maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Vývoj a charakteristika měkkýšů, kroužkovců a členovců

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

kmen : Měkkýši

 

  - triblastika

  - pravá nečlánkovaná tělní dutina coelomová

  - rozsáhlý biotop - voda i souš

   - tělo - nečlánkované

            - hlava - smysl. centrum (u mlžů druhotně chybí)

            - útrobní vak - obsahuje vnitřní orgány

                                  - hřbet. plochu kryje kožní záhyb = plášť (částečně kryje i nohu)

                                  - pod pláštěm - plášť. dutina

                                  - vněj. pokožka pláště vylučuje vápenatou schránku, vzácněji kutikulu

            - svalnatá noha (břišní část těla) - slizovitá pokožka, pohyb

             - CS - otevřená - rozvod živin, přenos dýchacích plynů

                                       - srdce v osrdečníku

             - NS - gangl. - 3 části - mozk. zauzlina (nejv. u hlavonožců )                                                                              - nervový prstenec (kolem tráv. trubice)           

                                                 - 4 nervové  pruhy

             - smysl. org. - oči - pohárkové, komorové - u hlavonožců (podoba  s lidským okem)

                                  - statocysta - v přední části svalnaté nohy

                                  - osfradia = chemoreceptory k vyhledání potravy (v plášť. dutině)

             - TS : radula - hltan - jícen - žaludek (sem slinivkojaterní žláza - hepatopankreas) =>                               

            střevo - řitní otvor

             - vyluč. soust. - metanefridie (obrvená nálevka otevřená do coelomové dut.)

             - dých. orgány - v plášť. dutině

                                     - vodní - žábry x such. - vnitřní sliznice pl. dut. protkaná vlásečn.

             - rozmn. - hermaf. i gonochoristé, vývoj př. i přes larvu (= veligerova)

             - schránka z CaCO3 : - ulita - jednoduchá stočená (vrchol, sloupek, obústí)

                                                - lastura - 2 chlopně spojené svalem, kruhové vzpěrače

                                                - sépiová kost = pozůstatek schránky u někt. hlavonožců

   

 - podkmen : Paplži - mořští, dvoustranně souměrné tělo, nezřetelně zformovaná hlava

                                        - jedn. NS (mozk. zauz., 2p. nerv. pruhů), červovci, chroustnatky     

 

 - podkmen : Skořápkatci (= Schránkovci)

- vápenitá schránka (může být zcela redukovaná)

     tř : Plži - spirálovitá schránka - ulita => ztráta dvoustranné souměrnosti

                   - 1 metanefridium, řit. a vyluč. otvory ústí za hlavou

                   - na hlavě dva páry tykadel - oči, chemoreceptory

                   - noha - u lezoucích - ploché chodidlo se slizovými žlázami

                              - u plovoucích - přeměna v křídlovité výrustky

               

            - podtř. : Předožábří - ulita přetočená o 180° oproti předkům, nerv. pruhy překřížené

                                              - pl. dut. se žábrami - vepředu, před srdcem

                                              - zavinutci, ostranka, tritonka, homolice                    

                                                bahenka živorodá, ušeň mořská                                                                                                  

                           Zadožábří - pl. dut. s 1 žaber. hřebínkem - na boku těla, za srdcem

                                            - nerv. pruhy druhotně přímé, nepřekřížené, zkrácené

                                            - hermafr., pestře zbarvení          

                                            - zej obrovský, závojnatec velký, valovka

                                                

                           Plicnatí - dých. - prokrvenou stěnou pl. dut. = plicní vak

                                         - hermaf. (vaj. mají tuhé obaly - přizpůsobení souši)

                                           - vodní - 1p. tykadel - plovatka, okružáci, bahnatka

                                         - such. - 2p. - hlemýžď zahradní, plzák lesní, páskovky

   

     tř : Mlži - sladká i mořská voda

                    - hlava redukovaná, tělo dvoustranně souměrné

                    - schránka - dvoudílná lastura - svaly svěrače, spojeny vazem na hřbetě

                                      - zapadají do sebe systémem zubů = zámek

                    - mohutná kýlovitá noha, po stranách plášť. dut. - žábry   

                    - převážně gonochoristé

                    - vývoj přes larvu (=glochidie) - parazituje na žábrách ryb

                    - perlorodka říční, ústřice, škeble rybničná, srdcovka, slávka,

                      perlotvorka mořská, velevrub, okružanky

 

