maturitní otázky, seminárky a referáty


Biologie - Protostomia - prvoústí*

Autor: Jana Pešková

Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý!

PROTOSTOMIA - PRVOÚSTÍ II

kmen : KROUŽKOVCI (Annelida)

Žijí ve vodě i na souši, mají článkované tělo(článkování stejnocené),rozdělené do dvou částí - prostomium - část s ústy a pygidium - část s řití.Kroužkovci mají na těle zvláštní útvar zvaný opasek , který napomáhá rozmnožování. Tělo je tvořeno ze tří zárodečných listů, z ektodermu je tvořena pokožka, kutikula a štětiny, z mezodermu pohlavní a vylučovací orgány a z endodermu stěna střeva. Povrch těla je kryt pokožkou se žlázami vylučujícími sliz mucinózního charakteru, který pomáhá udržet stálost vnitřního prostředí. Pokožka chráněna kutikulou. Na břišní straně se nachází štětiny sloužící k pohybu.

Svalová soustava - hladká svalovina, pod pokožkouokružní, segmenty (články) jsou spojeny náznaky příčně pruhované svaloviny

Trávící soustava - dutina ústní (slinné žlázy),hltan, jícen, malý žaludek,střevo (povrch zvětšen kožní řasou tyflosolis ,řitní otvor

Cévní soustava - uzavřená(oddělení krve a mízy), srdce je rozšířená pulzující céva, krevní barviva hemoglobin a hemocyanin

Dýchací soustava - dýchají osmoticky, vodní - žábry

Vylučovací soustava - v každém článku metanefridie

Nervová soustava - žebříčkovitá, mají mozkový ganglion, vyvinutý hmat, na tlak reagují štětinami, jednoduché oči(rozlišují světlo a stín), polohy určují podle statocysty

Pohlavní soustava - gonochoristé nebo hermafroditi, mohou se dělit nepohlavně - příčně, vývoj přímý, pouze u některých mořských přes larvu - trachofora

třída : MNOHOŠTĚTINATCI (Polychaeta)

Především mořští, patří k nejstarším kroužkovcům, dýchají žábry, ve štětinách mají útvary citlivé na změnu pohybu - parapodia , v tykadlech chemoreceptory. Mají nepřímý vývoj.

Zástupci : Neriedka hnědá, Palolo zelený, Rournatec vějířovitý, Afroditka plstnatá

třída : MÁLOŠTĚTINATCI (Oligochaeta)

Mají kruhovité tělo, jsou fotofobní (rozlišují světlo a tmu), jsou hermafroditi.

Zástupci : Žížala hnojní, Nitěnka obecná, Potočnice račí

třída : PIJAVICE (Hirudinea)

Ektoparazité, nepřenáší nemoci.V okolí ústního otvoru mají přísavku s chitinovými čelistmi, jemiž rozrušují pokožku hostitele. Žlázy v dutině ústní vylučují hirudin - zabraňuje srážení krve. Mají větvený tyflosolis - zásobárna na dlouhou dobu. Jsou hermafroditi s přímým vývojem.

Zástupci : Pijavka koňská a lékařská, Chobotnatka rybí, Hltanovka bahenní

kmen : ČLENOVCI (Artropoda)

Mají článkované tělo, které se skládá z hlavy (caput), hrudi (torax) a zadečku (abdomen).jejich tělní dutina je pravá (cealonová) - má všechny zárodečné listy:

z ektodermu - pokožka + deriváty

z mezodermu - svalovina a jiné vnitřní orgány

z entodermu - část trávící soustavy + trávící šťávy

Povrch těla je pokryt pokožkou,která obsahujepevnou a pružnou chitinózní kutikulu, tvořící základ vnější kostry.

