maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Rozmnožovací (pohlavní) soustava*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

ROZMNOŽOVACÍ (POHLAVNÍ) SOUSTAVA

Rozmnožovací soustava zajišťuje vznik nového jedince,zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací.je tvořena pohlavními žlázami,v nichž uzrávají pohlavní buňky,a pohlavními cestami.Vývoj rozmnožovacího ústrojí je těsně spjat s vývojem ústrojí močového.Obě soustavy vznikají ze společného základu (mezodermu).

POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE:

Zajišťuje tři základní funkce: 1, Tvorbu mužských pohlavních buněk (sperminogeneze)

2, Tvorbu mužských pohlavních hormonů

3, Uskutečnění pohlavního spojení (koitus)

Mužskou pohlavní žlázou jsou varlata.

Varle (testis)

Párový orgán vejčitého tvaru,velikosti 4-5 cm,se smíšenou funkcí. Je uloženo mimo břišní dutinu, v šourku. Na povrchu varlete je vazivové pouzdro,ze kterého dovnitř vnikají úzké vazivové přepážky, rozdělující vnitřní prostor varlete na několik oddílů. V jednotlivých oddílech začínají slepě nitkovité,mnohonásobně stočené kanálky semenotvorné .Jsou tvořeny vícevrstevným dlaždicovým epitele.V jednom varleti se nachází asi 250 metrů semenných kanálků.V jejich epitelu se postupně vyvíjejí pohlavní buňky(spermie).

Tvorba spermií se nazývá sperminogeneze. Začíná v období pohlavního dospívání a trvá do individuálně různě vysokého věku.Zralé spermie se uvolňují a shromažďují se v nadvarleti(epididymis).Zrání spermií trvá asi 74 dní a vyžaduje teplotu asi o 4oC nižší,než je tělesná teplotu (proto jsou varlata uložena v šourku).Spermie jsou vysoce specializované buňky,složené z hlavičky,obsahující jádro ,krčku,obsahující dělící tělísko(centriol), a z bičíku,zajišťujícího pohyb.

Ve vazivu,vyplňujícím prostory mezi semenotvornými kanálky,jsou vmezeřeny Leidigovy buňky,produkující mužský pohlavní hormon (testosteron).

Vývodné cesty pohlavní

Semenotvorné kanálky se spojují a přecházejí do nadvarlete. Spermie se zde mísí s hlenovitým sekretem buňek ,vystýlajících nadvarle,dozrávají a získávají schopnost samostatného pohybu.Vývodem nadvarle je chámovod.

Chámovod (ductus deferens)

Trubice asi 4 mm silná a 40 cm dlouhá ,probíhající vzhůru tříselným kanálem a ústící pod močovým měchýřem do močové trubice.V místě vyústění chámovodů chámovodů obemyká močovou trubici žláza předstojná(prostata).Žlázky prostaty produkují sekret ,který svou alkalickou reakcí neutralizuje kyselou reakci v močové trubici a v pochvě ,a zvyšuje tak životnost a pohyblivost spermií.Před vstupem do žlázy předstojné se připojují k chámovodům měchýřkovité žlázy (glandulae vesiculosae).Jejich sekret se mísí s obsahem prostaty a s hlenovitým sekretem nadvarlat.Vzniklá tekutina se nazývá ejakulát(chám)..Jeho množství se pohybuje od 2 až 3 ml a v jednom mililitru ejakulátu je obsaženo asi 120 milionů spermií.

Zevní pohlavní orgány

Penis (pyj)

Prochází jím močová trubice,která se do penisu zanořuje pod sponou stydkou a slouží nejen k vedení moči ale i ejakulátu.Uvnitř jsou tři topořivá tělíska(corpus cavernosum)-dvě nahoře,jedno dole.Penis je zakončen žaludem(glans penis).Dvě souběžná topořivá tělíska mají vazivový obal ,uvnitř vazivovou trámčinu a v ní síť žilních prostorů b,jejichž prokrvení umožňuje změny velikosti a polohy (erekci) penisu.Erekce je výsledkem složitého reflexu,ovládaného erekčním centrem v bederní míše pod kontrolou mozku.Kůže na povrchu pyje je tenká,pohyblivá.Přechází přes žalud zásobní řasou,zvanou předkožka(prepucium).Předkožka se musí stahovat už od dětství ,dole je přirostlá uzdičkou.

Šourek(scrotum)

Vak,v němž jsou uložena varlata.V jeho stěně a v obalech varlete jsou svalové snopce,které svým smrštěním přitahují varlata ke kanálu tříselnému nebo je naopak oddalují ochabnutím od břišní stěny.Tímto je regulována stálá teplota ve varlatech (32oC).Zde dozrávají spermie od věku 11 let.

Mužský pohlavní hormon -testosteron

Produkují ho Leidigovy buňky.V mládí brzdí jeho produkci brzlík ,po poluci narůstá tvorba hormonu.Ovlivňuje růst a rozvoj mužských pohlavních orgánů a vznik sekundárních pohlavních znaků.Testosteron podporuje též tvorbu bílkovin ,a tím nárůst svalové hmoty(má anabolický účinek) a urychluje zánik růstových chrupavek.