     : Hlavonožci - vývojově nejvyspělejší

                               - mořští dravci (jed. žlázy), pigmentační buňky (změna barvy)

                               - zvětšení útrobního vaku, vyvinutá hlava zakončená

                               - noha přeměněná na ramena, chapadla s přísavkami, nálevku (tryska) 

                               - pohyb - lezení, plavání (nasání vody do trysky, vystříknutí)

                               - komorové oko

                               - radula, slinné žlázy, sépiová žl. - inkoustová tek. (v ohrožení)         

                               - velká mozk. zauzlina - v chrup. schránce, poměrně složité chování           

                               - gonochoristé, př. vývoj, dimorfismus

                               - jedno ze      ramen (hektokotylové) - vsouvá shluky spermií do pl. dut.

                               - schránka reduk. do plochého útvaru - sépiová kost

                               - schránku jen nejprim. čtyřžábří - loděnka Nautilus

                               - chobotnice pobřežní, sépie obecná - dvoužábří

    

     tř : Kelnatky - mořští, schránka trubicovitého tvaru, kelnatka obecná

                                                                                                                                                                                                                   

kmen : Kroužkovci

 

  - triblastika

  - vyvinuli se z ploštěnců, červovitý vzhled,  rozsáhlý biotop

  - někteří parazité

  - tělo - homonomní segmentace =  stejné články, vnějšímu členění odpovídá i vnitřní

                  - článkované orgány, tělní dutina i tělo jako celek

                  - každý článek - pár coelomových váčků, pár nerv. zauz., pár nálevk. metanef.

                  - výjimka ve článkování - prostomium (první článek), pygidium (posl.) 

                  - dissepimenty = blanité přepážky mezi články

            - jednovrs. pokožka se žlázovými buňkami, kolagenová kutikula           

            - hladké svalstvo uspořádáno podélně i okružně

            - hydroskelet = váčky s tekutinou podepírající svalnatý vak

            - NS - žebříčkovitá, v přední části velká zauzlina, vybíhají 2 pruhy

            - smysl. orgány - miskovité oči, mechano- a chemoreceptory, statocysta

            - CS - uzavř., pulsující hřbetní céva nahrazuje srdce (barv. hemog., hemocyanin)

            - TS-  trubicovitá, ústa za 1. článkem, řiť na posledním

            - vyluč. sous. - 2 metanefridie v každém článku, vyústění v následujícím

            - dých. sous. - žábry X celým tělem (při dešti vylézají, aby se neudusili)

            - rozmn. - hermafr. i gonochoristé, velká regen. schopnost

                           - vnější oplození, vývoj přímý i přes larvu = trochofora

 

     tř : Mnohoštětinatci - mořští, někteří dravci

                                        - tykadlové, makadlové výběžky (na předústním článku)

                                        - nepřímý vývoj, odděleného pohlaví

                                        - na každém článku svalnaté výběžky (= parapodia)

                                        - zástupci : paolo zelený, rournatec

    

     tř : Opaskovci - převážně slad. a půdní

                              - nemají přívěsky ani parapodia, dýchají celým povrchem těla

                              - opasek - na předních článcích, vylučuje slizovité l. - usnadňují přenos                                  spermií a vytváříobal kolem nakladených vajíček - kokon

                              - hermafroditi s př. vývojem     

                       

            podtř. : Máloštětinatci - velká regenerační schopnost

                                                - 4 přední čl. v opasek (ctitellum)-vyluč. slizu

                                                - hermafrodité s přímým vývojem

                                                - humusotvorní, prokypřují půdu, krmivo ryb

                                                - zástupci : nitěnky, roupice, žížaly

                      

                         Pijavice - ektoparazité - sají krev pomocí přísavek (1 vepředu, 1 vzadu)

                                       - čelisti ve tvaru T

                                       - vylučují hirudin - zabraňuje srážení krve

                                       - vnější článkování neodpovídá vnitřnímu

                                       - zástupci : pijavka lékařská, koňská, chobotnatka rybí

 

kmen : Členovci

 

