maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Básnictví 30. let, v době Mnichova a za okupace

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Josef Hora (1891 - 1945)
- byl básníkem, prozaikem, literárním kritikem a překladatelem
- narodil se na Roudnicku a vystudoval v Praze
- byl novinářem socialistické orientace, ačkoli byl v r. 1929 vyloučen z KSČ

- báseň Španělsko u nás (ze sborníku Španělsko)
    - je v podstatě reakcí na vzniklou politickou situaci
- sbírka Domov
    - obsahuje poezii rodné země a obavu o její budoucnost


Jaroslav Seifert (1901 - 1986)
- v r. 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu
- byl básníkem, prozaikem, novinářem a překladatelem
- narodil se v Praze na Žižkově
- v r. 1929 byl vyloučen z KSČ a po r. 1948 byl několikrát nucen se odmlčet

- 30. léta
- v tomto období tvořil hlavně intimní lyriku

- sbírky Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro sbohem
    - je v nich rozpor mezi snem a skutečností - melancholické vzpomínky hlavně na matku a na ztracenou krásu dětství
    - obsahuje melodický verš
- sbírka Zhasněte světla
    - je reakcí na mnichovskou zradu, posila národa a výraz naděje - opěvuje krásu jazyka

- za okupace

- sbírky Vějíř Boženy Němcové (tragika jejího osudu), Světlem oděná, Kamenný most (o Praze minulosti a básníkova mládí - symbol existence národa)


Vítězslav Nezval (1900 - 1958)
- je představitelem poetismu a surrealismu, později po válce se stává představitelem oficiálního proudu literatury
- byl básníkem, prozaikem a dramatikem
- narodil se v Biskoupkách na Moravě a dětství strávil v Šamikovicích
- nedokončil studia a dal se na spisovatelskou činnost
- byl členem Devětsilu

- 30. léta
- 2 linie tvorby:
1) politická (sociální) - vliv krize a surrealistická
- sbírky Skleněný havelok, Zpáteční lístek, Pět prstů
    - obsahují ještě hravost poetismu, ale i kritika doby a revoluční tendence
- sbírka Sbohem a šáteček
    - okouzlení z cesty po Francii a Itálii a vyjádření pocitu štěstí

2) od r. 1934 se stává mluvčím surrealismu (patrný vliv André Bretona a Paula Eluarda)
- sbírka Žena v množném čísle
    - obsahuje paralelní řazení subjektivních představ a využívá zde obrazotvornosti a představivosti
- sbírka Praha s prsty deště
    - vyjádření okouzlující lyrické krásy Prahy - mnohostrannost skutečnosti a střídání úhlů pohledu a prolínání minulosti s přítomností
- sbírka Absolutní hrobař
    - v této sbírce posloužila obrazotvornost pro vyjádření odporu k fašismu

- souběžně vznikl jiný typ poezie (anonymně)
- sbírka 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida
    - sociální poezie, společnost je viděna očima nezaměstnaného studenta - dílo má klasickou formu francouzské (villonské) balada

- konec 30. let a okupace
- základním motivy v této době byly - vztah k matce, rodné zemi a domovu

- sbírka Matka naděje
    - motiv matky - symbol statečnosti a naděje - jsou v ní vyjádřeny obavy o budoucnost národa
- sbírka Pět minut za městem
    - je vyjádřením odporu k okupaci


Konstantin Biebl (1898 - 1951)
- po maturitě se stal vojákem rakousko-uherské armády a v bojích na balkánské frontě byl zraněn
- byl přítelem Jiřího Wolkera

- proletářská poezie
- sbírka Věrný hlas (věnována Wolkerově památce)
- sbírky Zlom, Zloděj z Bagdádu
    - tlumený, skromný výraz a jemná hluboká citlivost
    - soucit s trpícími a melancholie

- poetismus
- hravá obraznost i vliv války a sociálních problémů

- sbírky Zlatými řetězy, S lodí, jež dováží čaj a kávu
    - skladba Nový Ikaros (je vrcholem poetismu - 4 zpěvy)
    - polytematická báseň obsahující volný proud podvědomích myšlenek a představ - mnohotvárnost současného světa
- surrealistické sbírky Nebe, peklo, ráj a Zrcadlo noci


