maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Vývoj a charakteristika nahosemenných rostlin

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Úvod : Oddělení : semenné rostliny (= Spermatophyta)

-  nejpočetnější a vývojově nejdokonalejší skupina vyšších R

- sporofyt převažuje nad gametotofytem (g. je pouze částí s., nemůže bez něj existovat)

-  v procesu oplození jsou nezávislé na vodním prostředí

-  tvoří semena = dokonalé mnohobuň. rozmnožovací částice

-  pododdělení : Coniferophytina

                                              Cycadophytina 

                                              Angiospermophytina

 

 

       Nahosemenné = Gymnospermae

         - nedokonalá ochrana vajíček - vyrůstají volně na plodolistu => semena      

            - nemají květní obaly ani bliznu, k opylení dojde přenosem pylu přímo na nahé    

               vajíčko

            - dřevní část CS tvoří většinou jen tracheidy

            -  i  výtrusné listy (= mikro - a meganosporofyly) tvoří oddělené šišticovité útvary

            - k opylení dochází větrem

 

 

Cycadophytina = cykasovité

         - megafilní vývojová větev - listy velké zpeřené

            - největší rozkvět v druhohorách, 200 druhů - dodnes se zachovalo málo

            - třídy : Kapraďosemenné = Lyginodendropsida

                                                        - vymřelá skupina, největší rozkvět v karbonu

                                                        - dřeviny stromovitého i liánovitého vzrůstu 

                                                        - velké zpeřené listy, připomínaly kapradiny

                                                        - předchůdci krytosemenných R

 

                                                                                             

                           Cykasy = cycadopsida

                                         - žijící, nejprimitivnější semenné R

                                         - nízké dvoudomé stromy s nevětveným kmenem a velkými                                                        zpeřenými listy až na vrchol kmene

                                         - rozkvět v druhohorách

                                         - dnes sto druhů v tropických a subtrop. oblastech

                                         - rozmnož. : mikrosporofyly (velký počet prašníků) i                                                                megasporofyly (s několika vajíčky) vytvářejí oddělené jednopohl.                                        šištice = strobily

                                         - oplození zajišťují velké obrvené spermatozoidy

                                         - zralá semena mají dužnatou vrstvu => připomínají plod peckovice

 

 

Coniferophytina

            - mikrofilní větev semenných R

            - listy malé jehlicovité nebo šupinovité

            - tyčinky (=mikrosporofyly) nesou na spodní straně prašníky (mikrosporangia)

            - na plodolistech  (=megasporofyly) je malý počet vajíček

            - třídy: Jinany = Ginkgoopsida

                                     - vznik v prvohorách, v třetihorách většina vymřela

                                     - dnes : pouze druh jinan dvoulaločnatý (Ginkgo biloba)

                                                                        - opadavý, dvoudomý

                                                                        - dvoulaločnaté listy s vidličnatou žilnatinou

                                                                        - velká kulovitá semena připomínají peckovici

                                                                        - opylení větrem

                                                                        - oplození zajišťují mnohobičíkaté   

                                                                           spermatozoidy

                                                                        - JV Čína, parky Evropy a S. Ameriky

 

                                                                      

 

 

                          Jehličnany = Pinopsida

                                             - většinou stálezelené neopadavé R 

                                             - rozvoj v druhohorách

                                             - patří sem vymřelá skupina kordaitů - podíl na vzniku čern. uhlí

                                             - stromovitý i keřovitý vzrůst, jehlicovité nebo šupinovité listy

                                             - stavba listů umožňuje dobré hospodaření s H2O

                                             - v listech i kmeni - pryskyřičné kanálky

                                           - tyčinky      i plodolisty ( =semenné šupiny )     jsou v oddělených                                        jednopohlavných šišticích

                                             - ploché plodolisty vyrůstají z úžlabí podpůrných a nesou 2

                                                vajíčka

                                             - opylení větrem

                                             - opylení: pylové zrno dopadá na kapku tekutiny na klovém otvoru                                                                zralého vajíčka a vysycháním tekutiny je vtahováno do   

                                                              vajíčka, kde klíčí v pylovou láčku. ta proniká k

                                                              zárodečníkům a uvolňuje dvě neobrvené spermatické b.

                                             - oplození: jedna z buněk nekonec splyne s vaječnou b., a tak                                                                                   vzniká základ embrya, které dozraje v semeno

                                             - semena : nejčast. křídlatá, roznášená větrem, někdy Ž (jalovec)

                                             - samičí   šištice   dozrávají   v   šišky                                                                                     - často dřevnatí  v   době   zralosti    otevírají   své šupiny a

                                                            --- opadávají (borovice)

                                                            --- rozpadají se již na větvi (jedle)

 

                        - zástupci :  borovice lesní - jehlice po dvou, chudé půdy

                                           b. kleč - keřovitý vzrůst, nad horní hranicí lesa

                                           b. vejmutovka - ze S. Ameriky

                                           b. černá - dlouhé tuhé jehlice, šupiny na spodu černé, zeStředomoří

                                           smrk obecný - nerozpadavé válcovité šišky, rostou dolů

                                           s. pichlavý - ze S. Ameriky

                                           jedle bělokorá - ploché na konci vykrojené jehlice,  vzpřímené šišky

                                           modřín opadavý - měkké jehlice ve snopečcích

                                           jalovec obecný - dužnaté šištice => koření

                                           tis červený - dužnatá semena

                                           zerav západní, východní