  - nejpočetnější živočišný kmen, vývin z mnohoštětinatců

  - rozsáhlý biotop

  - článkované tělo s pravou tělní dutinou coelomovou

  - tělo - heteronomní segmentace

            - články se sdružují v hlavu (=caput) - 6 čl. (někde srůstá s hrudí v hlavohruď)

                                              trup (= thoraz) - 3

                                              zadeček (= abdomen) - 3-12

            - kostra --- vnitřní - ve formě destiček a lišt

                               vnější - pevná kutikula z chitinu nebo CaCO3

                                          - neroste, je svlékána (svlékací a juvenilní hor.) => růst skokem

                                          - na ní upnuto žíhané svalstvo

            - končetiny : - hlava : přeměněné - ústní ústrojí, tykadla, makadla

                                 - trup : pohybové - článk., přip. kloubně (kyčel, stehno, holeň, chodidlo)

                                 - zadeček : přeměněné - žihadlo, kopulační orgán

                                 - 2 typy : dvouvětevné (př. korýši), jednovětevné (př. hmyz)

            - úst. ústr. - zákl. kousací - brouk, odvozené lízací - včela, sací - motýl, bodací - komár          

            - tráv. tr. - ústní dut. (filtrační zařízení, lišty, zuby) - ektoderm. původu

                           - střední část - někde i slepé laloky, entoderm. původu

                           - zadní část - podoba jednod. trubice, ektoderm. původu

            - nečleněná druhotná tělní dutina (mixocoel)

            - dých. sous. - celý povch, vzdušnice, žábry, plicní vaky (pavoukovci)

            - CS - otevřená, vakovité srdce s ostiemie (boční otvůrky), na hřbetní straně

            - vyluč, s. - metanefridie nebo malphigické žlázy

            - NS - gangliální nebo žebříčkovitá

            - smysl. ústr. - jednoduché, složené oči - z ommatidií, i miskovité

                                  - smysl. brvy - mechanická, chemická, tlaková i tepelná čidla           

                - gonochoristé s př. i nepř. vývojem

            - instinktivní chování

            - metamorfóza dokonalá X nedokonalá

           

            - oddíl : Bezkusadlovci - podkmen : Trojlaločnatci

                                                                      Klepítkatci

                          Kusadlovci - podkmen :  Žabernatci

                                                                  Vzdušnicovci

 

  - podkmen : Trojlaločnatci

 

      - primitivní, vyhynulí koncem prvohor

      - nejznámější třídou - trilobiti (u nás v oblasti Barrandier)

      - žili na dně mělkých moří

      - hlava plochá (chráněna štítem), hruď a zadeček odděleny 2 příčnými čarami => 3 laloky

      - končetiny - silnější - pohybová funkce

                         - slabší - dýchací funkce

 

  - podkmen : Klepítkatci

 

      - suchozemští, výjim. vodní, gonochoristé s přímým i nepř. vývojem

      - tělo - hlavohruď - 1.p. klepítka (chelicery), 2.p. makadla (pedipalpi), 4 p. kráčivých 

                - zadeček - bez končetin (u pavoukovců redukce na snovací bradavky)

 

            tř : Hrotnatci

                        - primitivní mořští, vývoj asi z trilobitů (podobná larva)

                        - na zadečku ostrý hrot, hlavohruď a zadeček kryty štítem

                        - vymírající, zbyl pouze druh ostrorep - molucký, americký

 

            tř : Pavoukovci

                        - suchozemští, druhotně vodní

                        - tělo - hlavohruď - 6 p. končetin (klepítka, makadla a 4 p. kráčivé)

                                  - zadeček - snovací bradavky

                        - dýchají vzdušný kyslík - plicní vaky, u pokročilejších vzdušnice

                        - mimotělní trávení

                        - instinktivní chování - dobrá péče o potomstvo

 

               řád : Štíři - nejpůvod., stejnocenná segmentace - posl. článek - bodec s jed. žlázou

                                - dravé formy

                                - štír kýlnatý, veleštír obrovský (20 cm)

 

               řád : Pavouci - hlavohruď od zadečku oddělena stopkou

                                       - klepítka s drápky - zde jed. žl., dravci (mimotěl. tráv.)

