maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - mluvnice - Slovníky, encyklopedie

Autor: Seminarky.cz

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Uspořádávají a zpracovávají slovní zásobu thesaurus = slovník zaznamenávající veškerou slovní zásobu jazyka všech dob. (čeština ho nemá)

1) slovníky překladové (dvou i více jazyčné)
2) slovníky výkladové - vysvětlují význam týmž jazykem, jímž jsou uvedena heslová slova
a) naučné (encyklopedické) - výklad významu slova+širší poučení
- všech oborů, např. Ottův slovník naučný
- specializované na určité obory
b) jazykové - výklad významu slova- původ, výslovnost, mluvnické pučení, použití slova
c) slovníky speciální: historické, etymologické, nářeční, cizích slov, frazeologické, terminologické, autorské, slangové, věcné a synonymické, frekvenční, ortografické, retrográdní, slovník vlastních jmen, obrazové.