maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Česká literatura ve 30 - 50 letech 19. Století

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Obecná charakteristika:
- 30. - 40. léta - odpor proti absolutismu (kancléř Metternich)
- 1848 - vyvrcholení národního obrození - vznik politických stran liberální a radikální
- 50. léta - bachovský absolutismus


Drama a próza vzniklá pod vlivem NO

Václav Kliment Klicpera

- Divotvorný klobouk
- Rohovín čtverrohý

Josef Kajetán Tyl
- narodil se v Kutné Hoře jako syn vojenského hudebníka
- vystudoval gymnázium a při studiích se setkal s profesorem Klicperou
- studia na filozofii zanechal a vstoupil do kočovné společnosti herců (pobýval mezi nimi dva roky)
- po dvou letech nastupuje jako úředník a v r. 1842 nastupuje do Stavovského divadla, kde měl řídit česká představení

a) dramata
1) ze současnosti
- Fidlovačka (v této hře se objevuje píseň slepého houslisty - národní hymna - Ladislav Škroup)
- Paní Marijánka matka pluku
- Pražský flamendr
- Paličova dcera

2) historické hry
- Kutnohorští havíři
- Jan Hus
- Jan Žižka
- Krvavé křtiny

3) Povídkové hry
- Strakonický dudák
- Lesní panna
- Tvrdohlavá žena
- Jiříkovo vidění

b) Povídky (historické)
- Dekret kutnohorský
- Rozina Luthardova

c) Novinářství
- Květy (řídil je více jak deset let)

Karel Jaromír Erben
- narodil se v Miletíně
- vystudoval práva a filozofii
- začal se zabývat historií a národopisem
- stal se sekretářem Národního muzea a v r. 1851 byl jmenován archivářem města Prahy

- Kytice
- jediná sbírka, kterou autor napsal a celou sbírku uspořádával 15. let
- základem sbírky jsou slavné české lidové báje, které Erben dokonale znal ze své sběratelské činnosti
- soustřeďuje se na oblast lidských vztahů (vinna a trest)
- Kytice obsahuje tyto básně - Polednice, Vodník, Zlatý kolovrat, Svatební košile, Štědrý večer (v této básni se objevují lidové tradice), Poklad, Záhořovo lože, Holoubek, Kytice

- lidová slovesnost (sběratelská činnost)
- Písně národní v Čechách
- Prosto národní české písně a říkadla
- Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských

- navazoval na dílo Františka Ladislava Čelakovského, ale k látce přistupoval jinak
- pracoval s archiváliemi
- nedokončil soubor českých pohádek
- některé z vybraných pohádek připravoval pro děti, ale soubor pohádek (dětských) vyšel až po jeho smrti

Karel Hynek Mácha (1810 - 1836)
- narodil se v chudé rodině v Praze a vystudoval práva
- během studií psal básně, hrál divadlo, rád cestoval (hlavně pěšky)
- nastoupil jako praktikant do Litoměřic k soudu
- těsně před svatbou zemřel na zápal plic
- ostatky byly původně v Litoměřicích a v březnu 1939 byly přesunuty na Vyšehrad

- Dílo:
- původně psal německy (studia) básně - nebyly zveřejněny

- Svatý Ivan (1831)
- Máj
    - lyrickoepická báseň
    - hlavními postavami jsou Vilém a Jarmila
    - je sestaven z několika částí (úvod - 1 a 2, intermezo, závěr)

- prozaická díla
- Kat (původně měl v úmyslu napsat 4. dílný román o jednotlivých hradech, ale realizoval pouze jeden - Křivoklát)
- Cikáni (román o životě společenských vyděděnců)
- Májenka


Počátky realismu v naší literatuře

Karel Havlíček Borovský (1826 - 1856)
- narodil se v Borové u Německého Brodu
- vystudoval gymnázium
- začal studovat filosofii a po ukončení vstoupil do semináře - za necelý rok byl ze semináře však vyloučen
- stal se spisovatelem a novinářem
- r. 1842 odešel do Moskvy, kde se stal vychovatelem ve šlechtické rodině a byl tam dva roky
- na základě zkušeností z Ruska napsal cyklus Črt, jmenoval se Obraz z Rus
- dále přeložil několik děl ruských autorů a začal psát epigramy
- začal se zabývat novinářskou činností - Kritika tylovy povídky Poslední čech (nejprve jako redaktor Pražských novin)
- v r. 1848 založil noviny - Národní noviny, které se staly mluvčím Liberální strany, v těchto novinách hájil zásadu austroslavismu

- Epigramy (krátká satirická báseň)
- Tyrolské elegie (satirická báseň, která popisuje zatčení a pobyt v Brüxenu)
- Král Lávra (satirická báseň, podle irské lidové povídky, ale zasazená do rakouského prostředí)
- Křest sv. Vladimíra

Božena Němcová (1820 - 1862)
- narodila se ve Vídni a zemřela v Praze
- mládí prožila v Ratibořicích u České skalice
- v 17. letech se provdala za o 15. let staršího muže, který se jmenoval Josef Němec
- byl velmi politicky angažovaný, za což byl mnohokráte překládán na různá místa
- na počátku samostatné tvorby stáli někteří přátelé (např. Václav Boleslav Nebeský, Miloslav Klácel)

- Vlastenecké básně - Ženám českým (báseň)
- Slovenské pohádky a pověsti
- Chyže pod horami

- Babička

- kompozice a téma Babičky
- zákl. tématem je snaha o popis jednak pobytu babičky v Ratibořicích, ale zároveň i seznámení s národopisnými tradicemi na venkově
- Babička - je pod vlivem náboženského názoru
- je velice upřímná a to jak ke známým lidem, tak i k vrchnosti
- je velice šetřivá a skromná
- postava babičky je vhodná i pro národopisné téma
- dětský svět v Babičce - dětské postavy se od sebe odlišují v zájmech a mnohdy i ve svých názorech
- dospělé postavy v Babičce:
          a) vrchnosti, panstvo
          b) služebnictvo
          c) chudina
- popisuje vztahy mezi jednotlivými stavy
- Existuje v Babičce zlá a dobrá postava?
- Pokud se vyskytuje charakteristika postavy je toto prováděno nepřímo