maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Stavba a činnost rozmnožovací soustavy, genetika člověka

Autor: Daniela Bednářová

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

- rozmnožování = jedna ze základních vlastností organismů, díky němu je život druhu nepřetržitý

- člověk se rozmnožuje pouze pohlavně

- podle gen. infor. v pohl. chromozomech se formují v zárodku primární pohl. znaky (pohl. orgány)

- hormonálním působením v průběhu dospívání vznikají sekundární pohl. znaky (muž - mohutnější 

  kostra a svalstvo, hrubší kosti, užší a vyšší pánev, také rozdílný hlas a chování)

 

Mužské pohlavní orgány

 

Varlata (testes)

   - zakládají se v dutině břišní, do porodu sestoupí do šourku (u 0,7-0,9% až po 1. roce)

   - šourek = vak rozdělený přepážkou na 2 části - v každé z nich varle a nadvarle

   - délka 4-5 cm, šířka 2-3 cm

   - fce - syntetizují a uvolňují pohl. hormony (androgeny) - v Leydigových buňkách

                               - princip zpětné vazby (adenohypofýza, hypotalamus)

                               - testosteron - ovlivňuje růst a vývoj primárních a sekundárních pohl. znaků

                                                   - navozuje typ. mužské chování, provokuje rozvoj sval. hmoty

                               - malé množství ženských pohl. hormonů

           - vyvíjí se zde a zrají spermie (vývoj = spermatogeneze)

            - spermie vznikají v semenotvorných kanálcích  ze spermatocytů, které vznikly ze                            spermatogonií (z každého spermatocytu vznikají 4 spermie meiózou)

            - spermie zrají 74-75 dní a vyžadují teplotu o 4°C nižší než je v dutině břišní

                 - jejich výživu zajišťují Sertoliho buňky v semenotvorných kanálcích

 

Nadvarlata (epididymis)

   - na horním zadním pólu varlete

   - jsou zde zadržovány zralé spermie a mísí se zde s hlenovitým sekretem

   - získají zde potřebnou pohyblivost, v takto funkčním stavu zde vydrží až 40 dní

 

Chámovod (ductus deferens, semenovod)

   - 40 cm dlouhý vývod nadvarlete do močové trubice

   - prochází šourkem => břiš. dutina => stáčí se do pánve => v oblasti prostaty ústí do moč. trubice

   - při určitém dráždění - kontrakce stěn => nasátí spermií z nadvarlete => ven z těla (=ejakuace)

 

Měchýřovité žlázy, prostata

   - obohacují hlenovitý sekret o další důležité látky => vzniká ejakulát (= semeno)

   - k vypuzování ejakulátu z těla  může docházet i samovolně, většinou při spánku (= poluce)

 

Penis = Pyj

   - umožňuje pohl. spojení (= koitus)

   - tvořen 3 topořivými tělesy (párovým a nepárovým)

   - v přední části nepárového tělesa vytvořen tzv. žalud - otvorem v něm ústí močová trubice

   - párové části probíhají souběžně nad močovou trubicí

   - v topoř. tělesech dutinky - při vzrušení se vyplní krví => ztopoření penisu = erekce

            - složitý reflexní děj řízen z bederní oblasti páteřní míchy

Ženské pohlavní orgány

 

Vaječníky (ovaria)

   - ve spodní části dutiny břišní, velikost vlašského ořechu

   - fce - vyvíjí se zde vajíčko (vývoj = oogeneze) z oocytů

            - produkce hormonů (= gynekogeny) - princip zpětné vazby (adenohypofýza, hypotalamus)

                        - estradiol - ovlivňuje růst a vývoj primárních i sekundárních pohl. znaků

                                          - podmiňuje ženský typ jednání, řídí 1. fázi menstr. cyklu

                        - progesteron - podmiňuje úpravu sliznice dělohy k nidaci vajíčka

                                              - udržuje žluté tělísko ve vaječnících

                                              - v těhotenství - podporuje růst mléčných žláz

                                                                               - zabraňuje další ovulaci, tlumí stahy dělohy

                        - v nepatrné míře testosteron

                                                                                 