Trávicí soustava : Dutina ústní(různé modifikace - kousací, lízací, sací, bodací), žádné zuby,někdy pouze jazíček a slinné žlázy = hltan = jícen = žaludek = střevo = ven

Trávení -mimotělní - vypustí do kořisti trávící šťávy a pak nasaje natráveninu

-vnitrotělní

Dýchací soustava : osmoticky - roztoči, plicní vaky - suchozemští, vzdušnice (trachje) - pouze u hmyzu(nejvyšší vývojový stupeň DS u bezobratlých

Cévní soustava : otevřená (smíchání tělních tekutin), srdce = trubice s postraními pulzujícími tepénkami, krevní barvivo - hemoglobin

Vylučovací soustava : malpigické trubice - ty jsou napojeny na srdce(filtrace toxických látek), metanefridie - predchůdci ledvin

Nervová soustava : žebříčková, je zde velký mozkový a podjícnový ganglion, z něž jsou vedeny vzájemně pospojované pruhy.

Podjícnový ganglion : protocerebrum - souvisí se zrakem

deutocerebrum inervuje tykadla(orientace v prostoru - termo,

tritocerebrum chemo a baroreceptory)

Rozmnožovací soustava : hermafrodité i gonochoristé(pohlavní dimorfismus)

SYSTÉM :

Podkmen TROJLALOČNATCI

první pár končetin přeměněn v tykadla

zástupci : trilobiti - prvohorní jedinci(karbon, perm), vyhynulí

Podkmen KLEPÍTKATCI (Cheliceráta)

první pár končetin přeměněn v klepítka(fce: chycení potravy a obrana)

druhý pár přeměněn v makadla(fce : hmat)

halava srůstá s hrudí (cephalotorax) - 4 páry kráčivých končetin

třída : HROTNATCI (Merostomata)

vyhynulí až na Ostrorepa amerického

třída : PAVOUKOVCI (Arachnida)

hlavohruď- 4 páry nohou, zadeček vždy bez končetin

Dýchací soustava : schopnost dýchat pouze vzdušný kyslík = plicní vaky

Trávící soustava : trubicová, mimotělní trávení

Rozmnožovací soustava : gonochoristé

pohlavní kanibalismus(samička po oplození sežere samečka), pohlavní dimorfismus(samička i několikrát větší než sameček)

na zadečku tzv. snovací bradavky se žlázami - tkaní pavučin - instinktivně promyšleno

vajíčka ukládají do kokonu

podtřída : Pavouci (Araneida) - křižák obecný, sklípkani(jedovatí), snovačka americká(černá vdova), běžník květomilný, vodouch stříbrný(žije na vodě, má tam bublinu, ve které se líhnou pavouči.

podtřída : Štíři (Scorpionida) - u koncového článku zadečku mají hrot - jedovatá žláza

štír středomořský a kílnatý

podtřída : Štírci - štírek obecný a knihový

podtřída : Sulifugy (Sulifugae) - výskyt subtropy a tropy, sulifuga egejská

podtřída : Sekáči (Opilionida) - malé tělo, mimořádně dlouhé kráčivé nohy

tzv. autotomie = schopnost odvrhnout končetinu(fce.:

upoutání pozornosti útočníka)

podtřída : Roztoči (Acarina) - srůst hlavohrudi a zadečku, ektoparazité(na rostlinách,

obratlovcích i bezobratlých)

klíště obecné - žije v listnatých lesích, živí se krví - při nasátí schopnost

zvětšit objem až 320x

- krev sají bodavě sacím ústrojím s chobotkem a vypouštějí

enzym ixodin, který zabraňuje srážení krve

- sekundárně přenáší onemocnění : Encefalitida, Borelióza,

Tularémie

zákožka svrabová - v mazových žlázách kůže, způsobuje svědění - svrab

sametka zarděnková - způsobuje onemocnění Trombidióza -vysoká teplota a

červené fleky na těle, u těhotných žen - poškození plodu

trudník lidský - v kožních mazových žlázách obličeje, způsobuje trudovinu

roztoč varoa - žije ve vzdušnicích včel dělnic a hubí je (včelí mor)

3.) Podkmen ŽABERNATÍ (Bronchiata)

první dva páry končetin přeměněny v tykadla, dýchá žábrami

třída : KORÝŠI (Crustacee) - vyšší

- nižší

tělo článkované : hlava, hruď a zadeček

hlava : 5 článků, 5 párů končetin

a 2.pár - antenuly (zde jsou baro a chemoreceptory)

