maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - Vývoj české poezie mezi světovými válkami, umělecké směry

Autor: Jiří Pravda

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Charakteristika:
- doznívá prožitek z války
- poč. 20. let se objevuje nový směr - proletářská poezie
- avantgarda - sdružení Devětsil (1920), původně sdružení proletářských básníků, pak poetimus


Jiří Wolker (1900 - 1924)
- představitel proletářské poezie
- narodil se v Prostějově a vystudoval gymnázium v Praze - již zde projevoval značné literární a výtvarné nadání
- zemřel předčasně na tuberkulózu

- sbírka Host do domu
    - obsahuje tvorbu z jeho mladších let a ve sbírce je patrný vliv vitalismu
    - je to tzv. poezie prostých věcí - chlapecký pohled na svět

- báseň Svatý kopeček - původně byla samostatná
    - je závěrem sbírky Host do domu, ale je od jejích básní odlišná - básník v ní opouští idylické pojetí světa - je bohatší (pod vlivem politických událostí 20. let)
    - první polytematická báseň v české literatuře (pásmo)

- sbírka Těžká hodina
    - je to sbírka proletářské poezie
    - je důkazem o proměně chlapce v muže

- sociální balady - je pro ně typická epická šíře, sociální tematika a dramatičnost
- Balada o snu, Balada o očích topičových, U rentgenu a další

- odraz básníkovy nemoci v tvorbě
- básně Epitaf (později napsán na jeho hrobě), Umírající


Josef Hora (1891 - 1945)
- byl básníkem, prozaikem a literárním kritikem
- narodil se na Roudnicku a vystudoval v Praze
- stal se novinářem se socialistickým myšlením, ačkoli byl v r. 1929 vyloučen z KSČ

- sbírky Básně, Strom v květu
    - patrný vliv civilismu a vitalismu

- sbírky Pracující den, Srdce a vřava, Bouřlivé jaro
    - tyto sbírky spadají do proletářské poezie - zobrazují společenské rozpory a je v nich představa revoluční změny

- od poloviny 20. let a ve 30. letech tvořil meditativní a reflexivní lyriku
- sbírka Itálie
    - je to obraz země plné slunce a barev - je zde vylíčena slavná minulost i nebezpečí nástupu fašismu
    - je psána v sevřeném rytmickém verši

- sbírka Struny ve větru
    - je v ní obsažena lyrika přírodní a milostná
    - objevuje je se nově motiv plynoucího času - nehmotný pojem času je přetvořen v určitou představu

- sbírky Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě minuty ticha
    - obsahují vzpomínky, autor v nich uniká do vlastního nitra a vyjadřuje pocit samoty


Jindřich Hořejší (1886 - 1941)
- byl proletářským básníkem a překladatelem francouzské poezie

- sbírky Hudba na náměstí, Korálový náhrdelník, Den a noc
    - je v nich obraz sociální bídy velkoměstské periferie a víra ve změnu společnosti


Jaroslav Seifert (1901 - 1986)
- v roce 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu
- byl básníkem, prozaikem, novinářem a překladatelem
- narodil se v Praze na Žižkově - v r. 1929 byl vyloučen z KSČ a po r. 1948 byl několikrát nucen se odmlčet

- proletářská poezie
- sbírka Město v slzách
    - je v ní představa světa bez bídy a nenávisti
- sbírka Samá láska
    - vyjádřen soucit s chudými a vidiny lidského štěstí

- poetismus
- sbírky Na vlnách T.S.F., Slavík zpívá špatně, Poštovní holub
    - je v nich neproblematické vidění světa, krása života a poetizace všedních věcí
    - hravá lyrická obraznost a překvapivé metafory


Vítězslav Nezval (1900 - 1958)
- představitel poetismu a surrealismu a později po válce oficiálního proudu literatury
- byl básníkem, prozaikem a dramatikem
- narodil se v Biskoupkách na Moravě a dětství strávil v Šamikovicích
- nedokončil studia a dal se na spisovatelskou činnost a členem Devětsilu

- 20. léta
- patrný vliv Apollinaira, Rimbauda a Březinova symbolismu

- sbírka Most

- poetismus
- skladba Podivuhodný kouzelník (ve sborníku Devětsil - je to básnický autoportrét - "čaroděj" učí člověka chápat krásu světa)
- sbírka Pantomima
    - je to programová manifestace poetismu - členitě sestavený celek
    - obsahuje drobné hříčky a kaligramy
- sbírka Básně noci (z konce poetistického období)
    - její součástí je skladba Edison - vážnější a hlubší pohled na skutečnost - oslava tvůrčí činnosti člověka


Richard Weiner
- byl básníkem a prozaikem (tvořil hlavně psychologickou prózu)
- narodil se v Písku a vystudoval na chemického inženýra
- pobýval nějaký čas v Německu a Francii a za 1. sv. války byl na frontě
- na jeho tvorbě je patrný vliv expresionismu a témata a postupy jsou blízké existencionalismu a surrealismu

- koncem 20. let vytvořil 3 vrcholné sbírky
- Mnoho nocí - motivy zániku, smrti, noci a tmy - je psána nemelodickým veršem
- Zátiší s kulichem, herbářem a kostkami - zkonkrétnění výrazu, prostší a poetičtější jazyk
- Mezopotámie - autor hledá ráj v srdci člověka - je zde odstraněna interpunkce