   - procházejí určitými cyklickými morfologickými a funkčními změnami = ovulační cyklus

      1. fáze = folikulární

                  - vlivem hormonů z adenohypofýzy se rozvíjí a rostou zárodečné buňky (oocyty)

                  - je vytvořen Graafův folikul, v němž se oocyt vyvíjí ve vajíčko

                           - buňky folikulu produkují estrogeny

                           - 12-15 den po menstruaci je z Graaf. folik. uvolňováno zralé vajíčko (ovulace),                                       čemuž musí předcházet zvýšení hladiny folitropinu a lutropinu v krvi

 

      2. fáze = luteální

            - nazvána podle žlutého tělíska corpus luteum

            - po ovulaci vzniká v místě Graaf. fol. žluté tělísko

            - jeho buňky produkují 10 dní pohl. hormony, hlavně progesteron (dojde-li k otěhotnění,                              je produkován až do 6. měsíce těhotenství, kdy tuto funkci přebírá placenta)

            - nedojde-li  k otěh., nastupuje znovu fol. fáze, vytváří se nový folikul, zpravidla v 2. vaječ.

 

Vejcovody

   - tvarem připomínají prohnutou nálevku s roztřepeným okrajem

   - přiloženy jedním koncem k vaječníku, druhým ústí do dělohy

   - fce - zachytit vajíčko uvolněné z Graaf. folikulu a transportovat jej do dělohy

   - zpravidla už zde dochází k oplození vajíčka

 

Děloha (uterus)

   - dutý silnostěnný orgán tvaru komolého kužele, tvořený převážně hladkým svalstvem

   - zde zachycení oplozeného rozrýhovaného vajíčka a jeho vývoj v zárodek (embryo) a dále v plod

 

   - sliznice dělohy prodělává cyklické změny =  menstruační cyklus :

         - opakuje se v intervalech v rozmezí 24-32 dnů, těsně spjat s ovulačním cyklem

            1. fáze = menstruační

                  - nedojde-li k oplození, zničená sliznice se odstraňuje - 3-5 denní krvácení (menstruace)

                  - začátek krvácení považujeme za 1. den, od něhož se počítá trvání jednotlivých fází

 

            2. fáze = proliferační

                  - po ukončení menstruace dochází k regeneraci a nárůstu sliznice

                  - změny sliznice jsou řízeny estrogeny vylučovanými z dozrávajícího Graaf. f.

                  - probíhá 5-12 den od začátku menstruace

 

            3. fáze = sekreční

                 - pokračuje kypření a překrvování sliznice vlivem  estrogenů a po ovulaci i vlivem                                progesteronu ze žlutého tělíska

                 - sliznice dosahuje tloušťky až 5 mm a dochází  v ní k rozvoji žlázek

                 - probíhá 12.-27. den cyklu (12.-15. den se uvolňuje vajíčko)

            4. fáze = ischemická

                 - nebylo-li vajíčko oplozeno, zaniká žluté tělísko (mění se na bílé tělísko)

                 - klesá produkce pohl. hormonů => vyvolá stažení svaloviny cév a zastavení přívodu

                    krve s živinami a kyslíkem ke zbytnělým vrstvám sliznice => tyto vrstvy odumírají

                 - trvá 24 hodin

           - po obnovení průtoku krve => odstraňování a odplavování odumřelých buněk = menstruace

 

Pochva   - svalová trubice spojující děložní dutinu se zevními pohl. orgány

                  - vchod do ní je před 1. pohl. stykem uzavřen slizniční rasou (= panenská blána, hymen)

 

Zevní pohlavní orgány

   - tvořeny malými a velkými stydkými pysky, vestibulárními žlázami a topořivými tkáněmi 

     (klitoris = poštěváček, topořivé tělísko po obou stranách poševního vchodu)

