maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Trávicí soustava

Autor: Karolína Zuntová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Pojmy:

 

Dutina ústní

Ø      = patro, rty, tváře, jazyk

Ø      jazyk spojen svaly k dolní čelisti

Ø      funkce: příjem potravy, rozmělnění, promísení se slinami

 

Zuby

Ø      potrava rozmělňovaná zuby

Ø      řezáky, špičáky, třenové, stoličky

Ø      základní struktura pro všechny zuby: krounka (vyčnívá z dásně), krček, kořen(y) (zasazeny v čelisti)

Ø      korunka:

o       na porvrchu zubní sklovina (email)

o       pod tím zubovina (dentin)

Ø      dentin:

o       buňky vytvářející dentin jsou v zubní dřeni

o       do dentinu vzsílají cytoplazmatické výběžky à obsahuje cytoplazmu

o       uvnitř zubní dřeň s nervy a cévami

o       v oblasti kořene kryt zubním cementem

Ø      uloženy v zubních jamkách

Ø      ke kosti připevněny tuhým vazivem (ozubice—peridontinum)

Ø      definitivní chrup (dospělý—32), mléčný chrup (dítě—20)

Ø      ohrožovány zubním kazem

o       vzniká působením mikroorganismů

o       mikroorganismy způsobují rozklad sacharidů na organické kyseliny, které s bakteriálními enzymy odvápňují zubní sklovinu

o       zánět vzniká když bakterie proniknou i mezi zuby nebo na dásně

o       fluoridizace pomáhá posilovat zubní sklovinu

Ø      vyžaduje čištění mechanicky kartáčkem k odstranění plaku a zábranám vzniku vodního kamene (když je plak mineralizovaný vápenatými solemi)

Ø      parodontopie—onemocění tkání kolem zubů, krvácení z dásní, viklavost zubů, bolest

 

Slinné žlázy

Ø      příušní, podčelistní, podjazykové

Ø      99% voda, 1% bílkovina mucin—vylučovaná v celém trávicím traktu a s vodou tvoří hlen

Ø      trávicí enzym ptyalin—štěpí škrob na disacharid maltózu

Ø      sekrece slin

o       řízena nervově vegetativními nervy parasympatickými (stimulace) a sympatickými (útlum)—nejvíce při dráždění parasympatiku

o       reflexně—podnět: potrava v ústech; zrak, čich (podmíněné reflexy)

 

Pohyb potravy—hltan a jícen

Ø      žvýkání pomocí žvýkacích svalů (příčně pruhované)

Ø      míchaní se slinami à sousto à polknutí à hltan (pharynx)

Ø      hrtanová příklopka se zvedne, zabrání vniknutí sousta do hrtanu à zastaví se dýchání à jícen

Ø      peristalické pohyby—rytmické kontrakce a relaxace hladké svaloviny ve stěně trávicí trubice (svaly podélně i cirkulárně) do žaludku

Ø      pohyb usnadňuje hlen

Ø      hladké svaly ovládány vegetativní nervovou soustavou a tkáňovými hormony

Ø      buňky hladkého svalstva mají schopnost  pracovat i bez nervů

 

Žaludek

Ø      ventriculus, gaster

Ø      zásobník potravy

Ø      objem: obvykle 2-3 litry, může být i 5 litrů

Ø      pohyby žaludečních stěn à vzniká kašovitá trávenina

Ø      trávenina se zdržuje v žaludku určitou dobu: sacharidy 2 hodiny, bílkoviny 4 hodiny, tuky 6 hodin

Ø      vyprazdňuje se do dvanáctníku po částech

Ø      žaludeční šťávy vylučovány žaludečními stěnami

o       pepsinogen

o       kyselina chlorovodíková à obsah žaludku kyselý

Ø      pesin—vylučován jako pepsinogen a na pepsin se mění odštěpením peptidů z pepsinogenové molekuly

o       katalyzuje štěpení vazby aminokyselin v polypeptidovém řetězci bílkovin

o       vznikají peptidové fragmenty z aminokyselin

o       aktivní pouze v kyselosti

Ø      žaludeční sliznice chráněna hlenem proti kyselině chlorovodíkové a pepsinovému trávení