Onemocnění

Poruchy erekce-imopotence částečná či úplná .Příčiny bývají různé.

Špatná sperminogeneze

Zánět varlat- bývá většinou doprovodným příznakem jiné nemoci(např.příušnice či spalničky).

Zánět předkožky- při velkém nahromadění odloupaných buněk a sekretu,které poléhají bakteriálnímu rozkladu ,následuje toto onemocnění,jež může vést i k rakovině.Je-li předkožka úzká a nemůže se volně stáhnout,je nutno ji operačně uvolnit,jinak nelze dodržovat potřebnou hygienu a navíc působí při ztopoření údu jako škrtidlo.

Nesestouplá varlata- nedokončený sestup varlat z dutiny břišní má negativní následky na plodnost muže.Známkou zralosti novorozence jsou obě varlata sestouplá do šourku .

POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY

Zajišťuje několik základních funkcí: 1, Tvorbu(ontogenezi) a zrání vajíček

2, Produkci ženských pohlavních hormonů

3, Uskutečnění pohlavního spojení

4, Dojde-li k oplození vajíčka,vytváří vhodné prostředí pro vývoj plodu

a jeho porod

Ženskou pohlavní žlázou jsou vaječníky.

Vaječník(ovarium)

Pohlavní žláza,3 až 5 cm dlouhá,s hladkým povrchem) u mladých dívek) a rozeklaným( u žen) .pod povrchovým,jednovrstevným kubickým epitelem jsou ve vazivu uložena vajíčka, obklopená vrstvičkou epitelových buněk.tvorba vajíček se nazývá oogeneze.Nezralá vajíčka (oocyty) jsou zde uložena již od narození ( as 700 tisíc) a do začátku puberty se jejich počet značně zredukuje. V celém plodném období ženy potom uzraje asi 400 vajíček.

Epitelové buňky se okolo vajíčka množí tak m,že se původně jejich shluk mění na dutý váček=Graafův folikul (12-15 mm),vyplněný tekutinou,obsahující ženský pohlavní hormon estrogen(estradiol) .V pravidelných 28denních cyklech ,tzv.ovulačních cyklech,jeden folikul praskne a s kapalinou se vyplaví uvolněné vajíčko,které se dostává do vejcovodu.Dutina folikulu se rychle vyplňuje množícími se epitelovými buňkami a vzniká útvar nazývaný žluté tělísko (corpus luteum) . Nedošlo-li mezitím k oplození vajíčka,žluté tělísko se zmenšuje a po několika týdnech vymizí - po folikulu zůstane na povrchu vajíčka jizva.

Bylo-li vajíčko oplozeno a uhnízdilo se ve sliznici děložní,žluté tělísko dále roste a udržuje se do 5. Až 6. Měsíce těhotenství.Je žlázou,produkující hormon progesteron,který podporuje uhnízdění oplozeného vajíčka v děložní a zároveň brání zrání dalších Graafových folikulů.

 

 

Vývodné cesty pohlavní

Vejcovod (tuba utermia)

Párový orgán .Je to trubice 5 mm silná a až 10-15 cm dlouhá,nálevkovitě+ otevřená proti vaječníku.Stěna vejcovodu je tvořena spirálně uspořádanou hladkou svalovinou a pokryta řasinkovým epitelem.Stahy svaloviny a pohybem řasinek je vajíčko posouváno do dělohy.

Děloha (uterus)

Svalnatý orgán hruškovitého tvaru,tvořený hladkým svalstvem.Sliznice děložní (endometrium ) je kryta jednovrstevným válcovým epitelem řasinkovým,produkujícím řídký hlen děložní.Děložní sliznice prodělává u dospělé ženy změny,spojené s ovulačním cyklem a označované jako menstruační cyklus.

Pochva (vagina)

Spojuje dutinu dělohy se zevními pohlavními orgány.Poševní stěny vytvářejí okolo krčku poševní klenbu.Poševní sliznice je kryta vrstevnatým dlaždicovým epitelem bez žlázek.Ve stěnách pochvy je hlladké svalstvo.

Zevní pohlavní orgány

Pochva sestupuje šikmo vpřed a vyúsťuje mezi malými pysky (labia minora).U malých pysků se otevírají do poševního vchodu vývody Bartholinových žláz,vyměšujících hlen.Malé pysky se sbíhají vzhůru v řasu,která kryje topořivé tělísko poštěváček (clitoris).Zevně od malých pysků jsou pysky velké (labia majora),podlouhlé kožní valy,podložené tukovým vazivem.

Menstruační cyklus

Probíhá ve čtyřech fázích:

menstruační fáze:

Trvá asi 4 dny,dochází při ní ke krvácení.Odlučuje a odstraňuje se zničená sliznice.