 

Oplození

- vajíčko po uvolnění z GF zachyceno ústím vejcovodu

 1. erekce, dojde k pohlavnímu spojení (= koitus)

 2. stupňování vzrušení, dráždění erotogen. zón => ejakulace (= vystříknutí semene do pochvy)

            - spermie přežívají 2 dny a pohybují se rychlostí 3-6 mm / min

 3. spermie se ve vejcovodu setkají s vajíčkem (30-60 min po ejakulaci)

            - největší pravděpodobnost oplození je mezi 12.-16. dnem menstruačního cyklu

            - z hlavičky spermie se uvolňují enzymy rozrušující obal vajíčka, navodí dokončení meiózy

 4. bičík je odhozen, hlavička s jádrem pronikne do vajíčka => splynou => vzniká oplozené vajíčko

 5. oplozené vajíčko se začne dělit (rýhovat) => morula (16 nebo 32 buněk) => děloha (5.-6. den)

 

Těhotenství

 - od okamžiku, kdy je zrýhované vajíčko zachyceno děložní sliznicí (= nidace - 7. den)

 - zvyšuje se hmotnost těla, objem děložní dutiny, prokrvení, velikost a citlivost prsů, nevolnost

 - poškození plodu - zarděnky, různé typy záření, některé léky, alkohol, kouření, drogy, paraziti

 - morula => blastula (64 b.) => gastrula => embryo - v 8. týdnu lid. podoba (2,5 cm) => plod

 

PLOD  - od 8. týdne

 -  uložen ve 3 plodových obalech (amnion, alantois, chorion)

 - z klků chorionu a buněk děložní sliznice se formuje placenta

     - k plodu připojena pupečníkem (50 cm) - prochází 3 cévy, cirkulaci krve zajišťuje srdce plodu

     - krevní oběhy nepropojeny - živiny, dých. plyny, min. l., močovina přes tkáň. mok a plod. vodu

     - nahrazuje plíce, trávicí soustavu, ledviny, játra, žlázy

     - vylučuje estrogeny, progesteron, choriongonadotropin, somatotropin

     - ochranná funkce (tělo matky netvoří protilátky proti tkáni dítěte)

 -  je chráněn plodovou vodou proti nárazu a infekci, podílí se na regulaci teploty

 

Porod

- konec těhotenství (trvá prům. 280 dní = 40 týdnů)

- vyvolán --- mechanickými vlivy zejména ze spodní části dělohy

                     hormonálními vlivy - oxytocin - ovlivňuje kontrakce svalů dělohy

- začíná otevřením krčku dělohy hlavičkou 

- vlastní proces trvá 10-30 min

- po 30 min. je z dělohy vypuzena také placenta (dochází ke ztrátě 200 až 400 ml krve)

- šestinedělí = období 4-6 týdnů po porodu

                    - organismus se vrací do původního stavu - obnovuje se děložní sliznice, menst. cyklus

- mezi 28-38. týdnem ho označujeme jako předčasný => nedonošené dítě

- před 28- týdnem se zpravidla dítě rodí mrtvé = samovolný potrat

Interrupce

= umělé přerušení těhotenství - v ČR legální

---- bezprostředně po styku - hormonální dávka

        již v těhotenství - může poškodit organismus ženy (riziko neplodnosti)

 

Antikoncepce

= logické, mechanické a chemické metody, které dovolují pohl. styk, brání otěhotnění

mužské antikoncepční metody

     1. kondom - chrání před početím i pohl. chorobami

     2. přerušený pohl. styk

                        - ukončení dříve než dojde k ejakulaci                                                                                                                                                                                                 - méně spolehlivá, nechrání před pohl. chorobami                                                                                             - nerespektování přirozeného průběhu => špatný vliv na nervovou soustavu

 