                                       - snovací bradavky => bílkovinná látka, na vzduchu  tuhne, hřebínky                                                                           ji uspořádávají ve vlákno

                                       - křižák obecný - pohlavní dvojtvárnost

                                       - sklípkan hnědý - dravý (loví i ptáky)

                                       - snovačka jedovatá = černá vdova

                                       - pokoutník domácí

                                       - slíďák tarentský - chlupatý, netvoří sítě

                                       - běžníci - netvoří sítě, rychlý běh i do stran

 

               řád : Sekáči - hlavohruď splynula se zadečkem

                                    - dlouhé končetiny, po odlomení se mrskají, sekáč obecný

 

               řád : Roztoči - krátká hlava (gnatozoma) - nese klepítka spojena s makadly

                                      - hrudní články srůstají se zadečkem v jeden útvar (idiosoma)

                                      - většinou ektoparazité s nepř. vývojem

                                      - klíště obecné - způs. encefalitidu, boreliózu,tularémii

                                                                 - pohlavní dvojtvárnost

                                      - čmelíci - sají krev drůbeži

                                      - zákožka svrabová (svrab u čl.), trudník lidský - způsobuje akné

                                      - svilušky -sají šťávu rostlin, varoa - napadá včely

  - podkmen : Žabernatci

     - hlavně vodní (slaná i sladká)

     - hlava, hruď, zadeček

     - tělo - kryto štítem nebo dvojchlopň. skořápkou (chitin, CaCO3) - růst skokem

               - v přední části vybíhá v rostrum

     - končetiny - přeměněné - 1. pár - dlouhá tykadla - vyluč. ústrojí, statocysta

                                              2. pár - krátká tykadla

                                              3. pár - kusadla = mandibuly

                                              4. a 5. čelisti = maxily

                        - kráčivé - klepeta + 4 páry chodidel

     - dýchaní - žábrami i celým tělem

     - složené jednoduché oči + primitivní očka

     - gonochoristé s přímým i nepř. vývojem - larva nauplius

     - pohlavní oplození i partenogeneze

 

       tř : Korýši

            A) drobní :

              Perloočky - průhledná 2 chlopňová schránka, zploštělé tělo

                                - rozvětvená tykadla s veslovacími brvami

                                - nápadné pigmentové oko, maličké oko u nauplia

                                - hruď - 5 lupenitých rozeklaných nožek - nahání vodu s planktonem k ústům

                                - na hřbetní straně zadečku - plodová komůrka s vyvíjejícími se vajíčky

                                - hrotnatka obecná, nosatičky

                          

               Klanonožci - buchanka obecná, vznášivka

               Kapřivci - na žábrách ryb - ektoparazité

 

            B) větší :

                Raci - rak říční - má rakůvky (tělíska vylučující CaCO3 do krevního oběhu)

                         - kamenáč potoční

                         - rak poustevník - bez krunýře, symbióza se sasankou

                         - indikátory čistoty vod

                         - až 19 článků na každém páru končetin (poslední telson = vějíř)

 

                Krabi - krab říční - zkrácený zadeček, sklopený pod hlavohruď, vznášivá larva

                           - krab japonský

                           - kreveta - průhledná bez krunýře

                           - langusta - dlouhá tykadla 2. páru, 40 cm, 8 kg

                           - humr evropský - 60 cm, pravé klepeto silnější (louskáček), levé na stříhání

 

- podkmen : Vzdušnicovci

     - nejpočetnější živočišný podkmen, rozsáhlý biotop

     - 2 typy těla : - hlava, trup (tvořen jednotlivými články, na každém 1 p. nohou)

                                - stonožky, mnohonožky

                           - hlava (6 článků) + hruď (3 články) + zadeček (6 - 12 článků) - hmyz

     - dých. : vzdušnice (tracheje) - chitinem zpevn. vychlípeniny pokožky

                                                     - vyústění - stigmata

                                                     - přivádí kyslík přímo ke tkáním a odvádí CO2     

     tř : Hmyz

            - nejpočetnější (1 milión druhů), objevil se před 350 mil. let

            - nauka o hmyzu = entomologie

            - tělo : články sdruženy do hlavy (6), hrudi (3) a zadečku (12) 

            - hlava - tykadla, složené oči + jednoduchá očka (vnímají intenzitu světla)

