maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

Opěrná soustava

 

- tvořena skeletem (kostrou) = soubor cca 200 kostí, kostních spojů a vazů

            - pasivní pohybový aparát

            - slouží jako opora a ochrana vnitřních orgánů (hrudník - srdce, plíce, lebka - mozek)

- tvořena  pojivovou tkání = soubor buněk (zákl. jednotka osteon) + mezib. hmota

                        - mezib. hmota  - 2 složky - základní hmota (beztvará, obs. polysach., bílkoviny)

                                                                  - vlákna (pevná kolagenní, pružná elastická)

 

KOSTNÍ TKÁŇ (pojivová)

  - mezenchymatická

                       

1) vazivo - základní buňky - fibrolasty

                 - měkké, poddajné, značně vodnaté

                 - hodně mezibuněčné hmoty

                  - řídké (rosolovitá mezibuň. hmota) - mezi orgány, pod kůží (fagocytující)

                     tuhé (vláknitá složka) - povrch orgánů, kostí, šlachy, vazy

 

2) chrupavka - kulovité buňky - chondrocyty - uloženy ve váčcích po 2-3

             - mnoho mezibuněčné hmoty

             - neprochází mnoho cév => malá regenerace

             - hyalinní - průsvitná, namodralá, kolagenní vl. (hrtan. chrup., na žebrech, mezi obratli)

                elastická - pružná, elast. vl., nažloutlá (ušní boltce, Eustach. trubice)

                kolagenní - odolná vůči tlaku, tahu, bílá (kloubní plošky, meziobratl. ploténky)

 

3) kost - zákl. buňky osteoblasty (v době dělení) - postupně se mění ve stabilní osteocyty

             - protkána velkým množstvím cév a nervů - probíhají v Haversových kanálcích - kolem                   nich jsou v koncentrických kružnicích uspořádány osteocyty

             - mezib. hmota :

                     - anorg. složka - soli P, Mg, Ca - Ca3(PO4)2, CaCO3 => největší zásobárna Ca v těle      

                                             - dodává tvrdost, křehkost - ve stáří převládá 

                     - org. složka = osein - množství kolagenních vláken

                                              - dodává pružnost (dítě 50%, dospělí 30%)

 

- tvar kostí : - dlouhé - rozlišujeme epifýzu a diafýzu - stehenní, ramenní

                      - ploché - lopatka, lebka, pánev

                      - krátké, drobné - články prstů, zápěstní kůstky, třmínek, ....

                      - pneumatické = vzdušné (s dutinou) - čelní, čichová, klínová

 

 

- tvořeny :

1) okosticí - z vaziva, prokrvena a protkána nervy => napomáhá výživě kostí

                  - obsahuje krvetvorné buňky  => roste do šířky

 

2) tkání - kompaktní = hutná - diafýzy dl. kostí, povrch všech kostí

                houbovitá (spongióza) - upravena do kostních trámců (= architektonika kostí )- vzájemně                                                     se kříží a vytvářejí prostorovou síň - rozkládají tahy a tlaky

                                                    - epifýzy dl. kostí, vnitřek plochých a krátkých kostí

3) kostní dření - síť jemných vazivových vláken, vaziv. b., bohatě rozvětvených cév

                        - s věkem mění barvu (červená => žlutá => šedobílá) - ubývá ze středu ke klubům

                         - krvetvorný orgán (denně 50 ml) - ve stáří zachována v plochých a krátkých k.

 

- osifikace = kostnatění (chrupavka, vazivo => kost)

            - dle stupně osifikace určujeme věk

 

 - kosti mají původ ---- chrupavčitý - převažují (dlouhé kosti)                                                                                                               = chondrogenní osifikace (v nitrodělož. období)

                                      vazivový (lebka) = desmogenní osifikace

 

- růst kostí :

    a) do šířky - vazivo se mění v kost; díky periostu

    b) do délky - díky růst. chrupavkám (mezi diafýzou a epifýzami)- kostnatí kolem 18. roku

                        - stimuluje růst. hormon somatotropin - ne však přímo, ale zprostředkovaně                                     působením růst. faktoru somatomedinu - z jater (potřeba vit. D)

 