ženské antikoncepční metody

     a) hormonální - ovulační a menstruační cyklus je uměle udržován přijímáním steroidních l.                                    (po 21 dní užívání tabletek - brzdí zpětnou vazbu přes hypotalamus -                                             neuvolňuje FSH a LH - jejich nízká hladina brání dozrávání a ovulaci)

                             - tablety nebo injekce, podkožní tyčinky

         spermicidní - látky zabíjející spermie - krémy, pěny, čípky, želé

     b) nitroděložní tělíska - normální pohl. styk, možné i oplození (tělísko v děloze zabrání nidaci)

     c) bariérová antikoncepce - spočívá v zabránění kontaktu spermií s vajíčkem

                                                  - např. poševní (vaginální) pesar - kombinuje se s krémem, želé

     d) rozlišení plodných a neplodných

                        - největší pravděpodobnost oplození je mezi 12. a 16. dnem cyklu

                        - zjišťování pomocí struktury slin, těles teploty

 

- sterilizace = přerušení a podvázání vejcovodů nebo chámovodu

                      - nedojde k narušení sexuálních projevů a funkcí

 

Pohlavní choroby

 - hlavní příčina - promiskuita (= střídání partnerů)

 

Syfilis (= příjice)

   - původce bakterie Treponema pallidum (Spirochaeta)

   - nakažení přes sliznici pohl. ústrojí, močové trubice, řit. otvoru, ústy, pokožkou v místě poranění

   1. příznak - nebolestivý tvrdý vřed (2-3 týdny po infekci) na pohlavních orgánech - zmizí

   2. - pupínky, vyrážky po těle (2-3 roky)

   3. - postiženy orgány, srdce + CNS => progresivní paralýza (ochrnutí, šílenství, slepota => smrt)

   => léčitelné antibiotiky (Salnarsan)

 

AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

   - původce - virus HIV - přešel na člověka z opic v rovníkové Africe

                                                - napadá T-lymfocyty

   - šíření krví, spermatem, slinami

   - inkubační doba 6 měsíců až 10 let

   - po několika letech selhání imunity => člověk zemře na běžnou nemoc

   - vir ničí teplota 56°C působící 30 min, SAVO

   - od roku 1986 - krev kontrolována proti viru HIV

 

Kapavka   = prudký zánět močové trubice s těžkými komplikacemi

                  - původce bakterie, inkubační doba 2-10 dní

                  - příznak - hnisavý výtok, nepříjemnosti při močení

                  - neléčení => chronický stav, neplodnost

Trichomoniáza  - původce - prvok

                            - ženy - nepříjemné svědění v pochvě (zánět sliznice), u mužů se neprojevuje

 

Chlamidie   - u mužů postižena močová trubice, prostata, nadvarle

                     - u žen potrat, předčasný porod

 

Plísňová onemocnění   - candida, ...

 

 Neinfekční choroby  - neplodnost - ženy neprůchodnost vejcovodu

                                                         - muži malé množství, defektní spermie

 

Nádorová onemocnění  - dělohy a děložního čípku

                                        - rakovina  prsu

 

Ontogeneze

 

1. nitroděložní období  - 280 dní

                                       a) rýhování vajíčka

                                       b) vývoj zárodku (embryonální období - do 8mi týdnů)

                                       c) vývoj plodu (plodové období)

                                     - ke konci těhotenství plod komunikuje s matkou

 

2. novorozenecké období  - 2-4 týdny po narození

                                           - 50 cm, 3-3.5 kg, hlava tvoří 1/4 těla

- adaptace na vnější prostředí

- aktivizace reflexů - sací, dýchací, uchopovací, polykací

- aktivizace orgánů - mozek, ledviny, endokrinní žlázy

- nevyzrálá nervová soustava

- živí se pouze mateřským mlékem (vitamíny, enzymy, protilátky)

 

3. kojenecké období - do konce 1. roku

                                  - 75 cm, 10 kg

                                  - potrava - mateř. mléko, Sunar

                                                  - od 4. měsíce přidání rozmix. vybraných potravin

                                  - intenzivní růst, psychický i fyzický vývoj

                                  - citlivé reakce na změny prostředí (pláč)