2. proliferační fáze:

Navazuje na ukončení menstruačního krvácení.Toto období spadá mezi 5. Až 12.den cyklu a v jeho průběhu dochází ke zrání Graafova folikulu a k růstu nové sliznice děložní

3. sekreční fáze :

Navazuje plynule na předchozí fázi.Sliznice dále roste a žlázky v ní obsažené produkují velké množství hlenu.Sliznice je výborně prokrvena.Fáze trvá od 13. do 27.dne.Vajíčko se z vaječníku uvolňuje asi mezi 12. Až 14.dnem .Vrchol ovulačního cyklu tedy spadá asi do poloviny menstruačního cyklu,kdy je sliznice děložní nejlépe připravena na přijetí oplozeného vajíčka ,žluté tělísko postupně zaniká ,snižuje se hladina progesteronu ,děložní sliznice se snižuje a mezi 24. Až 27.dnem se postupně rozpadá.

ischemická fáze :

27. až 28.den. Vyvolané prudkým poklesem hladiny progesteronu a uvolněním oxytocinu z neurohypofýzy,který způsobí několikahodinové stažení cév,zásobujících sliznici krví.Nedostatečně prokrvené endometrium se rozpadne.Stažení cév postupně povoluje a krev,přitékající do poškozené sliznice,odlučuje a odplavuje odumřelé vrstvy.Začíná nový cyklus.

Ženské pohlavní hormony

Estrogen-produkují ho buňky stěn Graafova folikulu.Řídí menstruační cyklus a podmiňuje vývoj sekundárních pohlavních znaků.

Progesteron-produkuje jej žluté tělísko,které vznikne přeměnou Graaafova folikulu.Působí na děložní sliznici ,brání zrání dalších Graaf. Folikulů ( došlo-li k oplození vajíčka) a působí na buňky mléčných žláz.

Onemocnění

Neplodnost-je ovlivněno množstvím hormonů a funkcí vejcovodů

Nádorová onemocnění-děložní čípek;může k tomu dojít při častém střídání sexuálních partnerů

-nádor prsu-vzniká většinou u žen,které nemají děti-nekojily,dědičné

Poruchy menstruace-krvácení může být narušeno různými hormonálními a psychickými vlivy

Zánět vaječníků (adnexitida)velmi bolestivé,vleklé a provázené necharakteristickými potížemi.Nevhodné oblečení a prochlazení podporuje záněty.

POHLAVNÍ CHOROBY

Kapavka (gonorrhoa)

Způsobují ji bakterie Neisseria gonorrhoa.Přenáší se pohlavním stykem nebo půjčováním cizího spodního prádla.Nemoc začíná zánětem sliznice,pokračuje hnisajícím procesem,kdy se trpí hnisavým výtokem(čirý,zabarvený).Ženy trpí svědivostí vagíny,záněty vaječníků.u mužůo vlivňuje plodnost,ale nemá vliv na erekci.Nutná je návštěva gynekologa či urologa.

Syfilis (příjíce,lues)

Způsobuje bakterie Treponema pallidum.Syfilis začíná banálně a ze začátku se nemoc nemusí poznat.Přenáší se pohlavním stykem.

1.stadium- Vzniká tvrdý vřed,který se objevuje na místě,kde mikroorganismus vstoupil do těla(nejčastěji na genitáliích).Vytvoří se do 3 týdnů.

2.stadium- Vzniká vysoce infekční vyrážka(měkký vřed).Bolesti hlavy,svalů,kloubů,nevolnost,nízké přetrvávající horečky,často se objevuje bolest uzlin a vypadávání vlasů.

3.stadium- progresivní paralýza(rozklad mozkových buňek).Rozkládá se CNS(do 10 let a déle)a člověk umírá jako blázen.

1.stadium se dá léčit antibiotiky,které musí být podávány nitrožilně.6enám,které prodělaly syfilis,se nedoporučuje mít děti.70 - 80% dětí porozených syf. Matkou trpí nemocí také.

Je možné nakazit se i transfuzí,kožně či špatnou hygienou.

U nás byla tato choroba koncem 90.let tohoto století Vymícena,ale v brně je stále vysoké procento syfilitiků.

AIDS (Acquired Inmune Deficiency Syndrom)

Syndrom získaného selhání imunity je smrtelné onemocnění imunitního systému.Původcem je virus HIV (Human Immunodeficiency Virus).Patří mezi retroviry,což jsou RNA-viry obsahující enzym reversní transkriptázu,katalyzující přepis virové RNA do DNA.Ta může v infikované buňce existovat v neintegrované formě nebo může být začleněna do genomu buňky.Viry HIV přednostně infikují lymfocyty T4(skupina pomocných t -lymfocytů) a v nich zůstávají skryté různě dlouhou dobu(několik měsíců až let),než přejdou do virulentní fáze a patologicky se projevují tvorbou nádorů,zvýšenou citlivostí organismu na patogenní mikroorganismy,nervovími poruchami.Onemocnění AIDS je zatím nevyhnutelně smrtelné.Virus HIV je přenášen krví a spermatem,je přítomen též v slzách a slinách.Dosud proti němu neexistuje účinný lék.Počet nemocných se celosvětově hrozivě zvyšuje-každý rok se přibližně zdvojnásobuje.