- spojení kostí :

            a) nepohyblivá - vazivem - švy na lebce

                                     - chrupavkou - žebra k hrudní kosti, meziobratlové ploténky                                 

                                     - kostní tkání - srůstání - 3 pánevní kosti, křížové obratle

            b) pohyblivé - kloubní

 

   - menisky - vazivochrup. destičky - v někt. kloubech - mezi jamkou a hlavicí (nejvíce v koleni)

                    - zajišťují - pružnost kloubu, vyrovnávání nerovností kloubní plochy

                                     - umožnění složitých pohybů

 

Páteř  (columna vertebralis)

= sloupec obratlů - je osou a oporou těla (33-34 obratlů)

- umožňuje pohyby - předklon, záklon - bederní, krční oblast

                               - úklon - bederní, krční oblast

                               - rotace - krční, hrudní, bederní oblast

                               - pérování při doskocích - všechny obratle

 

- tvar páteře

            - 2x esovitě prohnutá - 2 lordózy (krční, bederní), 2 kyfózy (hrudní, křížová)

            - u novorozence zcela rovná, začíná se zakřivovat se ve 3. měsíci (při zvedání hlavy)

                       

- stavba obratle : trnový výběžek

                             dva příčné výběžky

                             oblouk obratlový

                             otvor obratlový

                             tělo obratlové

                             otvory pro výstup nervů

                             kloubní plošky pro upevnění žeber

 

- mezi obratli jsou meziobratlové ploténky z chrupavky

 

krční obratle (vertebrae cervicales)

- C1-7 - savci 7 obratlů, u ptáků počet kolísá (labuť 25)

- C1 = nosič (atlas) - chybí tělo obratlové - dalo vznik výběžku čepovce

                                   - umožňuje kývavé pohyby hlavy

- C2 = čepovec (axis) - má vyčnívající zub (čep)

                                      - umožňuje otáčivé pohyby hlavy (nevhodný pohyb => zlomení vazu) 

- C3-7 - velikost obratlů se směrem dolů zvětšuje, C7 (v. promineus) ční dozadu

- v příčných výběžcích jsou otvory, trnový je rozeklaný

hrudní obratle (vertebrae thoracicae)

- Th1-12 - typická stavba, nesou 12 párů žeber

 

bederní obratle (vertebrae lumbales)

- L1-5 - jsou nejmohutnější - nesou tíhu těla

- promontorium = hrana mezi L5 a S1

 

křížové obratle (vertebrae sacrales)

- S1-5 - druhotně splývají v kost křížovou (os sacrum)

           - výjimky : lumbalizace sakrálního obratle - S1 je nesrostlý (8% populace)

                              sakralizace lumbálního obratle - přirůstá L5 => menší pohyblivost (14%)

 

kostrční obratle (vertebrae coccygea)

- Co1-4 (5) - srůstají v kost kostrční (os coccygis)

                  - rudiment ocasu

 

chorobné zakřivení páteře

- prohnutá záda - velká bederní lordóza ( vzpěrači )

- plochá záda - menší zakřivení páteře - lordóza a kyfóza - nezřetelné => ochabování svalů

- kulatá záda - hrudní kyfóza plynule pokračuje do krční části, hlava klesá dopředu

                     - v pokročilém věku normální, u dětí častým sezením

- skolióza - boční zakřivení páteře, nejčastěji v hrudní části, někdy v bederní

                 - dědičné předpoklady  x  špatný metabolismus, nevhodné nošení břemen

                 - léčení : rehabilitační cvičení, korzet, operativní vkládání štěpů kostí

 

Hrudník (thorax)

- slouží k ochraně plic a srdce

- dorsoventrální oploštění

 

1. žebra (costae)

   - mají část ---- kostěnou

                        chrupavčitou

   - pravá (vereae) - 7 p, vždy chrupavkou přisednou na hrudní kost

      nepravá (spuriae)- 3 p, nepřisedají chrupavkou na hrudní k., ale na chrupavku předchoz. žebra

       volná (fluctuantes) - 2 páry, nemají chrup. část, ční do hrudní dutiny

 

- výjimky : 1 žebro připnuto k C7, popřípadě  k C6 poslední žebro připnuto k L1

 

2. kost hrudní = prsní (sternum)

   a) rukojeť (manubrium)           spojeno chrupavkou

   b) tělo (corpus)

   c) mečovitý výběžek (processus xiphoideus )- připojen chrupavkou nebo kostní tkání