3.pár - antény(uloženy smyslové orgány reagující na světlo

4. a 5.pár - maxila a mandibula

hruď : někdy srůst s hlavou

různý počet článků(každý nese jeden pár končetin)

zadeček : zadeček zakončen vidlicí (furka), nebo ploutvičkou (telson)

Cévní soustava : otevřená, hemokianin - modrá krevní tekutina

Rozmnožovací soustava : gonochoristé, pohlavní dimorfismus

vývoj přímý(raci)

nepřímý: larva Nauplius (nižší korýši)

larva Zoëa (vyšší korýši)

partenogeneze : zvláštní způsob rozmnožování u perlooček, bez účasti samečka, koncem léta(teplota nižší než 15oC a malá intenzita světla)dochází k tvorbě haploidních vajíček.Z nich vznikají samičky a samečkové. Oplozená vajíčka mají obal efipia a ten se nalepí na peří ptáků, přečkají zimu a ne jaře se obal opět rozpustí -vzniká další generace partenogeneticky se množících samiček.

Nižší korýši

Žábronožky (Anostraca) - sladká voda, žábronožka sněžní a letní

Listonožky (Notostraca) - listonoh jarní

Perloočky - rozmn.se partenogenezí, hrotnatka obecná

Buchanky (Copepoda) - buchanka obecná, vznášivka obecná

Kapřivci (Branchiura) - kapřivec plochý

Vyšší korýši

vývojově dokonalejší, tělo kryto pevným krunýřem a zpravidla složeno z 21 článků(6 hlava, 8 hruď a 7 zadeček)

krunýř raka(karapax) zpevněný vápenatými solemi omezuje v růstu a je během života mnohokrát svlékán

svlékání je řízeno hormonálně (hormon ekdyson)

souvislost se svlékáním mají vápencovitá tělíska v postraních výběžcích žaludku tzv. karůvky ve kterých se v době před svlékáním doplňují minerální soli pro inkrustaci krunýře.

Trávící soustava - po zadní části žaludku slinivkojaterní žláza - hepatopankreas

- v bočních stěnách jsou rakůvky

Desetinožci -rak říční, obecný, krevety , humr, langusta, velekrab, garnát

Stejnonožci - stínka obecná, beruška vodní

Různonožci - blešovci

Podkmen : VZDUŠNICOVCI (Tracheata)

první pár končetin přeměněn v tykadla, druhý pár pozměněn na kousací ústrojí

Trávící soustava : trubicovitá, hepetopankreas

Dýchací soustava : schopnost přijmout vzdušný kyslík pomocí vzdušnic (tracheí)= vychlípeniny pokožky ektodermálního původu.

Systém: Mnohonožky (Diplopoda) - mnohonožka , chlupule, plochule

Stonožky (Chilopoda) - stonožky, strašník

Chvostoskoci (Collembola) - na posledním článku mají skákací vidlici

- mákovka vodní

Hmyz (Insecta)

HMYZ

nejpočetnější kmen vzdušnicovců

článkované tělo rozděleno na hlavu, hruď a zadeček

nestejnocenné členění těla (heteronomní segmentace) - tělo má asi 20 článků

hlava : vznikla srůstem 6 článků

článek - nese 1 pár složených očí

článek - jednovětevná tykadla

článek - pár kusadel

článek - párové čelisti

článek - dolní pysk s makadly

ústní ústrojí - převážně kousavé a sací (motýli), lízavé (včely), bodavě sací

(komáři a mšice)

hruď : -předohrudí

-středohrudí

-zadohrudí

zadeček : nemá končetiny

končetiny jsou článkované,kyčel, stehno, holeň, pata, chodidlo s drápky

křídla - z hřbetní strany - 2 páry

blanitá, prostoupena žilkami pro zpevnění a výživu

někdy první pár křídel přeměněn v krovky nebo polokrovky

Cévní soustava : otevřená, hřbetní část cévy pulzuje a nahrazuje srdce

Smyslová soustava : nejvyšší vývojový stupeň u bezobratlých v důsledku tzv. instinktivního chování , oko je složené, vytváří mozaikový obraz, některé druhy jsou schopni rozlišit barvy, tympanikální orgán - slouží k instinktivnímu chování(cvrčci, kobylky)

