maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Rostlinné orgány

Autor: autor neznámý

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

-          organologie

-          část těla rostliny vykonávající určité funkce

-          a) vegetativní = vyživovací = stonek, kořen, list

-          generativní = reprodukční = květ, plod, semeno

-          pravé poze u vyšších rostlin – nižší rostliny mají stélku

 

Stonek

= kaulom

-          nadzemní vegetativní orgán

-          součást prýtu

-          vodivá fce

-          je to osa vynášející do prostoru - listy -> světlo

                                                        - reprodukční orgány -> proces rozmnožování

-          asimilační fce

-          zásobní fce

-          vegetativní fce

è   řízek -> vytvoří nové kořeny

 

 

 

 

 

-          nodi – z nich vyrůstají listy

-          článek = internodium – s velkým prodlužovacím růstem

-          a) dle růstu – přímý – roste svisle vzhůru - kopretina

                               - vystoupavý – roste po zemi a pak vzhůru - jetel

                               - plazivý – roste při zemi

                               - ovíjivý – ovíjí se kolem opory - chmel

                               - popínavý – hrách

                               - poléhavý

-          b) 1. dužnatý = bylina

                            - lodyha – dužnatý stonek ze kterého vyrůstají listy

                            - stvol – dužnatý stonek bezlistý – má přízemní ružici

                           - stéblo – většinou dutý stonek, kolénkatý ( plná kolénka ) , pochvaté listy

-          2.dřevnatý = dřeviny

                       - strom – větví se v určité výšce nad zemí

                       - keř – větví se těsně nad zemí

                      - polokeř – koncové části jsou ve vegetačním období dužnaté, na podzim zdřevnatí a zbylá část odpadne – např. borůvka

-          c) dle větvení

                                 - hroznovité = racemózní

                                 

                                 - vrcholičnaté = cymózní = postranní stonky přerůstají hlavní

                                  - vidličnaté = dichotomické

 

-          sounoží = sympodium – např. lípa- hlavní stonek vzniká splynutím nad sebou stojících dceřiných stonků

 

Anatomie stonku

a) primární stavba

 

 

 

 

 

 

 

-          škrobová pochva uzavírá střední válec

-          pericykl – zprvu parenchymatický později sklerenchymatický

-          kambium – svazkové, mezisvazové

-          2 = dřeň

-          1= dřeňový paprsek

 

b) sekundární stavba

- dána činností kambia

- projev = druhotné tloustnutí stonku

- kambium = dělivé pletivo, které produkuje druhotné prvky cévních svazků

- 100 oblouků = 50 let

- jarní dřevo – světlejší

- letní dřevo – tmavší, tvrdší, je ho méně

- druhotná kůra = peridermis

                          - vzniká činností felogenu = korkotvorné pletivo

                          - dělivé pletivo

                          - směrem ven felogen tvoří buňky se zrohovatělými buněčnými stěnami

                                                        -> odumírají s jsou vyplněny vzduchem

                          - povrchová kůra = borka

                                                      - hladká – felogen pracuje neustále

                                                      - zdrsněná

                          - směrem dovnitř produkuje buňky  s chloroplasty = zelená kůra

 

Čočinky

-          = lenticely

-          útvary na povrchu stonku, které slouží k provětrávání hlibších pletiv

 

Metamorfózy stonku

-          podzemní část = oddenek

                              - má šupiny nebo lístky

                              - zásobní fce

                              - pomocí něj se může rostlina rozmnožovat

                              - oddenkové hlízy – lilek brambor

                  

-          bylinná hlíza – rozšířenina nadzemní části stonku ( šafrán )

-          bazální hlíza – spodní části stonku

-          šlahouny – jahodník, k vegetativnímu rozmnožování

-          brachyblasty – zkrácené stonky

                           -  modřín, jabloň

-           trny – trnky, hloch

                     - přeměněné stonky

-          úponky – vinná réva

-          stonky sukulentních rostlin – kaktus

                                                   - asimilační fce

                                                   - zadržují vodu

 Hospodářský význam stonku

-          dřevo = surovina

-          papír

-          len

-          léčivé – nadzemní části

 

Kořen

-          = radix

-          podzemní heterotrofní orgán

-          fce: výživa, syntetická, zakotvení rostliny, zásobní, vegetativní rozmnožování

 

Utváření

-          kořenová soustava – hlavní kořen + kořeny 1. řádu z nich 2 řádu… = vedlejší kořeny

-          do kořenů svazčitých – všechny kořeny slepé

                                               - adventní kořeny

                                               - hlavní zahyne    

-          a) dužnaté – většina bylin

-          b) dřevnaté – hlavně dřeviny

-          dle délky kořenů – hlubokokořenné, mělkokořenné (smrk, bříza, mák )

-          chmel – 9m, vojtěška 4m, dub, borovice

 

Morfologie

-          zóna vzrostného vrcholu a dělení buněk

                                             - vzrostný vrchol je kryt kořenovou čepičkou (= kalyptra )

                                             - uprostřed kalypry je loupek v němž jsou zrnka s přesýpacím škrobem

-          zóna prodlužovací

                                   - nejsou zde specializované buňky

                                   - buňky se nedělí,ale rostou stávající

-          zóna diferenciační

                                   - buňky se specializují k výkonu určité fce

                                   - cévní svazky, vodivá pletiva, kořenové vlásky

-          zóna větvení kořene

                                     - vytváří se zde vedlejší kořeny

                                    

 

Anatomie

 

 

Metamorfózy

-          hlízy – zásobní fce, ztloustlé části kořene

-          bulva – zásobní fce ( řepa )

-          příchytné kořeny = příčepivé

                                  - příchytná fce

-          vzdušné kořeny= monstera – čerpají vzdušnou vlhkost

-          chůdovité kořeny – upevňovací fce, smrk, kukuřice

-          přísavky = haustonia

                     - nemá kořeny – např. jmelí (= poloparazit )

                     - nasměrovány do vodivých pletiv hostitele ( do dřevní části cévního svazku, čerpá z něj vodu a minerální látky )

 

Hospodářský význam

-          léčivky

-          cukrová řepa – cukr

-          kořenová zelenina