadou umělců, velký vliv na něj měl Puškin. V posledních letech života propadl náboženské mystice, odsoudil a zničil své dílo.

Dílo: Revizor = hl.p. je Chlestakov. Se sluhou cestuje načerno vlakem, kde je revizor.Chlestakov uteče do města, kde čekají na revizora, myslí si, že je to on a nabízejí mu peníze a ženy. Když to Chlestakov pochopí, ujíždí pryč a přijíždí pravý revizor. Lidé jsou zděšeni, čekají, jak to dopadne.

          Mrtvé duše = měla to být trilogie.1.díl – chtěl vyjádřit svět, jaký je, 2.díl – jaký má svět být, 3.díl – vyobrazit svět proměněný. Hl.p. je záhadný úředník Pavel Ivanovič Čičilov, který se sluhou putuje po venkově a přemlouvá statkáře, aby mu prodali mrtvé duše = zemřelé nevolníky. V jeho dokumentech pak figurují jako živé bytosti. Platí za ně daně, ale zároveň na ně může čerpat různé prostředky. Jeho jednání je nakonec odhaleno. Román kritizuje úpadkovost ruského systému.

          Taras Bulba = hl.p. je Taras Bulba, má 2 syny. Jeden bojuje proti vlastní rodině, ten je pak Bulbou zabit, 2.syn je zajat a popraven. Bulba se ho snaží vysvobodit. Když se vrací z bojiště, zjistí, že si tam zapomněl svou oblíbenou dýmku, vrací se pro ni, ale je zajat a popraven.

           Hráči

           Ženitba

 

Ivan Sergejevič Turgeněv - věnoval se pouze literární činnosti, značnou část života prožil ve Francii, tam se setkal s řadou umělců.

Dílo: Lovcovy zápisky = soubor povídek o ruském venkově, líčení přírody, portréty statkářů a nevolníků

  Otcové a děti = psycholog.román, střetnutí 2 generací.

 

Fjodor Michalovič Dostojevskij - * v Moskvě, vojenský lékař v nemocnici pro chudé, 10 let strávil nucenými pracemi na Sibiři (účast na proticarském povstání). Je označován jako mistr psychologického románu.

Dílo: Zločin a trest = hl.p. je student Raskolnikov. Půjčí si peníze od staré lichvářky, později ale nemá na vrácení. Ženu i její sestru proto zabije. Vražda se vyšetřuje. Raskolnikov se seznámí s prostitutkou Soňou, ta ho přemluví, ať se přizná. On tak učiní a za trest je poslán na Sibiř. Soňa odchází s ním.

  Běsy = o spol. Krizi v Rusku

          Idiot

  Bratři Karamazovi

 

Lev Nikolajevič Tolstoj - * ze starobylého šlechtického rodu, zúčastnil se Krymské války, znepokojen západní civilizací se po pobytu v zahraničí vrátil do Ruska a stal se ideologem.tzv.patriarchálního rolnivta. Hlásal myšlenku neprotivení se zlu násilím. Setkal se i s naším prezidentem T.G.Masarykem.

Dílo: Vojna a mír = 4 díly, o osudu ruské spol.1.a 2.díl zachycuje bitvu U Slavkova, dále války s Napoleónem v Rakousku. 3.a 4.díl zachycuje vlasteneckou válku s Napoleonem v Rusku a vpád do Moskvy. Vedle spol.událostí v Rusku se v zde odvíjí i život hl.postav. (Postav celkem asi 250.)

          Piuer Bezzuchov = hl.postava neustále hledá smysl života. Nakonec ho najde v manželství.

          Anna Kareninova

 

Čechov - hodně cestoval, spolupracoval s ruskými časopisy, svými povídkami si vydělával na studium. Jeho manželkou slavná herečka. Posledních 6 let života nemocen TBC. Zemřel v Německu, pohřben v Moskvě. Vrcholem jeho tvorby jsou lyrická dramata. Povídky mají jednoduchý příběh a zobrazují všední lidi s jejich starostmi. Typické je pro něj ,,smích skrze slzy,,.

Dílo: Vaňka = malý chlapec Vaňka bydlí s dědečkem, pracuje u ševce, ale to je hrozný člověk. Vaňka o tom píše dědečkovi dopis, ale obálku neofrankuje a nadepíše ji ,,dědečkovy na venkov,,.

   Tlustý a tenký

   Dáma s psíčkem

  Tři sestry

  Višňový sad

 

NORSKÁ LIT.

 

Henrik Ibsen – nejslavnější norský dramatik

Dílo: Peer Gynt = div.hra, Peer Gynt je podvodník a lhář. Nadbíhá mladé dívce Solvějce. Je pozván na svatbu přítele, večer unese nevěstu a stráví s ní noc. Odchází z vesnice, toulá se lesy, tam potkává ženu v zeleném. (Dcera krále Trollů)

Král nabídne Gyntovy vládu nad říší a nesmrtelnost. On to přijme, ale ztrácí tím svobodu. Po čase chce uprchnout, brání mu v tom různé pohádkové bytosti, ale přesto se dostává domů. Tam se o jeho umírající matku stará Solvějka. Gynt dále cestuje světem, dopouští se různých podvodů. Jako stárnoucí muž si uvědomí svůj pochybný život a vrací se domů. Nakonec jej zachrání čistá lásky Solvějky.

         Nora  (=Domov loutek) = děj se odehrává během vánočních svátků v rodině bankovníka, ten musel propustit několik lidí. Mezi nimi je muž, který je začne vydírat, protože ví, že Nana kdysi podepsala falešnou směnku, aby měla peníze pro rodinu. Manžel se na ni velice rozčílí, Nana se vzepře, protože už nechce být v domě loutkou a odchází. Manžel si uvědomí, co zapříčinil, snaží se sní usmířit, ale ona nechce.

         Divoká kachna

 

POLSKÁ LIT.

 

Henryk Sienkiewicz – NC za literaturu. Jeho díla zachycují život na polském venkově.

Dílo: Ohněm a mečem

         Potopa

        Quo Vadis = hist.román z ant.Říma z doby vlády císaře Nerona. Je zde líčen osud prvních křesťanů.