Rozmnožovací soustava : gonochoristé,

vývoj - přímý

nepřímý -přeměna dokonalá (vajíčko-larva-kukla-dospělec)

přeměna nedokonalá (vajíčko-larva-dospělec)

Trávící soustava : dutina ústní(pohyblivý jazyk), ústní ústrojí má mnohé modifikace

hltan, jícen- někdy rozšířen na vole(zásobárna potravy), žaludek

(hepatopankreas),tenké střevy, tlusté střevo a řitní otvor

Vylučovací soustava : malpigické trubice

proto a metanefridie, buňky plaménkové

SYSTÉM HMYZU

Bezkřídlí - sekundárně ztratili křídla, proměna nedokonalá

řád : Šupinonožky - rybenka domácí

KŘÍDLATÍ - s proměnou dokonalou

- s proměnou nedokonalou

PROMĚNA NEDOKONALÁ :

řád : Jepice (Ephemoroptera) - nejstarší řád (prvohory)

- dospělec (imago) má zakrnělé ústní ústrojí= doba

života 48 hodin

- jepice obecná

řád : Vážky (Odonata) - vývoj larvy ve vodě, život 1 měsíc(samičky nemají TS-umírají

hned po nakladení vajec)

- vážka obecná, pestrá

řád : Šváby (Blattodea) - mohou přenášet infekční onemocnění

- šváb obecný, rus domácí

řád : Škvoři (Dermaptera) - na zadečku malá klepítka (ušáci)

- škvor obecný

řád : Všekazy (Isoptera) - všechny druhy termitů,žijí ve velkých

společenstvech-instinkt

- vytváří pohlavní a nepohlavní kasty - reprodukční (kolem královny)

- sterilní

řád : Kudlanky (Mantodea) - manželský kanibalismus

- kudlanka nábožná

řád : Rovnokřídlí (Orthoptera) - na 3.páru nohou uložen tympanální orgán

- samičky mají dlouhá kladélka

- kobilky(zelená, hnědá a polní), cvrček, saranče,

krtonožka obecná

řád : Vši (Anoplura) - ektoparazité,sekundární přenos chorob(skvrnitý tyfus)

- vyvinuté kousací a sací ústrojí, velké zadní končetiny

- z oplozených vajíček(hnidy), vznikají larvy(instary)

- sekundárně ztratili křídla

- veš dětská, šatní,veš muňka (veš ohanbí)

řád : Třásnokřídlí (Thysanoptera) - třásněnka modříno

řád : Stejnokřídlí (Homoptera) - sací ústrojí, škody hospodář. rostlin

- cikády - tympanikální orgán, život až 17 let

- mšice - partenogeneze, vlnatka krvavá, mšice maková

- červci - puklice švestková

řád : Ploštice (Heteroptera) - přední křídla tvoří polokrovky

- splešťule blátivá, štěnice, kněžnice, znakoplavka obec.

PROMĚNA DOKONALÁ :

řád : Síťokřídlí (Neuroptera) - mají dravé larvy i dospělce

zlatoočka skvrnitá, mravkolev běžný

řád : Motýli (Lepidoptera) - sací a lízací ústrojí, larva = housenka - škody na rostlinách

- mol šatní,bekyně mniška, martináč, obaleči(jablkový,

révový, dubový),bourec morušový(z kukly se vyrábí

hedvábí),lišaj smrtihlav,babočka admirál, můry

řád : Blechy (Aphaniptera) - ektoparazité, abnormálně vyvinutá kusadla

- blech morová, obrovská

řád : Dvoukřídlí (Diptera) - moucha domácí, moucha tse - tse(přenáší spavou nemoc),

masařka(klade vajíčka do masa), moucha vinná, pakomáři

řád : Blanokřídlí (Hymenoptera) - žijí v hierarchiích, potomstvo někdy sterilní

- včela medonosná, lesní, čmelák, vosa, sršeň

- mravenci, pylořitka, lumčík

řád : Brouci (Coleoptera) - 2 páry křídel, 1. krovky (polokrovky), 2.blanitá k letu

masožravý : velká kusadla - potáplík, svižník, virníci, střevlík

všežravý : hrobařík, tesařík, chroust, světlušky

škůdci : kožojed, lýkožrouti, červotoči, mandelinka