 

4. batolecí období - od konce 1. do 3. roku

                              - vývoj motoriky - stání, sezení

                              - rozvoj smyslového vnímání a řeči, prořezávání zubů

                              - neuropsychický vývoj, hygienické a společenské návyky

                       

5. předškolní věk - konec 3.-6. rok

                             - rozvoj společ. chování

                             - rozvoj CNS i vegetativních funkcí

                             - změna těles. proporcí, prořezávání trvalého chrupu

                             - důležité pohybové aktivity a hry

 

6. mladší školní věk  - konec 6. roku - 12 rok

                                   - první rysy nadání, rozvoj pohyb. dovedností, učení, paměti

                                   - začlenění do kolektivu

 

7. dospívání = starší školní věk

            - 12. - 15. rok

            - vliv puberty (= maturace, zrání)

                   - morfologické, fyziologické i psychické změny - zvýšená produkce hormonů

                   - dívky - od 9. roku

                                - zaoblování tělesných tvarů ukládáním tuku

                                - vývin prsů, mléčných žláz, vaječníků, ochlupení stydké oblasti a podpaží

                                - schopnost tvořit zralá vajíčka, menstruace

                   - chlapci - změna hlasu (= mutace) a tělesných proporcí

                                  - mohutní svaly, zvětšuje se ochlupení šourku, podpaží, růst vousů

                                  - první poluce, onanie (= sebeukájení)

                   - psychosexuální dospívání - citové vztahy k opačnému pohlaví

 

8. adolescence - 15. - 18. rok

                         - fyz. i psych. dozrávání, ukončen růst do výšky

                         - hledání smyslu života

 

9. dospělost - 21. - 60. rok

                    - dokončen růst těla a nervové soustavy

                    - největší fyz. a psych. aktivita

                    - vznik nové generace

                    - u žen kolem 50. roku - klimaktérium - konec menstruace a ovulace

 

10. stáří - po 60. roku

               - omezování a zeslabování výkonnosti jednotlivých soustav

               - ochabuje kůže (vrásky), klesá tělesná hmotnost i výška těla, časté citové strádání

               - průměrný věk : ženy 76, muži 69

 

Genetické choroby

= geneticky podmíněné choroby

---- přenosné z rodičů na potomstvo = dědičné choroby

       nepřenosné ( např. chromozomová anomálie )

-  člověk může být ---- postižený = nemocný od narození

                                    přenašeč  změněné gen. informace, která se ihned neprojeví

- gen. choroba nebo změna gen. informace vzniká nejčastěji :

            1) vlivem nejrůznějších faktorů prostředí

            2) chybným redukčním dělením zárodeč. buněk

- podstatou je většinou změna struktur. genu => změna struktury a funkce určité bílkoviny

 

hemofilie - nositelem je x chromozóm v recesivní podobě

                 - neschopnost syntézy faktoru číslo VIII krevní srážlivosti

Downova choroba  - 21. chromozomový pár je ztrojen (2n + 1)

                                 - postiženy děti zejména starších rodičů - fyz. i psych. zaostalé

galaktozemie  - neschopnost odbourávat galaktózu

Turnerův syndrom - může se změnit počet pohl. chromozómů (2n - 1)

                                 - pouze u ženy - nedospělá, nevyvinutá, neplodná

superfemale - žena s 2n  + 1 chromozómy

                       - nevyspělá, neplodná

Klinefelterův syndrom - u mužů - 2n + 1 chromozómy (XXY)

                                        - ženské chování, ochlupení, snížená inteligence, skoro sterilní

supermale - u mužů 2n + 1 (XXY)

                   - vysoký, agresivní, skoro neplodný

                   - asociální chování (vězni), nadprůměrná inteligence

albinismus = neschopnost syntézy melaninu

daltonismus

rozštěp patra

srůst prstů