            - lžícovitý tvar (širší) nebo špičatý (užší), někdy proděravělý

 

- rukojeť zakončena hrdelní jamkou (incisura jugularis sterni) - konec krku, začátek trupu

- na rukojeť se připíná kloubně klíční kost a 1. pár žeber

- 2. pár se připíná na spoj mezi rukojetí a tělem

- tělo nese všechna ostatní pravá žebra, 6.-7. pár se připíná až na jeho užší část

- měří se klenba a obvod hrudníku - soudkovitý " v nádechu ", astenický " ve výdechu "

 

Lebka  (cranium)

- kosti spojeny švy kromě dolní čelisti (kloubně)

- část ---- obličejová (splanchnocranium)

                mozková (neurocranium) - větší

mozková část (neurocranium)

--- spodina lební (basis cranii) - z chrupavky - k. čelní, týlní, klínová, čichová, spánková

      klenba lební (kalva calvaria) - z vaziva - temenní, část týlní, čelní a spánkových kostí

 

     kost čelní (os frontale) - 2 srostlé k. (8% lidí 2 kosti), někde jsou vidět švy = metopismus

     2 temenní kosti (ossa pariatelia) - spojeny šípovým švem

     týlní (os occipitale) - dva kloubní hrboly - spojení s atlasem

                                 - velký otvor týlní - navazuje na kanál páteřní

     2 spánkové kosti (ossa temporalia) - mezi nimi spánkový šev

            - srůst : šupiny spánkové k. (nejslabší místo na lebce), skalní k. (nejtvrdší kost,                                   uložen labyrint), bubínková

            sluchové kůstky (ossicula auditus) - ve středním uchu (kladívko, třmínek, kovadlinka)

     klínová (os sphenoidale) - její část turecké sedlo nese hypofýzu (podvěsek mozkový)

            přepážka nosní = radličná (os vomer)

     čichová (os ethmoidale)

     skořepy nosní -  horní, střední - po dvou

 

 

obličejová část (splanchnocranium)

     horní čelist (maxila) - může být rozštěpena => 2 nedokonalé kosti

     2 patrové kosti (ossa pallatina)

            - někdy dochází k rozštěpu patra = nedokonalý srůst - dědičné

                        - kojenec zahyne, protože nemůže stáhnout čelisti k sání

     slzní (ossa lacrimalia) - 2

     2 lícní kosti (ossa zygomatica) - jařmovým obloukem spojeny s kostí spánkovou

                                                  - u žlutého plemene široký

     dolní čelist (mandibula) - jediná kost na hlavě připojena kloubně

     kosti nosní (ossa nasalia) - 2

     dolní skořepa nosní - 2

     jazylka (hyoideum) - připojena vazy k C4 - po smrti odpadne

 

 

- dutiny - k. čelní, horní čelist, k. klínová, čichová

- švy - věncový (korunový) - čelní od temenních,   šípový - odděluje temenní

         - lambdový - týlní od temen. a spánkových,   spánkový - srůstající 3 kosti - pozná se ve stáří

 

                                                            

Kostra horní končetiny  (ossa membri superioris)

- uchapovací schopnost, schopnost jemné koordinace, velká kloubní pohyblivost

- připojuje se k osové kostře lopatkovým pletencem (cingulum) :

     lopatka (scapula)  - hřeben (spina scapulae) přechází v nadpažek = akronion (osif. v 17-20)

                                    - krkavčí výběžek (pozůstatek krkavčí kosti)

     klíční kost (clavicula)  - esovitě prohnutá podle nároku na pohyb, povrchově hmatná

                                     - osifikuje se jako první v 2. měsíci embr. vývoje

 

 

- volná část :

     kost pažní (humerus)  - pohybuje se díky ramennímu kloubu (plochá jamka na lopatce)

                              - hlavice kloubu a osa kosti 130°, dole kladka a hlavička

     kost loketní  (ulna)  - k malíku, v průřezu trojúheln., do kladky zapadá oleocranomem

     kost vřetenní (radius) - mohutnější, k palci - bodcovitý výběžek (snadno se odlomí)

     zápěstní kůstky (ossa carpi) - 1. řada - k. loďkovitá, poloměsíčitá, trojhranná, hráškovitá

