maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - mluvnice - Obohacování slovní zásoby

Autor: Seminarky.cz

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Slovní zásoba

- její proměnlivost je dána společnosti - některé jevy a předměty zanikají, nové vznikají- celkově slov ve slovní zásobě přibývá.
Způsob obohacován slovní zásoby:
1) změnou význam slov (jádro - atom)
2) tvořením nových slov - odvozování, skládáním, tvořením zkratek a zkratkových slov
3) spojováním slov v sousloví
4) přejímání slov z jiných jazyků