František Halas (1901 - 1949)
- byl básníkem a překladatelem - tvořil subjektivní a meditativní poezii
- narodil se v Brně

- do poloviny 30. let
- tvořil pod vlivem prožitku války a vzpomínek na matčinu smrt

- sbírky Sépie, Kohout plaší smrt
    - jsou zde patrné stopy poetismu, ale i motivy zániku, smrti, samoty a zmaru
- sbírky Tvář, Hořec
    - obsahují melodičtější výraz a úsilí zbavit se pocitu hrůzy

- 2. polovina 30. let a okupace
- změnil se jeho životní stav - získal jasnější životní pohled

- sbírka Dokořán
    - obraz dramatického světového napětí - určitá reakce na španělskou občanskou válku
- sbírka Torzo naděje
    - poezie ve službách společenského zápasu
- sbírka Naše paní Božena Němcová
    - je o osudu ženy bojovnice - vzoru národní hrdosti a síly
- sbírka Ladění
    - obsahuje výrazovou prostotu dětských říkanek - krása jazyka


Vilém Závada (1905 - 1982)
- narodil se v Hrabové na Ostravsku - odtud pochází jeho vztah v poezii k rodnému kraji

- sbírky Panychida, Siréna
    - o světě hornické a hutnické práce - prosté a srozumitelné obrazy
- sbírky Cesta pěšky, Hradní věž
    - obsahují sociální témata a jsou reakcí na společenskou situaci a nebezpečí fašismu


Vladimír Holan (1905 - 1980)
- byl moderním básníkem světového významu a tvůrcem náročné abstraktní meditativní poezie
- narodil se v Praze, ale dětství prožil v Bělé pod Bezdězem

- do roku 1938
- snažil se o tzv. absolutní poezii

- sbírky Triumf smrti, Vanutí, Oblouk
    - obsahují úvahy o nejvnitřnějších otázkách člověka a tématiku lidského bytí
- sbírka Kameni přicházíš
    - je ohlasem na světové dění a zvláště pak na občanskou válku ve Španělsku

- konec 30. let a okupace
- v tomto období zaznamenává obrat k občanské poezii - reakce na ohrožení národní existence

- sbírka Havraním brkem
    - v této sbírce se objevuje patetický verš, velká obraznost a nutná sdělení
- sbírka Záhřmotí
    - je to sbírka milostné (intimní) lyriky


František Hrubín (1910 - 1971)
- byl lyrickým básníkem, prozaikem, dramatikem a překladatelem hlavně francouzské poezie
- narodil se v Praze a mládí strávil v Lešanech - sepětí s Posázavím

- 30. léta
- sbírky Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě
    - obsahují milostnou a přírodní lyriku (Posázaví) a oslavu lidského bytí
- sbírky Země po polednách, Včelí plást, Země sudička, Cikády
    - tyto sbírky mají spirituální ladění a obsahují duchovní lyriku se sociálními prvky
    - objevuje se v nich motiv ohrožení a vztah k domovu
- okupace a osvobození
- triptych Chléb s ocelí (Stalingrad, Chléb s ocelí, Pražský máj)
    - toto dílo obsahuje občanskou poezii
- poema Jobova noc     - je to pěti dílná skladba o básníkově představě nového světa
    - je v ní obraz osudu národa, válečných let i vlastní tvůrčí cesty


Bohuslav Reynek (1892 - 1971)
- byl básníkem metafyzické a spirituální linie, dále pak grafikem a překladatelem z francouzštiny
- byl sepjat s francouzskou kulturou - jeho manželka (básnířka Suzanne Renaud) byla francouzska
- žil v rodném Petrkově a francouzském Grenoblu

- 30. a 40. léta
- sbírky Setba samot, Pieta
    - obsahují motiv rodného kraje, venkova - ztajemnění přírody a splývání obrysů
- sbírka Podzimní motýli