                        - ústní ústrojí - zákl. kousací (čelisti s makadly, horní a dolní pysk s kusadly)                                                  => lízací, sací, bodací, bodavě sací

            - hruď - 3 p. nohou (kyčle, příkyčle, stehno, holeň, chodidlo, drápky), 2 p. křídel

            - křídla - vychlípenina tělní stěny, prostoupeny vzdušnicemi a nervi

            - zadeček - bez konč. - přeměna v žihadlo, kladélko, kopulač. org, přívěsky (škvor)

            - dýchání - vzdušnice, vodní larvy (nymfy) - tracheální žábry

            - smysl. ústr. - dobrý čich, hmat. ústrojí (makadla), sluch. ústr. (Johnstonův orgán)

            - NS - žebříčkovitá, sdružuje se do větších celků, trojdílné mozk. ganglium

            - vylučování - malphigické žlázy - ústí do střeva

            - CS - otevřená, tělní tekutina (hemolymfa) poháněna hřbetní cévou

            - rozmn. - gonochoristé s nepř. vývojem

                          - vnitřní oplození, možná i partenogeneze (mšice)

                          - pohlavní hormony - feromony

            - proměna - nedokonalá - vajíčko => larva => dospělec (= imago)

                             - dokonalá - vajíčko => larva => kukla => dospělec

                             - řízena juvenilními, svlékacími hormony

            - mohou tvořit individua vyššího řádu (mravenci, včelstvo)

 

            nedokonalá proměna (hemimetabolie)

 

                - řád : Jepice

                                - žijí u vody, vodní larvy, dospělci žijí 2 - 3 dny, larva 2 roky

                                - na konci zadečku - 3 výběžky = štěty, 2 p. trojúhelníkovitých křídel

                                - nemají ústní ústrojí

                                - jepice obecná

                - řád : Vážky

                                - velká blanitá křídla se síťovitou žilnatinou - rychlý let

                                - velké složené oči

                                - dravé, ústní ústrojí = maska (při lovu odchlypitelná)

                                - vážka, šídlo, motýlice

                - řád : Vši

                               - drobní parazité ptáků a savců (sají krev)

                               - druhotná ztráta křídel, ploché tělo

                               - ústní ústrojí uzpůsobeno k narušení pokožky, na každé noze drápek

                               - vajíčka = hnidy

 

            dokonalá proměna (holometabolie)

 

                - řád : Motýli

                                    - 2 p. pestrých křídlel s chloupky a štětinkami

                                    - dospělec - sací ústrojí (= sosák) - nektar

                                    - larva - housenka - kousací ústní ústrojí, jed. žláza, většinou chlupatá

                                                - 3 páry končetin + panožky

                                    - kukla - klidové stádium - nepřijímá potravu

                                    - lišaj - smrtihlav, šeříkový

                                    - babočka - admirál, paví oko, osiková, kopřivová

                                    - otakárek - fenyklový, ovocný

                                    - bělásek, žluťásek, modrásek

                                    - jasoň červenooký

                                    - bekyně mniška, mol šatní - škůdci, bourec morušový - užitečný

                - řád : Blanokřídlí

                                    - průhledná křídla, reduk. žilnatina

                                    - šíropasí - zadek široce přisedlý k hrudi

                                                     - kousací úst. ústr.,

                                                     - larvy (housenice) - škodí R

                                                     - pilatky, ploskohřebky, pilořitky

                                    - štíhlopasí - zadeček k hrudi připojen úzkou stopkou

                                                        - ústní ústrojí kousací nebo lízavě sací

                                                        - larvy beznohé

                                                        - lumci, lumčíci, žlabatky, vosy, sršni, včely, mravenci

 

                - řád : Dvoukřídlí

                                    - 1 pár křídel, druhý přeměněný v kyvadélka

                                    - beznohé larvy

                                    - velké složené oči, ústní ústr. bodavě sací nebo lízací

                                    - komár pysklavý - samička se živí krví, sameček rostl. šťávou

                                                  anopheles - šíří malárii

                                    - pakomár - nesaje krev

                                    - ovád, masařka, octomilka

                                    - moucha domácí - lízací ústní ústrojí

                                                    Tse -Tse - šíří spavou nemoc

                - řád : Brouci