                                                2. - trapézová, trapézovitá, hlavatá, hákovitá

     záprstní kosti (ossa metacarpalia)  - v dlani, 5

     články prstů (phalanges) - 14 (každý prst 3, palec 2)

                        - první nejdelší, poslední rozšířeny pro uložení nehtů

Kostra dolní končetiny  (ossa membri inferioris)

- pánevní pletenec = pelvis

pánevní kost (os coxae) srůstá (v 15-16 letech) z : - kyčelní (os  illium)

                                                              - sedací (os ischii)

                                                              - stydké (os pubis)

      - kloubně spojeno s křížovou kostí => pánev (pelois) - velká a malá

                - stydká spona z chrupavky umožňuje uzavření malé pánve

 

- volná část :                        

     kost stehenní (femur) - nejdelší, nejmohutnější

            - hlavice má kulovitý tvar (3/5 kulové úseče)

                        - kloubní hlavice a osa kosti 130°

                        - je ke kosti připojena krčkem (zúžený)

            - v pánevní kosti velká jamka, přesně vytvarovaná => omezuje pohyb

            - umělá hlavice totální endoprotéza

     kost holení (tibia) - s lýtkovou k. tvoří bérec

            - mohutná, frojúhelníkovitá, jde k vnitřnímu kotníku, nese tíhu těla

     kost lýtková (fibula)

            - slabší, jde k vnějšímu kotníku

            - obalena svaly

     čéška (patella)

            - největší sezamská kost v těle, vznik z úponu čtyřhlavého stehen. svalu

     zánártní kosti (ossa tarsi)

            - 2 řady - od paty k malíku : k. patní, krychlová

                                        k palci : k. hlezenní, loďkovitá, klínová zevní, střední, vnitřní

     nártní kůstky (metatarsalia) 5

     články prstů (phalanges) 14

- chodidlo je vyklenuto příčně, podélně (klenbu drží šlachy a vazy)

- při stání dotyk ve třech bodech - pata, malík, palec

- klenba může být porušena : podélně (příčně) plochá noha

- plantogram = způsob zobrazení tvaru nohy

 

Pohybová soustava

- zajišťuje pohyb (lokomoci) - základní atribut života

- sval (musculus) = stažitelná tkáň, podmiňuje jakýkoli pohyb organismu

- sval. tkáň tvořena sval. b. - obsah. kontraktilní bílk. - schopnost stahovat se, vytvářet mech. napětí

 

Svaly

- hladké - jednojaderné vřetenovité buňky

- dokáží se až 10ti násobně prodloužit, vrstevnatá stavba

- pracuje nezávisle na vůli jedince, kontrakce pomalé, dlouhotrvající

- složkou mnoha vnitřních orgánů - žaludek, střeva, močový měchýř, cévy

- jsou inervovány vegetativními nervy nebo hormony (stah dělohy)

 

 

- srdeční - 1-2 jádra, vřetenovité b. s patrným příčným pruhováním

- pracuje nezávisle na vůli jedince

- mezi buňkami charakteristické mezibuněčné spoje = interkalární disky

- pouze v srdci

- stah na popud auton. nervstva - podrážděn sinusový uzlík - od něj se podráždění vede převodovými vlákny a vyvolá následný stah síní a komor

- sympatikus zruchluje, parasympatikus zpomaluje

- rytmika ovlivněna také hormony (adrenalin)

- kosterní

    - mnohojad. b. - tvoří vlákna (myofibrily) - ta tvoří snopečky (obal. vazivem) => snopce => sval

- tvořeny bílkovinami - pravidelně se střídá aktin a miozin => příčné pruhování

- asi 600 svalů, připínají se ke kostře pomocí šlach, tvoří 35-45% hmotnosti

- nejširší místo - bříško svalové - vybíhá ve šlachy => svalový úpon       

- stah - zkrácení o 1/3 délky

          - vliv motoric. nervstva - spojeno se svalovými vlákny = nervosvalová  ploténka

          - zasaženo různé množství myofibril = motorická jednotka

          - signálem pro zahájení - zvýšení konc. Ca2+ v cytopl. sval. vl. při nervovém podráždění    

          - na sval. vl. se vylije acetylcholin => zasunutí akt. do myozinu => aktinomyozinový

             komplex

- v aerob. prostředí : ATP, Ca2+ => ADP + P + energie

   - v anaer. pr. : kyslíkový dluh - příčinou nedostatek O2 při oxidaci glukózy => vznik kys. mléčné