Ø      kyselina chlorovodíková—usnadňuje trávení masa, baktericidní účinky

 

Vyprazdňování žaludku

Ø      činností žaludečního svalstva se potrava dostává do tenkého střeva po částech

Ø      vyprázdnění závisí na množství a složení

o       tuk tlumí pohyby žaludku—vstřebávám mnohem pomaleji než ostatní složky

 

Tenké střevo (intestinum tenue)

Ø      hlavní místo, kde dochází k trávní a vstřebávání

Ø      délka: 3-5 m, šířka: 3-3,5 cm

Ø      dvanáctník (duodenum), lačník, kyčelník

Ø      množství záhybů à klky à mikroklky à velká plocha střeva

Ø      pohyb pomalu peristalickými pohyby, stahy slabší než v jícnu a žaludku

Ø      segmentační pohyby—prstencové stahy v místech od sebe několik cm, uvolní se, a posunou se na místo, kde předtím nebylo stahováno

Ø      do dvanáctníku ústí i slinivka břišní a žlučník

 

Slinivka břišní

Ø      pankreas

Ø      pod žaludkem

Ø      endokrinní tkáň—vylučuje do krve hormony inzulín a glukagon

Ø      exokrinní tkáň—vylučuje do dvanáctníku

o       a) hyrogenuhličitan sloužící k neutralizaci HCl v žaludku

o       b) trávicí enzymy—nejpodstatnější složka souboru enzymů celé trávicí trubice

Ø      vylučování šťáv řízeno reflexně a humorálně (tkáňovými hormony trávicí trubice)

 

Žluč

Ø      vylučována plynule jaterními buňkami

Ø      do dvanáctníku se dostává žlučovodem

Ø      žluč se shormažďuje ve žlučníku

Ø      základní složky: žlučová barviva a soli žlučových kyselin

Ø      žlučové soli urychlují trávení a vstřebávání tuků

Ø      bilirubin—barvivo způsobující žlutohnědé zabarvení, produkt rozpadu hemoglobinu

Ø      ucpaný žlučovod nemůže odvádět žlučová barviva, ta se hromadí v krvi, vyvolají žluté zbarvení kůže (žloutenka)

Ø      ve střevě je bilirubin odbouráván bakteriemi na urobilinogen—způsobuje zabarvení stolice, také trochu vylučováno močí

 

Trávení a vstřebávání v tenkém střevě

Ø      probíhá trávení sacharidů, bílkovin a tuků pankreatickými enzymy

Ø      kyselá trávenina neutralizována hydrogenuhličitanem z pankreatické šťávy

Ø      membránové trávení—disacharidy a peptidy

Ø      vstřebávání:

o       difuzí (koncentrační spád)

o       difuzí za účasti přenašeče (na něj se vstřebaná látka váže)

o       aktivním přenosem (proti koncentračnímu spádu—zdroj energie je ATP)

Ø      sacharidy

o       slinná amyláza, amyláza ze slinivky břišní

o       škrobà disacharid maltózaà glukóza, glukóza

o       sacharózaà fruktóza, glukóza

o       laktózaà galaktóza, glukóza

Ø      bílkoviny

o       v žaludku natráveny pepsinem a pankreatickými proteolytickými enzymy na peptidy

o       peptidy se rozkládají na aminokyselinyà transportovány střevní stěnou do krve

