maturitní otázky, seminárky a referáty


Český jazyk - mluvnice - Český pravopis včetně historiských změn

Autor: Seminarky.cz

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

grafém - základní grafická jednotka

Principy českého pravopisu:
- pouze jeden foném (i, í), ale dva grafémy (i,y í,ý), rozlišuje stejně znějící tvary
- jeden foném ú, 2 grafémy
- grafém ě - psaní skupin dě, tě, ně
- psaní skupin bě, pě, vě
- skupina mě
- foném ch se zaznamenává pravopisnou spřežkou