                                    - při dlouhodobém nedostatku O2 => svalová křeč

 

rozdělení svalů podle pohybů, které umožňují :

    antagonisté - působí proti sobě (natahovače a ohybače, odtah. a přitah., roztahovače, svěrače)

    synergisté - pracují spolu - podporují se v účinku

    rotační svaly - působí samostatně

 

Svaly hlavy

a) žvýkací - připojeny dvěma úpony na kostře, pracují jako synergisté

                  - starají se o pohyb dolní čelisti

     sval žvýkací

     sval spánkový

     zevní a vnitřní křídlový sval

 

b) mimické - připojeny jedním úponem ke kostře a jedním ke kůži

                    - všechny synergické

                    - zajišťují žvýkání, kousání, mrkání, řeč, zpěv, pláč, smích, ...

 

     sval čelní                                                     sval bradový

     sval týlní                                                      stahovač ústního koutku

            kruhový sval oční                                         stahovač dolního koutku

            svrašťovač obočí                                       kruhový ústní sval

     sval nosní                                                    sval smíchový

     sval lícní - malý a velký                                 zdvihač horního koutku úst a nosního křídla

                                                                             sval tvářový (trubačský)

 

Svaly krku

            podkožní sval (platyzma)

     zdvihač hlavy (ohybač)

     šikmé svaly (kloněné) - okolo krční páteře, pomocné dýchací svaly

            nadjazylkové a podjazylkové - upnuté na jazylku

 

Svaly hrudníku

     velký a malý prsní sval - pomocné dýchací

     přední pilovitý sval - je šikmý, u žeber

            mezižeberní svaly - hlavní dýchací sval

                               - vnitřní - smrštění při výdechu

                             - vnější - smrštění při vdechu

     bránice - plochý sval oddělující hrudní dutinu od břišní, typický znak savců

                  - otvory pro jícen, aortu a dolní dutou žílu

                  - hl. dých. sval - při nádechu se vyklene do břišní dutiny a stlačí orgány

Svaly břicha

            - široké, ploché, 3 vrstvy

     přímý břišní sval - ve středu těla přepažen vazivovým pruhem

     příčný břišní sval

     šikmý břišní sval - zevní, břišní

            bederní

 

Zádové svaly

            trapézový - od krku dolů přes ramena

     široký zádový sval

     pilovité svaly - běží ze strany okolo lopatky - horní a dolní pilovitý

     svaly podél páteře - segmentální uspořádání (jako u ryb) - např. bederní

     svaly pánevního dna - opora pro vnitřnosti (močový měchýř, děloha, střeva,..)

 

Svaly horní končetiny  

     deltový sval - tvoří rameno

            dvojhlavý sval pažní ( biceps ) - na horní části paže

            X                                                                             pracují proti sobě

     trojhlavý sval pažní ( triceps ) - zezadu na horní části paže

     hluboký sval pažní - hluboký sval pažní                         v hloubi ruky

     hákový sval

 

  předloktí                       sval vřetenní - jde k palci

    oblý

    vnitřní a vnější ohybač zápěstí

    dlouhý dlaňový sval

    sval palcový a malíkový

    natahovače a ohybače prstů, ......

 

Svaly dolní končetiny

            bedrokyčelní

            hýžďové svaly - 3 : velký, střední malý

            čtyřhlavý stehenní sval - zepředu

     dlouhý stehenní sval ( krejčovský )

     velký přitahovač stehna - pod čtyřhlavým

            dvojhlavý stehenní sval - zezadu

     přední sval holenní

            trojhlavý lýtkový sval - zezadu, šlachou se upíná na patní kost => šlacha - Achillova šl.

            natahovače a ohybače prstů

     svaly chodidla - přikryty tuhou vazivovou aponeurózou - drží klenbu nohy

 

onemocnění svalů

- svalový revmatismus  a) prudký => revmatická horečka

                                       b) chronický

- záněty šlach a svalových pouzder

- atrofie svalů = úbytek - vzniká při nepoužívání svalů

- hypertrofie = zbytnění svalů (vlivem hormonu testosteronu - hlavně u mužů)

- plegie = úplné ochrnutí

- paréza = částečné ochrnutí

- hyperkinéza = chorobné mimivolné pohyby