Ø      tuky

o       triacylglyceroly

o       pankreatická lipáz tráví tuky na glycerol a mastné kyseliny

o       ve vodě musí rozpustné molekuly lipáz přijít do styku s molekulami ve vodě nerozpustných tuků

o       velké tukové kapky ve vodné fázi—jen málo může být takto natrávena

o       žlučové soli vylučované játry zmenšují kapky tuků

o       tráví se na směs mastných kyselin a monoalglycerolůà do střevních buněkà znovu triacylglycerolyà jako kapky v lymfatikcých céváchà krevní oběh

 

Tlusté střevo

Ø      intestinum crassum—konečný oddíl trávicí trubice

Ø      délka: 1,5 m, šířka: 5-7 cm

Ø      nemá klky, jen nízké řasyà pomalost

Ø      slepé střevo—slepý vývod apendix (červovitý přívěsek)

Ø      tračník, konečník, řitní kanál

Ø      neprodukuje žádné trávicí enzymy

Ø      shromažďuje nestrávené zbytky potravy

Ø      vstřebává soli a vodu

Ø      kvasné a hnilobné procesy a vznik plynů (oxid uhličitý, methan, amoniak, sulfan)

Ø      kvasné bakterie—sacharidy a celulóza

Ø      hnilobné bakterie—aminokyseliny

Ø      esherichia coli—vztváření vitamínu B12 a K

Ø      z nestrávených částí potravy pak vzniká (18-20 hodin) stoliceà do konečníkuà nucení na stolici

Ø      vyprazdňování:

o       reflexní děj

o       podnět: nahromadění v konečníku

o       vnitřní svěrač je hladký sval (neovladatelný vůlí), vnější je příčně pruhovaný (ovladatelný vůlí—schopnost zadržovat stolici)

 

Játra

Ø      hepar

Ø      životně důležité centrum metabolických pochodů

Ø      dvojí cévní zásobení—jaterní tepna a vrátnicová žíla

Ø      20% krve přichází jaterní tepnou z břišní aorty

Ø      80% vrátnicovou žílou

Ø      krev odchází jaterní žílou smíšená do dolní duté žíly

Ø      funkce:

o       pochody látkové přeměny

§         vytvářejí se zásoby polysacharidu glykogenu

§         uvolňováním glukózy z jater se udržuje normální hladina glukózy v krvi

§         deaminace aminokyselin a tvorba močoviny

§         metabolizace mastných kyselin

§         tvorba žlučových solí zajišťuje trávení tuků ve střevě

§         tuk se ukládá v játrech

o       pochody související s funkcí krve

§         fagocytující buňky zachytávají z krve hemoglobin rozpadlých červených krvinek a přeměňují jej na bilirubinà uvolňován do žluči

§         fagocytující buňky odstraňují všechny bakterie a toxické látky

§         jaterní buňky vytvářejí krevní bílkoviny: albuminy, globuliny, protrombin a fibrinogen

o       detoxikace

§         látky, které se nevyužívají v metabolických procesech kolují chvíli krví

§         než jsou z těla odstraněny, přemění se v játrech—detoxikace (přeměna látek po tělo škodlivých)

§         dlouhodobé působení škodlivých látek způsobuje poškození jater: alkohol, tetracholrmetan, chloroform, aj.

Ø      onemocnění jater:

o       závažné—ovlivňují zdravotní stav celého organismu

o       hepatitida

§         způsobena viry nebo alkoholem

§         A nebo B

§         Virová hepatitida typu A

·        Chřipky, poruchy trávení, bolest v břišní dutině, zvětšená játra, moč tmavá, žlutá kůže—dodržovat hygienické zásady!

§         Virová hepatitida typu B

·        Šíří se krevní cestou

·        Příznaky stejné jako u typu A

o       Jaterní cirhóza—zánik jaterních buněk

o       Žloutenka

§         Žlutá kůže, oční bělmo, sliznice

§         Zastavení vylučování žluči ve žlučových cestách žlučovými kameny

§         Ty vynikají z cholesterolu při nedostatku žlučových solí

§         Žlučové kameny podporuje přejídání—proto častější při obezitě